Opinie, Politiek

Verhuurperikelen

Reynders

Didier Reynders liep –zwartgeschminkt- mee met ‘Les Noirauds’ Zij gaan dan de bedeltoer op voor het goede doel! (in het Brusselse) Onmiddellijk waren er een aantal die riepen dat dit schokkend en racistisch is. Onder hen schrijfster Chika Unigwe en…hoe kan het ook anders…Wouter Van Bellingen. Iemand moet toch eens dringend aan die man duidelijk maken, dat dit soort van ‘fundamentalisme’  zeker niet bijdraagt tot het draagvlak voor minderheden of het minderhedenforum waarvan Van Bellingen, Directeur is. In andere landen zou dit tot het ontslag van de minister (moeten) leiden, was hun devies. Maar kijk, zelfs Jozef De Witte is van mening dat dit absoluut niks met racisme te maken heeft.  Zijn reactie is dan ook erg duidelijk :  “Dit heeft geen fluit met racisme te maken. Dit is een vorm van verkleden. De rijken maken zich onherkenbaar door zich te schminken, omdat ze gaan bedelen in hun eigen omgeving. Als wij in een land vol zwarten woonden, had Reynders zich wit geschminkt.”

Huren en verhuren

Racisme en discriminatie, deze begrippen worden ook heel snel in de mond genomen –of vloeien uit één of andere pen- als het over de woningverhuur gaat. Sta mij toe mijn wedervaren te vertellen.

Sinds januari heb ik een (nieuw) appartement te huur. Ik zette een zoekertje op Kapaza. Wat ik daar allemaal al zag op ‘afkomen’ grenst aan het ongelofelijke.

Ik som even een aantal zaken op

 • Veel telefoontjes en mails uit Nederland. Alsof een ‘pak Hollanders’ in België willen komen wonen. Nochtans ontkenden heel wat ‘kandidaten’  uit Nederland te bellen alhoewel het landnummer -31- was. Trouwens, het kleinste deel van de kandidaat-huurders waren nederlands sprekenden zodat ik In heel wat telefoontjes amper een verstaanbaar woord Nederlands kon ontwaren!
 • Nogal wat kandidaten die het appartement eigenlijk wilden ‘onderverhuren’. Zo zouden één of meerdere personen er komen inwonen die niet op het huurcontract mogen worden vermeld. Of bleek men, na bezichtiging, er niet zelf te komen wonen, maar een ‘vriend’..
 • In een aantal gevallen betreft het duidelijk ook een vorm van sociale fraude. Persoon A huurt het appartement als werkloze, alleenstaande met kinderen, laat eveneens een zus komen inwonen maar die zus zou er niet worden gedomicilieerd…
 • Financiële solvabiliteit in heel wat gevallen ‘noppes’. Sommigen zouden zelfs een lening aangaan om de huurwaarborg te betalen
 • Heel weinig respect voor de verhuurder. Ruim 60% van de kandidaten welke hadden gevraagd om het appartement te mogen bezichtigen, kwamen niet opdagen op de afspraak!!

Kortom, uit de vele tientallen telefoontjes, mails en afspraken is er nog steeds geen sprake van het opstellen van een ‘redelijk betrouwbaar’ huurcontract.

Wat me echter nog het meest van al verbaasde : een vraag aan het sociale verhuurkantoor (SVK) om een afspraak te maken om na te gaan of we mekaar kunnen vinden, kon voor hen, ten vroegste na 3 weken worden gehonoreerd. Eerder was er ‘geen gaatje’ in de agenda…

Oh ja, veralgemenen mag niet…maar na drie maanden wacht ik nog steeds op de ‘goede uitzondering’ om dit appartement te huren. Ik vraag me af of in het actieplan tegen racisme/discriminatie op de huurmarkt ook ‘ervaringen met (kandidaat) huurders’ worden uitgerold??

Dré Wolput

21 maart 2015

Standaard

3 gedachtes over “Verhuurperikelen

 1. erik leroye zegt:

  Beste Dré,

  Ik ben het niet eens met jou. Je racistische houding is schrijnend. Ik stoor me mateloos aan wat je in je recente blogs en wat je op andere plaatsen schrijft.

  Je meent dat het jouw recht is te kunnen beslissen wie er in jouw appartement komt en wie er bij jou komt poetsen, gebaseerd op de taal die mensen spreken of hun afkomst, omdat het jouw eigendom is, betaald met jouw geld.

  Waar trek je de lijn? Is het aanvaardbaar dat een dokter zegt dat hij geen mensen wil helpen wiens naam begint met een W, omdat hij in het verleden vooral problemen had met mensen wiens naam begint met een W? Is het OK dat een supermarkt beslist geen gepensioneerden meer toe te laten in het weekend omdat ze denken hun omzet te kunnen vergroten door ervoor te zorgen dat deze mensen dan niet meer in de weg lopen van de werkende ouders die uiteindelijk veel meer in hun kar laden? Is het aanvaardbaar dat een cafetaria mensen weigert omdat ze er ouder uitzien en omdat ze denken meer te kunnen verdienen met een jong image? Of dat er beslist wordt geen kleurlingen meer toe te laten in een etablissement om de rest van het cliënteel te plezieren?

  Voor mij zijn bovenstaande voorbeelden onaanvaardbaar (en gelukkig compleet verzonnen), maar liggen ze wel helemaal in de lijn van wat jij schrijft.

  Ik vind het droef te lezen dat jij vindt dat je mensen mag beoordelen op de taal die ze spreken of het land van waaruit ze bellen. Voor jou betekent dit dus dat deze mensen op voorhand al geen gelijke kans verdienen.

  En verwar alsjeblief discriminatie niet met het reageren op wantoestanden. Als blijkt dat mensen fiscaal willen frauderen/onderverhuren, dan is er iets mis en hoef je hen niet te aanvaarden, maar noem dit dan geen discriminatie. Je hebt in dit geval een reden om hen te weigeren.

  Over jouw controle van de financiële solvabiliteit: ooit al over nagedacht dat schoolverlaters geen uitkering meer krijgen? Dat het jonge Vlaamse koppeltje met een nieuwe job het zich niet zomaar kan permitteren om naast een eenvoudige huisraad ook nog de huurwaarborg voor te schieten? Het is voor jou echter aanvaardbaar deze mensen al minder kansen te geven in de maatschappij.

  En misschien komt een hoop huurders ook niet opdagen nadat ze jouw naam opzochten en jouw blogs lazen. Misschien willen zij hun zuurverdiende centjes niet in zo iemand steken.

  Ooit al bij nagedacht dat je later misschien verzorgd zal moeten worden door iemand die niet 100% Vlaams is of zelfs niet perfect Nederlands spreekt. Hopelijk vinden zij dan niet dat de luier van bepaalde mensen wel ververst moet worden, maar die van anderen niet, om eender welke reden die hen gerechtigd lijkt.

  Ik kan maar hopen dat je ooit inziet dat een houding als die van jou het voor een hoop mensen onterecht erg moeilijk maakt in deze maatschappij en dat het zo onmogelijk wordt ook maar enige vorm van gelijkheid voor iedereen in onze samenleving te realiseren.

  Hou er tot dan alsjeblief mee op jezelf te verkopen als een sociaal voorvechter terwijl het voor jou vanzelfsprekend is dat niet alle mensen in onze maatschappij gelijke kansen moeten krijgen.

  Like

 2. Beste,
  Uw reactie lijkt erg op een manifest overgeschreven uit één of ander handboek van de PVDA. Ik ga er dan ook slechts kort op reageren
  a) probeer mij eens duidelijk aan te geven waar(om) ik racistisch ben, of mogen concrete ervaringen niet meer worden gezegd. ?? Wat dat betreft heb ik lak aan het zogenaamd politiek correct denken. Maar ben ik wel een aanhanger van de visie van Mathias Storme in wat hij zegt over de anti-discriminatie-wetten
  b) ik ‘eis’ het recht op om te mogen bepalen aan wie ik wel/niet verhuur. Zonder daarvoor aan wie dan ook verantwoording te moeten afleggen.
  c) idem wat betreft wie er wel/niet over de vloer komt om te poetsen. Trouwens wij hebben al jaren een Marokkaanse poetsvrouw, met hoofddoek…Het DC-bedrijf zal je desgewenst graag vertellen dat wij nog nooit een voorbehoud hebben gemaakt voor één of andere poetsvrouw.
  d) uw verwijzing naar dokters en/of verzorgenden : zij worden betaald om te doen wat ze moeten doen. Hetzelfde dus als wat ik verwacht als ik mijn appartement verhuur. Dat is trouwens niet(s) racistisch of discriminerend maar maakt onderdeel uit van het beheer van je goederen als een goede huisvader.
  e) In een eerdere blog kan je lezen dat ik zeg : “Wie het huurt maakt me niet echt veel uit. Maar dat het iemand moet zijn die a) voldoende financiële solvabiliteit aantoont en b) het goed zal onderhouden en er niet met ‘de hele famillie’ intrekt, daar sta ik wel op”
  F) tot slot : ik heb mezelf nog nooit verkocht als wat dan ook. Ik ben wie ik ben en doe wat ik doe. Vooral recht voor de raap is mijn devies.

  Like

 3. erik leroye zegt:

  Beste Dré,

  ik heb geen link met de PVDA. Ik kan gelukkig vrij denken. Maar ik vind het wel interessant dat je de lengte van je antwoord koppelt aan de oorsprong van een gedachte.

  Want daar knelt volgens mij het schoentje. Er schuilt racisme in het manier waarop je mensen indeelt: een huurder die al dan niet met een Nederlands gsm-nummer belt, iemand die al dan niet vlot Nederlands spreekt, een poetsvrouw die al dan niet Vlaams is en/of een hoofddoek draagt, een reactie die volgens jou al dan niet geschreven is door iemand van de PVDA.

  Zou het niet correcter zijn mensen te beoordelen op hun verwezenlijkingen: huurders die al dan onderverhuren, kandidaat-huurders die al dan niet komen opdagen op afspraken, poetsvrouwen die al dan niet goed werk leveren? Op die manier hoeft er ook helemaal geen woord gerept te worden over racisme of discriminatie (termen die jij al een tijdje opvoert).

  Ik verdenk je er zeker niet van mensen over de grens te willen stampen omwille van hun afkomst die niet zou passen, maar je catalogeert wel op basis van afkomst, taal en uiterlijke kenmerken. En je vindt daarenboven dat de overheid niet mag proberen te voorkomen een dergelijke indeling tegen te gaan. En zo ontneem je volgens mij kansen.

  Ik ben daarom voorstander van de anti-discriminatiewet. Ik vind niet dat verhuurders het recht hebben iemand te weigeren zonder goede reden, maar dat betekent niet dan verhuurders niet beschermd moeten worden tegen malafide huurders. Ik vind het niet meer dan normaal dat (de eigendom van) een verhuurder gerespecteerd wordt.

  Ik vind niet dat mensen het recht mogen hebben een Vlaamse poetsvrouw te vragen, maar wanneer je betaalt voor een poetsvrouw die allesbehalve goed werk levert lijkt het me normaal dat je daartegen in het verweer moet kunnen gaan.

  Volgens mij is de anti-discriminatiewet niet bedoeld om verhuurders te pesten of hun rechten onredelijk te beknotten. Ik denk dat de wet een middel is om gelijke kansen te geven aan meer mensen. En ik vind het ook betreurenswaardig dat er daar wetten voor nodig zijn.

  Ik hoop dat je snel een huurder vindt die zorg draagt voor je eigendom en je steeds tijdig betaalt, want ik geloof best dat die zoektocht voor een verhuurder niet steeds gemakkelijk is.

  Like

Reacties zijn gesloten.