Politiek

Schorvoort uitbreiden ?

schorvoort

Soms -eigenlijk zelfs meestal- kan het nuttig zijn om als bewonersgroep rechtstreeks in gesprek te kunnen gaan met een gemeenteraad. Dat is ook wat buurtbewoners van Schorvoort willen. Vermits ze hiervoor de nodige handtekeningen moeten verzamelen, zijn ze een petitieactie gestart. De motivatie daartoe kan je in deze blog lezen. Een sympathiek en democratisch initiatief wat op mijn steun kan rekenen! Momenteel hebben zij reeds ruim voldoende handtekeningen verzameld maar laat dat je niet in de weg staan om ook deze petitie te tekenen.

Waarover gaat het ?

Welk voorstel of vraag over de gemeentelijke beleidsvoering of dienstverlening wenst u

op de agenda van de gemeenteraad in te schrijven? 

De buurtbewoners van Schorvoort wensen hun bezorgdheden en verwachtingen met betrekking tot de ingrijpende woonuitbreidingsplannen in de wijk, rechtstreeks en ongefilterd aan de voltallige gemeenteraad  toe te lichten, voordat die in mei, of later in het jaar, bindende beslissingen neemt over het project.  Deze mondelinge toelichting is noodzakelijk om een minimum aan dialoog en inspraak van de buurtbewoners te garanderen, zodat de raadsleden met correcte informatie de juiste beslissingen kunnen nemen. Beslissingen die mee gedragen kunnen worden door de buurtbewoners, wat ons cruciaal lijkt voor het welslagen van een woonuitbreidingsproject van deze omvang. 

Waarom vragen wij je handtekening? 

De stad Turnhout werkt, samen met OCMW, De Ark en privégrondbezitters, al enkele jaren aan grootschalige woonuitbreidingsplannen in de wijk Schorvoort. De bedoeling is om Schorvoort te ‘verstedelijken’ (grote woondichtheid, hoogbouw …).

Als buurtbewoners zijn wij niet gekant tegen woonuitbreiding op zich. We verwachten wel dat die plannen de kwaliteit van leven in de wijk niet in gevaar brengen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het behoud van een vlotte en veilige mobiliteit, voldoende parkeerruimte, een goede waterhuishouding, voldoende toegankelijke natuur, een goede sociale mix, enz.

Het wijkcomité Schorvoort 2020, waar alle verenigingen en buurtcomités deel van uitmaken, heeft drie jaar geleden reeds een korte lijst met bezorgdheden en verwachtingen opgesteld en die vervolgens herhaaldelijk onder de aandacht gebracht van de betrokken schepenen en administratie, o.a. via de klankbordgroep. Tot echte dialoog of inspraak is het echter nooit gekomen. De stad heeft ons weinig of geen informatie gegeven over de concrete uitbreidingsplannen en heeft op geen enkel moment laten blijken dat ze rekening wil houden met onze bezorgdheden en verwachtingen.

Intussen draait de molen gewoon verder, en zijn de stad en haar partners begonnen met de eerste stappen van uitvoering van dit ingrijpende woonuitbreidingproject. Naast slagerij Willekens is al een bord geplaatst met bekendmaking voor aanvraag van wijziging van woonverkaveling voor de uitgebreide groepspraktijk van Dr. Geivers  en een nieuw OCMW-dienstencentrum.

We hebben begrepen dat de gemeenteraad begin mei zal gevraagd worden om de finale woonuitbreidingsplannen goed te keuren, waarna de bouwaanvragen zullen worden ingediend.

De meeste raadsleden hebben weinig of geen kennis van het Schorvoort-project.  Wat ze weten werd hun éénzijdig aangereikt door de betrokken schepenen, zonder input van de buurtbewoners.

Wij willen dat de stad in het woonuitbreidingsproject  Schorvoort rekening houdt met de bezorgdheden en verwachtingen van de buurtbewoners. Wij willen de stad dan ook vragen om ons de kans te bieden om onze aandachtspunten begin mei aan de voltallige gemeenteraad toe te lichten.  Wij kunnen, als burgers, de stad vragen om deze vraag in te schrijven op de agenda van de betreffende gemeenteraad.  Daartoe moeten we ons verzoek kort en duidelijk formuleren en aangetekend insturen. Bovendien, erg belangrijk, moet dit verzoek gesteund worden door ten minste 421 inwoners van de stad Turnhout met een leeftijd ouder dan 16 jaar.

Daarom willen wij je vragen om ons verzoek te steunen en bijgaand document te ondertekenen.

Hartelijk dank. Wij houden je op de hoogte. 

Vanwege het wijkcomité Schorvoort 2020,

13 maart 2015

Formulier

Standaard

Een gedachte over “Schorvoort uitbreiden ?

 1. Stuurgroep Schorvoort 2020 zegt:

  Beste Dré,

  Langs deze weg willen we je bedanken voor het steunen van onze oproep. Het doet deugd om vast te stellen dat dit ook vanuit een meerderheidspartij kan.
  We hebben inderdaad al ruimschoots genoeg handtekeningen verzameld, maar als kleine wijk kunnen we elk duwtje in de rug gebruiken!
  Met vriendelijke groeten namens de Stuurgroep van Schorvoort 2020.

  Like

Reacties zijn gesloten.