Opinie

Meer samenwerken binnen de stadsregio?

turnhoutdark

Een oproep tot meer en verder doorgedreven samenwerking moet je altijd ernstig nemen. Nu, in deze barre financiële tijden nog meer dan anders.

Spontaan zal niet gaan

Maar wie erop rekent dat deze samenwerking er spontaan zal komen, gaat mijn inziens voorbij aan enkele ‘keiharde realiteiten’.

Een poging om enkele van deze realiteiten op een rijtje te zetten.

  • Voor elke gemeente die deel uitmaakt van de stadsregio Turnhout, hanteert Vlaanderen een andere ‘typologie’. Turnhout is een centrumstad, Vosselaar dan weer is een gemeente in de stadsrand, Oud-Turnhout een landelijke woongemeente en Beerse wordt ingedeeld bij de ‘plattelandsgemeenten met industriële activiteit en demografische groei.
  • buiten de stadsregio heb je Merksplas, Ravels en Retie die onder de noemer ‘landelijke gemeenten of verstedelijkte plattelandsgemeenten met sterke demografische groei’ ressorteren.
  • een beetje verder vinden we Hoogstraten wat ook een verstedelijkte plattelandsgemeente is maar met industriële activiteit èn demografische groei.
  • Herentals, Mol en Geel  zijn op hun beurt ‘middelgrote steden’

Deze opsomming maakt al meteen duidelijk dat, in wat Vlaanderen ‘bestuurskracht’ noemt, zowat elke gemeente met ‘eigen specifieke bestuursproblemen’ wordt geconfronteerd.

Cijfers

Blauw op straat

Turnhout betaald per inwoner -145 euro- aan de politie. Oud-Turnhout, 83 euro (Lille, ook deel van de politiezone 85) De tussenkomst die centrumstad Turnhout krijgt van het Vlaamse stedenfonds (1,5 miljoen) volstaat zelfs niet om dit –grote- verschil in politiekosten te betalen.

Belastingen

Personenbelasting Turnhout = 7,5%  en 1450 opcentiemen,  in Oud-Turnhout :  5% PB en 800 opcentiemen.

Voor wie het minder goed gaat

Het OCMW kost in Oud-Turnhout 58,9 euro/inwoner en telt men er  0,6 leefloners per duizend inwoners, in Turnhout echter kost het OCMW, ruim 212 euro/inwoner met 5,7 leefloners per duizend.

Werkloosheid

Bevolking : van de  ruim 80.000 inwoners in de stadsregio woont de helft in Turnhout.

Werkloosheid : Turnhout  2201; Oud-Turnhout 336; Beerse 525 en Vosselaar : 299. Totaal voor de stadsregio  3361. Meer dan 65% van deze werklozen wonen in Turnhout!

In bijgevoegde tabel kan je nog wat meer cijfergegevens vinden.

Deze cijfers hebben niet enkel betrekking op het stadsgewest, maar ook op de daaraan grenzende gemeenten en op de middelgrote steden Herentals, Mol en Geel.

Alle cijfers zijn overgenomen uit de  ‘gemeentelijke profielschetsen’ welke Vlaanderen opmaakt en waarvan de cijfergegevens dateren van de meest recente update (1/3/2013).

cijfers

Standaard