Opinie

Radicaliseren in respecteren

Wekenlang reeds worden we ‘geteisterd’ door berichtgeving over jonge Syrië-strijders die vanuit ons land ten strijd trekken. Een van de ouders trok zelfs met enkele journalisten in zijn kielzog naar Syrië om er zijn ‘geradicaliseerde zoon’ terug te halen.

Vanuit diverse hoeken krijgen we bij dit al ook nog verwijten naar het hoofd geslingerd dat de Vlamingen eigenlijk vooral racistisch en discriminerend zijn. En dat is dan volgens sommige groepen net de oorzaak van het radicaliseren van jonge Moslims. Wij, slechte Vlamingen, gunnen hen namelijk niet de toekomst die deze (en andere jongeren) zich wensen.

Fratsen uithalen, zoals de gemeenteraad van Boom van plan was, bevorderen uiteraard dit ‘slechte Vlamingenbeeld’

Maar, zelf ben ik dat ‘opgeheven, vermanende en verwijtende vingertje’ wat de laatste weken steeds meer opduikt, zo beu als koude pap! Zodanig zelfs dat ik heb besloten om ook te radicaliseren. Maar, radicaliseren om meer en beter te (laten) respecteren. Hierbij een (naar mijn mening) eigen-zinnige invulling van het begrip RESPECT:

Respect

  • realiseer je dat je niet alleen leeft
  • eerlijke kansen voor iedereen
  • samenleven vergt wederzijdse inspanningen. Praten over èn luisteren naar mekaars bezorgdheden bijvoorbeeld.
  • pak de kansen die je worden geboden
  • empathie is een ander woord voor inlevingsvermogen. Maar je mag niet verwachten dat iedereen een (even) groot empatisch vermogen bezit. (het aanvoelen van anderen, het invoelen van gebeurtenissen.)
  • culpabiliseren (beschuldigen of het zich schuldig laten voelen) van de ene (bevolkings-groep) door /naar de andere (bevolkings)groep lost niks op
  • Telkens opnieuw, moet iedereen het nodige Respect opbrengen voor mekaar/anderen. Dàt is de sleutel tot goed samenleven
Standaard