Geen categorie

Aanbevelingen

De tijd gaat snel, gebruik hem wel! De 2e kermis-week  is alweer ingezet. Volgende week zijn er de eerste commissievergaderingen en trekt het nieuwe Turnhoutse politieke werkjaar zich op gang. Meteen ook het laatste werkjaar zonder -hopelijk toch- verkiezingskoorts.
Dezer dagen stuur ik een mail/brief aan het college van Burgemeester en schepenen en aan de Turnhoutse gemeenteraadsleden. In deze brief enkele aanbevelingen, of beter aandachtspunten, om de slogan ‘samen stad maken’ extra kracht bij te zetten.

°Herstel het vertrouwen tussen burger en politiek. Ga opnieuw het gesprek aan met inwoners(groepen) en geef het inspraakmodel waarmee Turnhout ooit hoog scoorde een nieuw elan. Herstel ook de rol van ambtenaren (op alle niveau’s) in adviserend en ondersteunend maar niet langer in beslissend.

°Al te veel zie ik (zware) vrachtwagens ‘los door Turnhout rijden’ zonder te laden of lossen. Voer in de ganse stad een ‘tonnagebeperking in (behalve wat bestemmingsverkeer betreft) Laat onderzoeken wat trajectcontrole terzake kost, -vooral op het gedeelte Graatakker, Markt, Patersstraat, Elisabethlei.

°Turnhout kampt al vele jaren met een stadsvlucht. Autochtone burgers verlaten de stad (sinds 20005 zowat -500) en ‘nieuwe’ burgers nemen hun plaats in. (sinds 2005 +3.800) Een onderzoek naar de migratiestromen -in en uit-, naar de oorzaken daarvan lijkt me aangewezen.

°Fietsers mogen al jarenlang niet in tegenrichting door de Gasthuisstraat. Al heel lang stel ik vast dat zij dit echter met tientallen/dag toch doen. Ofwel laat je in deze enige tijd ècht repressief optreden, ofwel laat je het gewoon toe en verwijder je het verbodsbord. Nu telt dit verkeersteken mijn inziens enkel als ‘schaamlapje’ om De Lijn te ‘plezieren’…

°Om het bij fietsers te houden : voor de vakantie was er sprake om het fietsen op vrijliggende fietspaden (zoals langs de Ring) toe te laten in beide richtingen. De afgelopen weken heb ik één en ander nader bekeken en ‘uitgetest’. Als automobilist stel ik al lang vast dat vele fietsers de ‘voorrang van rechts’ niet respecteren. Als fietser stel ik vast dat het fietsen in beide richtingen dan wel fietsvriendelijk maar zeker niet fietsveilig is. Daarom : wees voorzichtig en ga niet over één nacht ijs, als je deze maatregel wil veralgemenen. Ik veronderstel dat ook de politie jullie wel deskundig kunnen adviseren.

Op deze blogsite kan je over deze aanbevelingen zeker  meer vernemen wat mijn visie terzake is. (zoals ‘ik verhuis’; ‘dictaat’; ‘ik ben pissed off’…)

Standaard