Geen categorie

Turneia * gaat dicht.

4156106_27_z

*Turneia is het opvangcentrum asielzoekers langs de H.Hartstraat in Turnhout

In de weekendkranten van 4/ 5 juni, werd er bericht dat een aantal asielcentra in de Kempen zouden sluiten en/of afbouwen. Wat de sluiting van het opvangcentrum in Turnhout betreft was de ene krant al wat formeler dan de andere. Later in die week kwam er de vraag naar het buurtcontactcomité, of kan worden samengezeten in verband met de berichtgeving over het al dan niet sluiten van Turneia en de onzekerheden welke dit met zich meebrengt. (onzekerheden voor het personeel veronderstel ik)

Wat ik dan doe als directe buurtbewoner en burger die graag tijdig en correct geïnformeerd wordt, is die vraag stellen bij de bron. En die bron is Staatssecretaris Theo Francken. Uiteraard een vraag in strikt persoonlijke naam en niet namens wie of wat dan ook.

Zaterdag 11/6, net voor middernacht kreeg ik volgend antwoord op mijn vraag : Wij kunnen u meedelen dat er is beslist om het contract van asielcentrum Turneia, uitgebaat door THV Corsendonck-G4S, niet te verlengen.
Dit betekent dat het asielcentrum 12 maanden na opening zal sluiten, met name in oktober 2016. Was getekend : Lies Verlinden; Raadgever Fedasil – Kabinet Theo Francken

Deze beslissing betekent dat er wel wat is veranderd inzake de ‘asielcrisis’. In de eerste plaats maakt dit duidelijk dat het aantal aanvragen tot asiel sterk is afgenomen.

De energie die daardoor vrijkomt kan nu eindelijk worden gebruikt om te werken aan het draagvlak. Een draagvlak om enerzijds de vele erkende asielzoekers (meer) kansen te bieden op de arbeidsmarkt. Zowel wat betreft opleidingen als tewerkstelling. Een draagvlak anderzijds om hard te werken aan de wooncrisis, die er vanwege de asielcrisis enkel groter op geworden is.

Persoonlijk ben ik altijd al tegenstander om “zorg” te privatiseren. Dit is wat ik daarover schreef in mijn blog van 13 september vorig jaar : Ook de opvang van vluchtelingen -die heel wat meemaakten en te verwerken hebben- behoord wat mij betreft tot ‘zorg’. Het is toch verwonderlijk dat nog geen enkele (linkse) stem zich heeft verzet tegen deze privatisering…https://wolput.com/2015/09/13/asiel-in-turnhout/

Meteen brengt deze beslissing ook de vraag met zich : en wat gaat er nu gebeuren met deze (65) Corsendonck appartementen ? Het is een publiek geheim dat de bezettingsgraad hiervan, erg laag was. Een nieuw en belangrijk aandachtspunt voor de buurt en de stad!

Standaard