Opinie, Politiek

Heer-en meester

le bon

Al jaren hoor je, dat niet het college van burgemeester en schepenen beslist wat wel/niet mag worden ontwikkeld in Turnhout. Maar dat projectontwikkelaar Peter Heeren de dienst uitmaakt. Is dit enkel kwaadsprekerij ? Is er op één of andere manier belangenvermenging? Is er sowieso (g)een ‘grond van waarheid’ aan deze beweringen? Enkele beschouwingen.

In 2012 besliste het schepencollege dat Turnova absoluut voorrang moest krijgen op alle andere projecten. Daarom werd het project “Le Bon” on hold gezet, tot Turnova zou opstarten. Die opstart zou er komen in 2013.

Turnova is een, reeds vele jaren lang, aanslepend dossier in een zogenaamde PPS-constructie.

Publiek-Private Samenwerking (PPS) is een samenwerkingsvorm tussen een overheid en een of meer private ondernemingen.

Vandaag zijn we al een tijdje in 2015 en is de opstart van Turnova er nog steeds niet.

Het project Le Bon -Victoriehof staat niet langer on-hold maar wordt gewoonweg onmogelijk gemaakt. Nee, zegt het beleid, wij blijven consequent met onze beleidsvisie. Vandaag heeft het er echter alle schijn van dat de publieke partner (Stad Turnhout) ten aanzien van deze PPS, enkel maar slaafs uitvoert wat die privé-partner wil bekomen. Met andere woorden een PPS-constructie waarbij de privé-partner het alleen voor het zeggen heeft. Een beleidsvisie die daarop steunt  moet mijn inziens dringend worden herzien!

Het is ook mijn aanvoelen dat Turnhout een totaal foutief signaal de wereld instuurt. Een signaal waarbij potentiële investeerders ver weg gehouden worden. Een signaal waarbij het Turnhoutse beleid zegt : hier is Heer-en meester!

Ondertussen lopen de kosten van juristen en procedures in deze aangelegenheid ongetwijfeld steeds verder op!

Standaard

Een gedachte over “Heer-en meester

Reacties zijn gesloten.