Opinie

Witte vlag voor GAS?

rodevlag

Weinig onderwerpen die al zoveel inkt deden vloeien als de G.A.S. Wat staat voor gemeentelijke administratieve sancties.

Vanaf 14 jaar kan je nu een GAS-boete oplopen 

Sinds kort werd de leeftijd vanaf wanneer een GAS-boete kan worden opgelegd, verlaagd tot -14jaar-. Ondermeer deze wijziging qua leeftijd was voor de Liga voor de mensenrechten aanleiding om de alarmbel te luiden. Zij spreken zelfs over het opheffen van het principe van de scheiding der machten en van belangenvermenging.

Anderen dan weer hebben het over de ondermijning van fundamentele democratische rechten. lees als : al dan niet aangekondigde betogingen, manifestaties, acties… Persoonlijk vind ik het wel spijtig dat  de voorbeelden die  op dit vlak worden aangehaald ondertussen al wel wat ‘belegen’ zijn.

Goed instrument 

Hoe dan ook volgens mij kan het instrument van de G.A.S een goed instrument zijn om diverse vormen van overlast te bestrijden en zelfs te vermijden. Maar dan moeten wel een aantal voorwaarden worden vervuld.

  • gelijkvormigheid
  • duidelijke omschrijving van wat wel/niet kan worden beboet met een G.A.S.
  • voorkomem van GAS-boetes door zoveel mogelijk preventief te werken (met betrokkenheid van alle diensten)
  • eerst praten en bemiddelen
  • een boete enkel  als ‘sluitstuk’ van een bemiddelingsproces

RESPECT

Wat GAS-boetes hoe dan ook niet zullen bewerkstelligen is respect. En laat net dat gebrek aan -wederzijds- respect de oorzaak zijn van veel overlast of als overlast aangevoelde voorvallen. Maar dat is dan weer veeleer een opvoedingskwestie!

Een Vormfout

Recent behandelde de Turnhoutse politierechter een zaak met betrekking tot een GAS-boete. De media spraken naar aanleiding hiervan over “een bom onder de G.A.S.” Alhoewel ik het vonnis niet heb gelezen meen ik toch dat de media zich hierin een beetje vergallopeerden. Voor zover ik weet sprak de politierechter zich NIET uit over de INHOUD van de GAS-wet. Zijn vonnis bleef “beperkt” tot een uitspraak over WIE, WAAR een gas-boete mag opleggen. De samenwerking tussen een groep van gemeenten met slechts één GAS-ambtenaar komt daardoor op de helling te staan. Niet de ‘systematiek’ van de gas-boetes.

Ondertussen is het uitkijken niet of wellicht, maar wel hoe het nieuwe bestuur in Turnhout met G.A.S. zal omgaan.

Standaard