Opinie

Lichtbak

bulb

42 jaar geleden (2/11/1970) trad ik in dienst bij Philips in Turnhout. Als -15jarige- was ik op dat ogenblik één van de bijna 2800 personeelsleden. Ondertussen is dat aantal al erg verminderd.

In al die jaren was ik de mening toegedaan dat de ‘sterkte’ van Philips Turnhout, de sterk uitgebouwde ‘ontwikkelings-en onderzoekspoot’ inzake -licht- was. Bij gebrek aan investering(en) in deze poot dreigt nu deze ‘sterkte’ wel eens tot de ondergang van Philips in Turnhout te kunnen leiden. Ik hou mijn hart vast en vrees dat de dag waarop ‘de laatste het licht zal uitdoen’ niet meer veraf is.

Wet “RENAULT” 

De vakbonden gaan nu met de directie onderhandelen over de ‘aangekondigde intentie tot ontslag’ van (nog eens) 218 personeelsleden. Dit cijfer komt bovenop de eerder aangekondige 136 ontslagen. En, zo kondigde de vakbond aan, we zullen er onze tijd voor nemen. Dat is trouwens ook zo voorzien in de ‘Wet Renault’

Ondertussen kwamen de werkgevers, met name VOKA al op de proppen met ruim 2500 jobs, welke volgens hen in de regio Turnhout beschikbaar zijn. Voor 1400 van deze jobs zou zelfs geen bijkomende opleiding noch scholing noodzakelijk zijn. Ook de confederatie BOUW reikt de ontslagen Philips-werknemers de hand. Zij willen zelfs speciaal voor hen bijscholings- of herscholingsactiviteiten opzetten.

Er is echter “een probleem”. Vandaag is bij Philips nog niemand ontslagen. Zoals ik hierboven al schreef gaat het nog steeds maar over een ‘intentie’. De wetgeving voorziet dat er nu intens moet worden onderhandeld over het eventueel terugdringen van de ‘intentionele cijfers” Het kan dus nog wel een tijdje duren vooraleer echt geweten is ‘hoeveel koppen’ er zullen rollen en ‘wie dan ook effectief deel zal uitmaken van die koppen’ Ondertussen is het natuurlijk voor de meeste werknemers (bang) afwachten maar ligt het ook wel voor de hand dat zij de resultaten van die onderhandelingen willen afwachten. Omdat tijdens die onderhandelingen ook zal worden afgesproken, hoeveel elk ontslag zal kosten aan Philips. Met andere woorden : komt er een ontslagpremie en hoeveel zal deze dan bedragen.

Lichtbakstaren

Het zou wel spijtig zijn dat ondertussen “iedereen” in de “lichtbak” blijft staren en daardoor misschien een passende job (elders) aan zijn/haar neus voorbij laat gaan. Daarom is het wellicht aan te bevelen dat de vakbonden bij hun onderhandelingen vrij snel de garantie afdwingen dat een eventuele ontslagpremie ook van toepassing zal zijn op wie het bedrijf NU reeds zou verlaten.

  

Standaard