Opinie

Cultuur zonder integratie?

cultuurmarkt 2013 bartvandermoeren

Dit weekend beleefde (cultureel) Turnhout een schitterende start van het cultuurseizoen. Zelf had ik het genoegen bij een aantal actviteiten aanwezig te zijn. Sta mij toe één concrete kanttekening te maken bij dit gegeven. De titel geeft -misschien ietwat provocerend- al aan welke bedenking ik hierbij wil uiten. Bij alle activiteiten die ik bijwoonde zag ik zeer weinig (geen?) ‘vreemde mensen’. De cultuurmarkt werd uitsluitend bevolkt met ‘éénduidige Vlaamse/Turnhoutse organisaties”

Nergens hoorde ik een andere taal dan het Nederlands spreken. Vraag: is cultuur dan niet langer ‘integratiebevorderend’? Of was het dat (n)ooit wel dan? Zijn we gaandeweg/onderweg afgestapt van dit integratiebevorderend denken? Moeten we ‘die’ weg dan opnieuw van voorafaan gaan?  Is ‘bijsturing’ nodig/wenselijk of doen we zondermeer verder?

Ik hoop alvast dat deze vragen worden ‘opgepikt’ door mensen die, veel meer en stukken beter dan ikzelf met cultuur en/of integratie bezig zijn in ‘mijn’ stad Turnhout, in en om De Warande, de provincie… Tenzij ik niet goed zou hebben ‘gezien en gehoord’…

Standaard