Opinie

Een klapke doen

foto: beweging.net

foto: beweging.net

De vakbonden zijn boos. Informateur Bart De Wever heeft hen nog niet gevraagd om een ‘klapke’ te komen doen. Want veel meer dan dat kan het volgens mij niet voorstellen. Bij de Vlaamse formatie werden de sociale partners wel gehoord. Conclusie van de ‘formateurs’ was dat er geen begrip is vast te stellen, voor mekaars standpunten.

Vakbond wel bij de tijd?

Maar, moeten de vakbonden vooral intern, niet dringend een klapke doen. Louter rekenkundig hebben zowat 40% van hun leden èn militanten voor N-VA gestemd. En het is de vraag, of diezelfde ‘rekening’ ook kan/mag/moet worden gemaakt voor het vakbondspersoneel? Als meer dan één op drie werklozen stemt voor een partij die in hun programma een uitsluiting voorzien voor elke werkloze, na 2 jaar werkloosheid… Als een partij die de fundamenten van onze sociale zekerheid wil uitgraven, toch zoveel kiezers kan bekoren…

Dan is het mijn inziens de hoogste tijd voor een klapke. Een klapke om op zoek te gaan naar een antwoord op vragen zoals : weten vakbondsleden wel voldoende wat die sociale zekerheid allemaal inhoudt? Weten leden hoe belangrijk ‘sociale en arbeidsrechterlijke’ bescherming wel is? Weten leden dat bij het tot stand komen van een collectieve arbeidsovereenkomst iedereen hiervan kan genieten en niet enkel dezen wiens ‘positie’ sterk genoeg is om individuele voordelen af te dwingen? Is het verdedigen van de automatische indexkoppeling voor de leden van een vakbond niet langer prioritair? Zijn de vakbonden met hun missie voldoende up-to-date of verdedigen zij belangen die onvoldoende als ‘algemeen’ worden ervaren?

Allemaal vragen die toch wel betrekking hebben op de corebusiness van de vakbonden.Anderzijds stel ik de vakbonden toch ook wel de vraag of er echt geen verantwoorde besparingen kunnen zijn in de sociale zekerheid, zonder daarbij een sociaal bloedbad aan te richten. Met mij mogen ze alvast een klapke komen doen om een aantal ideeën en pistes aan te reiken.

Kan ik nog terecht bij beweging.net?

Waar ik ook een klapke mee wil doen is beweging.net. Niet over de –weliswaar belangrijke- vragen waarom ze de A van algemeen, de C van Christelijk en vooral de W van werknemers hebben laten wegvallen. Wel over het gegeven dat ik met mijn vraag, in 2012, om een engagementsverklaring te mogen tekenen van het ACW, met een ‘kluitje in het riet’ werd gestuurd.

Ik wil nu graag van beweging.net te weten komen of ik als politiek geëngageerde burger, lid en bestuurslid van CD&V, als vrijwilliger ook, tot deze nieuwe beweging kan toetreden en onder welke voorwaarden eventueel. Mijn mail met deze vragen is alvast vertrokken aan de lokale voorzitter van beweging.net en aan de nationale voorzitter ervan. Zal wellicht worden vervolgd!

Standaard