Opinie

Armoede steeds groter

bannwelzijnszorg

December is dè maand bij uitstek om onze aandacht te vragen voor armoedebestrijding.

Welzijnszorg doet het dit  jaar, in het bijzonder, rond de armoedeproblematiek bij ouderen. Aandacht voor wat men ‘de 4de wereld’ noemt was –en dat is het nog steeds- één van de pijlers van de Multiculturele kerstmarkt. Het zal nu ruim 20 jaar geleden zijn dat ik dat initiatief heb genomen. Een niet-commerciële kerstmarkt met aandacht voor de 3de en de 4de wereld. (in samenwerking met ABVV, Vakantiegenoegens –het huidige Pasar- en véééééle vrijwilligers). Nu is de organisatie in handen van vzw de 7de wereld.

Toen ik enkele dagen geleden nog eens rommelde in mijn papieren, stootte ik op een tekst van begin 1998. Het was mijn speech, naar aanleiding van de uitreiking van de winsten van de Multi-culturele-kerstmarkt, die in december 1997 had plaatsgevonden.

Enkele fragmenten hieruit :

  • steeds meer mensen en gezinnen leven op de rand van of in de armoede. Dit wegens een uitzichtloze situatie inzake werkloosheid, ziekte of een andere tegenslag.
  • ondanks alle banenplannen, armoederapporten en andere goede intenties van diverse overheden, krijgt men het ‘spook van de armoede’ niet onder controle, laat staan dat men het een halt kan toeroepen.

Vandaag, 15 jaar later blijken deze woorden –spijtig genoeg- erg profetisch. Is er dan niets veranderd ten goede? Blijkbaar niet want het aantal mensen wat in armoede leeft is enkel maar groter geworden. Onze sociale zekerheid blijkt steeds minder een ‘buffer’ tegen armoede. Integendeel, met de meest  recente inlevering van (langdurig) werklozen worden ongetwijfeld nog meer mensen richting ‘armoede’ gestuurd. En het hebben van een job is ook niet langer een garantie om uit de ‘gevarenzone van armoede’ te blijven. Onze loonkost mag dan wel de grootste zijn van Europa. Het bedrag wat  je daarvan zelf kan besteden is in heel wat gevallen erg klein. Tè klein, zo blijkt uit de cijfers.

Als je in december van plan bent een Kerstmarkt te bezoeken, kies er dan eentje uit ‘voor het goede doel’. Dit weekend, zaterdag 1/12 en zondag 2/12 krijg je zo  de kans in de lokalen van Sint-Victor (ingang A)in Turnhout. De euro’s die je daar uitgeeft komen rechtsreeks ten goede van het project of organisatie, waarbij je één of ander kerstgeschenkje koopt.  In de daaropvolgende weken volgen er op meerdere plaatsen nog heel wat ‘kerstinitiatieven’ voor het goede doel.

Ondertussen moeten middenveld (vakbonden, mutualiteiten…)  maar vooral ‘de politiek’ zich ernstig bezinnen over een dringende, maar (h)èchte aanpak van de armoedebestrijding! Het ganse jaar door. Niet enkel in december!

Dré Wolput

Standaard