Opinie

Politiek is geen rollercoaster

Politiek geïnteresseerd ben ik al ettelijke jaren. Politiek actief  heel wat minder lang. Maar wel lang genoeg om het –deels- van binnen uit te beleven.

Een rollercoaster

2013 was voor politiek Turnhout absoluut géén fraai jaar. Regelmatig heb ik me zelfs afgevraagd of wat gebeurde de bedoeling was  van  democratie!  Maar, nee, natuurlijk niet.

Wat was het dan wel? Volgens mijn waarnemingen werd politiek Turnhout vooral geteisterd door grenzeloze ambitie(s) aan de ene kant. Gebrek aan ervaring aan de andere kant. Dergelijke mix’ is –zoals ook gebleken- dodelijk. Je zet daardoor een rollercoaster in gang die plots over onvoldoende remkracht blijkt  te beschikken.

Verbijsterd, verbouwereerd, teleurgesteld. Drie woorden, begrippen, die weergeven wat  dikwijls mijn gevoelens waren na een zoveelste gesprek met de veroorzakers  van de politieke crisis in onze stad. Teleurgesteld omdat ik dikwijls de indruk had dat niet iedereen  ècht op zoek was naar een oplossing , in het belang van de stad. Maar wel voor zichzelf.

Verbijsterd door het gemak waarmee men eerdere voorstellen zomaar naast zich neerlegde. Verbouwereerd door zoveel arrogantie waarmee we als gesprekspartner werden benaderd. Later kwam daar ook nog een Turnhoutse ‘Snowden-affaire’ bij, toen de “topman’ van NVA, ongegeneerd (zelfs twee maal) verklaarde de coalitiegesprekken te hebben opgenomen.

Je zou zowaar gaan denken/zeggen dat politiek maar een vies bedrijf is.

Hard met een hart

Maar dat is het absoluut niet. Politiek is geen vies zaakje. Het gaat immers over het organiseren van de samenleving. Dat je daarbij soms op een harde manier tot onderhandelen komt is geen probleem. Zo lang alle gesprekspartners dat maar doen met een hart voor die samenleving!

Dat kan enkel maar indien, op tijd en stond, de strikt persoonlijke belangen aan  kant worden geschoven! Enkel daardoor kon er een andere coalitie tot stand worden gebracht. We konden daarbij rekenen op een ‘meester-strateeg-onderhandelaar’. Waarvoor dank.

Volharden

Uit deze blog  afleiden, dat ik het allemaal beu ben, zou verkeerd zijn. Ik wil enkel mijn ervaringen en gevoelens delen. Niet afhaken maar volharden is nu de boodschap. Half januari zal de beheers- en beleidscyclus –met een zwaar besparingsplan- voor de volgende 5 jaar worden goedgekeurd. In de periode daarna zal het vooral kwestie zijn om – hard maar met een hart – de afspraken ook netjes op de rails te houden. Daaraan wil ik, vanuit mijn positie, graag een steentje bijdragen.

Gelukkig Nieuwjaar aan al mijn lezers!

Standaard

Een gedachte over “Politiek is geen rollercoaster

Reacties zijn gesloten.