Geen categorie

Maak het niet te Bont(e)

Vilvoorde City – Kris De Bryune

https://www.youtube.com/watch?v=JOg1xUvYTSs

Hans Bonte (SP.a) burgemeester van Vilvoorde aast op een erkenning van zijn stad als centrumstad.

Niets aan de hand en geen probleem zou je op het eerste zicht denken…maar, luidens wat hij hierover verklaarde in de pers, zou dat wel eens ten koste kunnen zijn van Turnhout.(http://www.standaard.be/cnt/dmf20151019_01926766 )

Terzake drukte ik dan ook al snel mijn bekommernis uit bij Hannes Anaf, schepen in Turnhout, maar vooral ook lid van het nationaal partijbestuur van SP.A. Hannes antwoordde al even snel dat hij reeds contact heeft met Hans Bonte en één en ander met hem wil doorspreken.

Bonte maakt onder andere, de vergelijking met het inwonersaantal. Vanzelfsprekend is dat niet DE norm om erkend te zijn als centrumstad. Er zijn immers heel wat (kansarmoede) indicatoren die, samen met de regionale rol die je als stad speelt ten aanzien van de omringende gemeenten inzake (bvb) onderwijs, sport en cultuur, justitie en politie…bepalen of je een centrumstad bent.

Bij de beoordeling van het bestuursakkoord in 2014, somde ik al enkele uitdagingen op waarop Turnhout als centrumstad een antwoord moet bieden. Ik herhaal ze hier :

De afgelopen 25 jaar groeide de Turnhoutse bevolking enkel aan met ‘vreemdelingen’ Zelfs in die mate dat er sinds 2006 sprake is van een verdubbeling. Dat er reeds geruime tijd sprake is van een stadsvlucht van –vooral- jongere tweeverdieners staat buiten kijf. In de plaats komen steeds meer ‘armere’ mensen in onze stad wonen.

  • De werkloosheid in Turnhout neemt al geruime tijd ‘problematische proporties’ aan. Zowat 6% van de bevolking is werkloos. Dat aandeel loopt flink op –tot bijna 13%- als je de cijfers werkloosheid vergelijkt met de tegen werkloosheid verzekerden. In concrete cijfers uitgedrukt zijn er 2461 werklozen in de stad. Het is interessant om dit cijfer te vergelijken met het aantal werklozen in de 3 andere gemeenten van de Stadsregio. Beerse, Vosselaar en Oud-Turnhout hebben evenveel inwoners als Turnhout maar hebben ‘slechts’ -1264- werklozen. Turnhout heeft met andere woorden dubbel zoveel werklozen met dezelfde bevolking… Bovendien behoren 3 op 4 werklozen tot de kansengroepen. Mensen met weinig tot géén kansen op de gewone arbeidsmarkt.
  • een andere ‘armoede-indicator’ zijn het aantal Turnhoutse  inwoners welke het ‘vookeurtarief mutualiteit’ genieten wegens een erg laag inkomen. Het betreft 6.300 personen of ruim 1/7 (15%).
  • Het aantal geboortes in kansarme gezinnen loopt naar de 20%, waar het in 2010 nog ‘maar’ 10% was.
  • (sociale) huisvesting is ook een problematisch gegeven. De wachtlijst van personen/gezinnen die van De Ark willen huren,  is ‘langer’ dan het aantal beschikbare en uiteraard bewoonde, woningen… Voor hen die huren op de privé-markt stijgt het aantal huurders met betaalachterstand, wat absoluut niet mag verwonderen als je weet dat ruim 30% van die huurders maar liefst 1/3 en meer van hun inkomen aan huur moeten besteden.

Nog meer informatie kan je vinden in de gemeentelijke profielschets van Turnhout http://aps.vlaanderen.be/lokaal/pdf/gemeente-2014/Turnhout.pdf

Dat Vilvoorde de druk ervaart van ‘de grote stad Brussel, net zoals Turnhout de druk ervaart van steeds meer en steeds armere Nederlanders is géén geheim.

Dat zij ijveren voor meer middelen is dan ook geen probleem. Maar, doe dat dan niet door te veel te vergelijken met Turnhout, want dan maak je het ècht wel te Bont(e),Hans.

Standaard

Een gedachte over “Maak het niet te Bont(e)

Reacties zijn gesloten.