Opinie

Warmtecamera’s en wettelijk kader

 canna

Vandaag in het -Turnhoutse- nieuws: politie gaat met warmtecamera’s cannabisplantages opsporen. Hoezo? Werd deze bestaande techniek dan nog niet gebruikt? Antwoord: nee, spijtig genoeg (nog) niet. Dus, hoera, driewerf hoera dat deze techniek nu toch gaat worden ingezet! Ben er absoluut voorstander van!

Maar, er is inderdaad een ‘maar’. Dat de politie nog geen gebruik (mag) maakt van warmtecamera’s heeft alles te zien met het ontbreken van een wettelijk kader.

Uit de nieuwsberichten begrijp ik nu dat:

  1. de politie over het gebruik van deze camera’s de toestemming heeft van het parket om ze te testen
  2. dat de politie de verzamelde gegevens dan ook zou kunnen gebruiken als officieel bewijsmateriaal.

Klinkt allemaal erg goed, niet?

Maar -daar heb je weer die ‘maar’ , remember de trajectcontrole op snelheid. Ook in dat dossier had de politie de toestemming van het parket. Ook de daardoor verzamelde gegevens werden gebruikt als ‘officieel bewijsmateriaal’ Edoch, nadat al zowat 17.000 automobilisten braafjes een boete betaalden, floot de rechter de politie èn dus ook het parket kordaat terug. Want, zo bleek, al die PV’s waren gemaakt op basis van niet gehomologeerde meetapparatuur. Als gevolg van dit ‘vergeten akkefietje’ lag de trajectcontrole -noodgedwongen-, maandenlang stil.

En nu dus de warmtecamera’s om de enorme toevloed aan cannabisplantages beter te detecteren. Maar … hoe zal een rechter(s), maar vooral de verdediging van ‘gepakte’ cannabistelers, omgaan met ‘onwettelijk verkregen’ bewijsmateriaal. Nog maar enkele dagen geleden bereikte ons het nieuws van alweer een mogelijke procedurefout in een bepaald dossier. Terzake zou het gaan over gebruik van ‘onjuiste observatiegegevens’. Meer bepaald de vraag of het al dan niet gaat over 5 opeenvolgende dagen van observatie …

Ook in andere drugdossiers is al -ten overvloede- gebleken dat je niet te maken hebt met ‘broekventjes’. Het gaat hier absoluut niet over ‘brave automobilisten’ die een boete betalen zonder daarbij verdere vragen te stellen. Het zou een absoluut verkeerd signaal zijn als in de nabije toekomst zou blijken dat in één of meerdere ‘dossiers inzake cannabisplantages’ in onze stad/regio, een vrijspraak valt omwille van…juist, ja…procedurefouten.

Zijn er van de kant v/d politie, parket en politici voldoende garanties te geven, dat dit NIET het geval zal zijn. In zoverre het bewijsmateriaal betreft; wat werd bijeengesprokkeld door deze warmtecamera’s?

 

 

Standaard