Opinie

ACW zweeg zichzelf ‘dood’

patrickdeveltere

Inleiding : ‘Natuurlijk voel ik me daarin bedrogen, samen met die 800.000 coöperanten. Ik schreef mijn thesis over de rentabiliteit van kleine spaarbanken. De coöperatieve, dat was het hart van het ACW-model.” Dit antwoordde Steven Vanackere op de vraag of hij zich niet bedrogen voelde bij het Arco-gebeuren. (DS 16/2/2013)

De gevoelens die Vanackere NU heeft, uitte ik eerder al in mijn blog. ‘Acw en Arco : pijnlijk bedrog’ van 12 oktober 2011 op volgende wijze:  “En die leugen zijn ze blijven volhouden tot enkele weken geleden. Bij het begin van de zomervakantie (juli 2011)kregen alle Arcopar-vennoten een uittreksel toegestuurd met volgende zin als aanhef :

“Beste vennoot, U merkt het. De voorzichtige politiek die ARCOPAR CVBA voert, maakt het mogelijk om u ook over het boekjaar 2010-2011 een aantrekkelijk divident uit te keren.”

Nieuwe start

Opnieuw Steven Van Ackere in datzelfde interview.

‘De beweging zal een nieuwe start moeten nemen. Het ACW zal opnieuw meer moeten aanknopen bij de oorspronkelijke inspiratie. De imagoschade is groot nu. Die bezinning volgt nog wel, maar het ACW is nu vooral ook een bedrijf in moeilijkheden. Ze zijn daar mensen aan het ontslaan, weet u?’  

November 2011 :Volgens ACW-voorzitter Patrick Develtere was het een bliksem die op het Arco-huis viel, toen de groep ARCO een vereffening aankondigde  In datzelfde interview zegt hij ook nog het volgende : Voor het ACW breekt een lange periode van bezinning aan. “We gaan nu samen met onze leden de nieuwe situatie moeten evalueren. Wat zijn de financiële gevolgen? Maar ook: wat betekent dat voor onze rol in de toekomst? Dat zal een lang en intensief proces zijn dat heel eigen is aan een sociale beweging. In een bedrijf loopt dat helemaal anders. Daar gaat het management bij elkaar zitten om snel een beslissing te nemen. Wij gaan daar grondig over nadenken met onze militanten.

Bovenstaande stond allemaal te lezen in een interview met de ACW-voorzitter, Patrick Develtere in november 2011. ‘Die bezinning volgt nog wel,’ zegt ACW’er Vanackere nu, bijna 1,5 jaar later.

Veel te laat!

Persoonlijk vrees ik echter dat ‘de tijd van bezinning’ hoe dan ook verstreken is. Maar daar vreesde ik ook al voor toen ik op 19 november 2011 volgende bekommernissen uitte op mijn blog :  Uit eigen en jarenlange ervaring weet ik wat dat betekent, een ‘lange periode van bezinning’. Veel te dikwijls is het resultaat hiervan ‘ze dronken een glas, pisten een plas en alles bleef zoals het was’.

Beste voorzitter, doe dat niet.

Bezin en vergader niet (te) lang maar geef op korte termijn duidelijkheid en transparantie. Er is meer dan één reden te verzinnen om snel voor die duidelijkheid te gaan. Volgend jaar zijn er sociale verkiezingen. De vele duizenden ACV-kandidaten hebben recht op die duidelijkheid!!! Want, al zeg je duizend X duizend maal dat er tussen ACV en ACW méér dan één streepje verschil bestaat, voor de’ man in de straat’ is dat allemaal één pot nat.

Daarom doe ik volgend voorstel : op korte termijn moet er een duidelijk –minstens- symbolisch gebaar komen. Ik ben van mening dat er ‘kop(pen) moeten rollen’. Onmiddellijk daarna moeten in de beweging alle zeilen worden bijgezet om te komen tot een echte, zuivere en niet-beursgenoteerde coöperatieve spaarbank. Als je wil –en waarom zou je dat niet- dat het ACW terug voldoende ‘moreel’ gezag verwerft en onze militanten in de campgane niet plat geslagen worden met dit verhaal, moet er op korte termijn worden gehandeld.

Je kan jezelf ook ‘doodzwijgen’ Het ACW en zijn leiders hebben al die tijd nagelaten om duidelijk èn transparant te communiceren over het ganse financiële verhaal wat in de beweging werd geschreven. Dat zij vandaag verontwaardigd zijn dat het net NVA is die –al dan niet op een correcte èn al dan niet met bewijzen gestaafde- aanvallen lanceren, de ene na de andere mag het ACW echter absoluut NIET verbazen.

Het was immers Luc Cortebeeck die in 2010, n.a.v. de parlementsverkiezingen een openlijke oproep deed om zeker niet voor NVA te stemmen. Dat was voor die partij uiteraard een echte oorlogsverklaring. De afgelopen maanden werd duidelijk met welke ‘tactische wapens’ datzelfde NVA terugslaat in ‘deze oorlog’. Het is dom, kortzichtig of arrogant dat het ACW dit niet heeft zien aankomen en zichzelf al die tijd heeft ‘doodgezwegen’

Respect voor vrijwilligers!

Maar mijn respect voor de onbaatzuchtige inzet van vele duizenden militanten en bestuursleden is er daarom niet minder om. Integendeel!! Het solidariteitsverhaal van deze vele duizenden is en blijft voor mij authentiek. Geef hen de kans om dit verhaal van gelijkheid èn gelijkwaardigheid hier en elders in de wereld te blijven uitdragen. Maar doe dat dan in een nieuwe en onbezoedelde beweging. Snel zijn is NU wel de boodschap.

Standaard

Een gedachte over “ACW zweeg zichzelf ‘dood’

Reacties zijn gesloten.