Opinie

Dré Wolput over het bestuursakkoord

Stadsp-Acacialaan

Er werd sinds 30 juni wel wat geschreven over het (uitblijven van een) bestuursakkoord in Turnhout. Menigeen ging of is nog steeds op zoek naar de mogelijke zondebok(ken) van deze vertraging. Her en der ging de ene of de andere buitenstaander zelfs al op zoek naar een “andere coalitie”. Over wat de eigenlijke “moeilijkheden” zouden kunnen zijn … stond nergens iets te lezen. Alhoewel, moeilijkheden is een te zwaar en ook niet het juiste woord. In positieve termen  spreken we van ‘uitdagingen’ waarop een antwoord moet worden gezocht.

Ik som er alvast enkele op die meespelen:

  • De afgelopen 25 jaar groeide de Turnhoutse bevolking enkel aan met ‘vreemdelingen’. Zelfs in die mate dat er sinds 2006 sprake is van een verdubbeling. Dat er reeds geruime tijd sprake is van een stadsvlucht van –vooral- jongere tweeverdieners staat buiten kijf. In de plaats komen steeds meer ‘armere’ mensen in onze stad wonen.
  • De werkloosheid in Turnhout neemt al geruime tijd ‘problematische proporties’ aan. Zowat 6% van de bevolking is werkloos. Dat aandeel loopt flink op –tot bijna 13%- als je de cijfers werkloosheid vergelijkt met de tegen werkloosheid verzekerden. In concrete cijfers uitgedrukt zijn er 2461 werklozen in de stad. Het is interessant om dit cijfer te vergelijken met het aantal werklozen in de 3 andere gemeenten van de Stadsregio. Beerse, Vosselaar en Oud-Turnhout hebben evenveel inwoners als Turnhout maar hebben ‘slechts’ -1264- werklozen. Turnhout heeft met andere woorden dubbel zoveel werklozen met dezelfde bevolking… Bovendien behoren 3 op 4 werklozen tot de kansengroepen. Mensen met weinig tot géén kansen op de gewone arbeidsmarkt.
  • een andere ‘armoede-indicator’ zijn het aantal Turnhoutse  inwoners welke het ‘vookeurtarief mutualiteit’ genieten wegens een erg laag inkomen. Het betreft 6.300 personen of ruim 1/7 (15%).
  • Het aantal geboortes in kansarme gezinnen loopt naar de 20%, waar het in 2010 nog ‘maar’ 10% was.
  • (sociale) huisvesting is ook een problematisch gegeven. De wachtlijst van personen/gezinnen die van De Ark willen huren,  is ‘langer’ dan het aantal beschikbare en uiteraard bewoonde, woningen… Voor hen die huren op de privé-markt stijgt het aantal huurders met betaalachterstand, wat absoluut niet mag verwonderen als je weet dat ruim 30% van die huurders maar liefst 1/3 en meer van hun inkomen aan huur moeten besteden.

Dit is slechts een beperkte opsomming van (kans)armoede-indicatoren in deze stad. En naast deze cijfers uit de “zachte” sector zijn er ook nog de dossiers in de “harde sectoren” zoals bijv. mobiliteit met het aanslepende probleem van de Steenweg Op Gierle, de ontsluiting van het noorden; parkeren en controleren … De vernieuwing en het onderhoud van het openbaar domein, inzake straten en pleinen, het zwembad, Turnova en academies…

Enerzijds als gevolg van de  ‘verarming’ van onze bevolking en de economische crisis anderzijds, gaan ook de financiële ontvangsten er sterk op achteruit. In 2011 was de -al erg lage- opbrengst van 1% personenbelasting nog goed voor 36 euro/inwoner. Amper één jaar later, in 2012 is dat al gezakt naar minder dan 32 euro/inwoner (31,66 euro). Concreet is dat een jaarlijks verlies aan inkomsten voor de stad van 1.350.000 euro. Wellicht mag en kan worden verwacht dat dit ‘verliescijfer’ in 2013 nog oploopt.

Tegen de achtergrond van deze cijfers aan de ene kant èn het beheers- en beleidsplan (met een besparing van 50 miljoen euro) is de vraag tot het duidelijk berekenen en financieel  finetunen van alle voorstellen in een bestuursakkoord niet enkel legitiem. De vraag om dit te doen is zelfs een absolute noodzaak.

Mijn conclusie is dan ook zeer duidelijk : de vertraging inzake het bestuursakkoord heeft niks te maken met een gebrek aan “daadkracht” maar alles met een financieel aftakelende “bestuurskracht”.

Blijft nog over : de fundamentele vraag of Turnhout dit alles kan blijven ‘trekken’ zonder een ernstige impuls (lees : centen) van hogere overheden. Of zal het een fusie zijn die ‘redding’ moet brengen?!

Standaard

2 gedachtes over “Dré Wolput over het bestuursakkoord

  1. Raf Coene zegt:

    Blij om te zien dat je de ongeschreven regels van besturen in coalitie begrijpt en hier niet verleid wordt tot het voortijdig lanceren van allerlei eisen om de financiële problemen op te lossen.

    Like

Reacties zijn gesloten.