Opinie

Cordon-Schutkring

cordon

Voor, maar vooral na elke verkiezing wordt minutieus nagemeten waar en hoe dikwijls het cordon sanitaire werd ‘doorbroken’.

Ter herinnering: dit cordon werd in het leven geroepen in 1989, kort daarna ook weer opgeblazen en definitief gemaakt in november 1992. Dit omwille van de steile opgang van (toen nog) het Vlaams Blok. Dit cordon had/heeft als bedoeling géén bestuursakkoorden af te sluiten met het VB wegens het racistische karakter van hun 70-puntenplan. Na de ‘omvorming’ van het Vlaams Blok naar het Vlaams Belang werden er géén nieuwe afspraken gemaakt wat dit cordon betreft.

 Formeel werd dit cordon in Turnhout altijd nageleefd en werd er nog nooit een bestuursakkoord afgesloten met het VB. En dat blijft best ook zo. Informeel echter (ondermeer wat betreft het ‘stemmen leveren voor’) werd een andere houding aangenomen. Enkele voobeelden :

  1. het VB werd betrokken bij de delegatie die een verbroedering met Gödöllö ( Hongarije) ging officialiseren.
  2. Toen Turnhout vele jaren geleden werk maakte van de kinderopvang kreeg datzelfde VB een zitje aangeboden in de VZW.
  3. Ook bij de vzw Turnhout 2012 kregen zij een plaatsje en
  4. bij de verkiezing van de politieraad op 2/1 ll haalden zij ook een mandaat binnen omdat ze -5- stemmen kregen van iemand van een andere lijst.  

In de slipstream van het cordon volgde ook het zogenaamde politiek correct denken. Vlamingen die kozen voor het VB waren racisten,of verzuurd en egoïstisch. De boodschap luidde dat we allemaal moeten openstaan voor de Multi-culturele samenleving. Openstaan voor alle culturen…uitgezonderd de Vlaamse zo bleek steeds meer. Want de Vlaamse cultuur was iets van/voor vendelzwaaiende (extreem)rechtse figuren

 Politiek correct denken als antwoord op de bokshandschoen, of op de VB-slogan ‘wij zeggen wat u denkt. Maar het antwoord hierop had er echter een moeten zijn van ‘wij luisteren naar wat u zegt’, zonder elke bedenking over die Multi-culturele-samenleving, elke bekommenis over je eigen toekomst in je land af te doen als racistisch of verzuurd.

 Nochtans waren en zijn er heel wat redenen waarom de Vlaming zich zorgen maakt. Ook hier weer enkele voorbeelden.

  1. de snelheid van de groei van die gekleurde samenleving, mee aangewakkerd door de instroom van vele duizenden asielzoekers en enkele regularisatiecampagnes
  2. Het feit dat in het kader van gezinshereniging het voldoende was dat je hier -1- (één) dag werkte om recht te openen op pensioen
  3. het ‘gemak’ waarmee je een aanvraag kon doen( èn verkrijgen )om erkend te worden als vluchteling om medische redenen (medische regularisaties)
  4. het groeiende aantal ‘illegalen’, wegens het ontbreken van een effectief uitwijzingsbeleid bij negatieve beslissingen. De cijfers lopen uiteen van “200.000 tot 500.000 illegalen in ons land‘
  5. De groei van Europa en een Europees beleid waarbij duidelijk een echte sociale sokkel ontbreekt, waar sociale afbraak eerder aan de orde is dan sociale opbouw. Waar je door ‘het vrij verkeer van goederen en diensten’ deloyale concurrentie krijgt van werknemers uit Oost-Europa, die hier via schijnzelfstandigheid komen werken…enz.
  6. Tel daarbij nog het lamentabele justitiebeleid, zeer gebrekkige tot niet bestaande strafvervolging èn strafuitvoering…

Explosieve mix

En zo kom je tot een explosieve mix, waardoor steeds meer mensen (Vlamingen) zich keerden tegen het politieke establishment èn het ‘politiek correct denken’ Vele burgers pikten/pikken het niet langer dat de politiek hen voorzegt ‘hoe ze moeten denken’

Het niet of minstens onvoldoende, samen met de burgers op zoek gaan naar eerlijke antwoorden op al die onzekerheden en bekommernissen vanuit de traditionele politieke famillies (CD&V, SP.a en Open VLD èn hun ‘Waalse tegenhangers’) heeft alle kansen gegeven aan N-VA om een magneet van ongenoegen te zijn (dixit Wouter Beke van CD&V).

Vandaag lopen diezelfde politieke famillies mekaar voor de voeten om erop te wijzen ‘hoe gevaarlijk N-VA wel is’. Wat hun eigenlijke en echte (verborgen) agenda dan wel is en willen sommigen dat N-VA zal worden ontmaskerd.

Brandstapels

Maar eerlijke antwoorden evenals gedragen oplossingen, op zeer begrijpelijke bekommernissen en onzekerheden blijven ondertussen wel uit.

Soms heb ik de indruk dat de schutkring wel eens ‘misbruikt’ wordt om, zoals ten tijde van de varkenspest in de Kempen enkele jaren geleden, brandstapels aan te leggen om iedereen die in een bepaalde geografische omschrijving woont, op die brandstapel te gooien. In het geval van de varkenspest ging het uiteraard –gelukkig maar- enkel om varkens om zo ‘elk gevaar op besmetting te vermijden’ want inenten was –Europese regelgeving- verboden.

Vandaag blijkt meer dan ooit dat er nog veel werk is, aan die ’inentingswinkel’!

Standaard