Opinie

De ontgoocheling in de nieuwe dingen

Paus Leo XIII schreef meerdere encyclieken, waarvan Rerum Novarum (Over nieuwe dingen) uit 1891 de bekendste is. (foto: Wikipedia, Historical Publishing Co., Pittsburg, PA. - Library of Congress)

Paus Leo XIII schreef meerdere encyclieken, waarvan Rerum Novarum (Over nieuwe dingen) uit 1891 de bekendste is. (foto: Wikipedia, Historical Publishing Co., Pittsburg, PA. – Library of Congress)

Enkele maanden geleden kreeg ik een telefoontje van een docente bij Thomas More in Geel. Of ik een getuigenis wou brengen voor een groep ‘neveninstromers sociaal werk’. Te behandelen thema : “de ziel van de stiel”. Met de verkiezingsuitslag van 25 mei ll. in gedachten, voelt “die ziel” zich erg gekwetst. Jaren ongeteld neem je het al op voor de zwakkere(n) in de samenleving; voor (langdurig) werkzoekenden; voor… Nog tijdens de campagne ging ik onder meer in een blog ‘te keer’ tegen de onvoorstelbare voorstellen van N-VA inzake werklozen.

En toch… en toch moet je dan vaststellen dat in je eigenste stad Turnhout, diezelfde N-VA met een grote sprong vooruit gaat. Ja, ze hebben daarbij een flink pak stemmen van het Vlaams Belang ‘opgegeten’. Maar evenzeer hebben er heel wat werklozen en/of mensen in armoede ook voor die partij gestemd. Louter rekenkundig kan/mag je ervan uitgaan dat zowat -700- werklozen hebben gestemd “om van den dop te worden gegooid”…

Mag ik dan ontgoocheld zijn? Is het echt zo dat mensen soms absoluut ‘met hun kop tegen de muur willen lopen’ ?  Maandagochtend 26/5 achtte ik me alvast heel gelukkig om op brugpensioen te zijn. Immers, wellicht zou ik niet meer de ‘intellectuele flexibiliteit’ kunnen opbrengen om diezelfde mensen, ‘aan de andere kant van die muur’ op te vangen.

Rerum Novarum

Enkele dagen later was het Rerum Novarum (29 mei).  Het feest van de Christelijke arbeidersbeweging (ACW) waarbij de gelijknamige encycliek wordt herdacht. Naast OCMW-voorzitter Luc Op De Beeck (CD&V) zijn er ook nog 3 ex ACW-voorzitters, die deel uitmaken van de stuurgroep CD&V Turnhout. Geen van hen werd echter uitgenodigd voor het Rerum Novarumfeest. Bij het einde van de misviering telde ik –met veel goeie wil- amper een 20-tal ACW’ers die ‘erbij’ waren. Op de receptie achteraf waren er ook maar een 30-tal mensen die de toespraak van Eric Vos beluisterden.

Het ACW in Turnhout is verworden tot een schim (of is het T.I.M.) van wat het ooit was. Rerum Novarum gaat over ‘nieuwe dingen, nieuwe tijden’. Was het niet dat waarvoor de kiezer in 2012 had gekozen?  Nadat N-VA Turnhout zichzelf een ‘brevet van onbekwaamheid’ had gegeven kwam er einde september/begin oktober een nieuwe coalitie tot stand. Daardoor kon T.I.M. Eric Vos burgemeester maken. Op 8 oktober 2013 werd de nieuwe bestuursploeg voorgesteld. Het Laatste Nieuws schreef die dag onder meer  : “De nieuwe coalitie zal de komende weken werk maken van een bestuursakkoord”  Uit de vele contacten die ik in Turnhout toch wel heb, blijkt dat steeds meer mensen ‘op hun honger blijven zitten’ voor wat die ‘nieuwe dingen, of nieuwe tijden’ betreft.

Nog een reden om ontgoocheld te zijn!

Standaard