Opinie

Ouderen foppen

1907112_00dfb5b621_tOnze Stadsregio telt bijna 1000 ‘oudere werklozen’. 1 op 3 werkzoekenden is ouder dan 50jaar. En er komen steeds nog 50+  bij. In 2011 bijna +3%. Maar vergeleken met het economisch rampjaar 2009, kwamen er zelfs 13% ouderen bij. Daarom is onderstaande blog ook op GVT zeker op zijn plaats.

Ouderen foppen

Nee, het is geen verwijzing naar Benidorm Bastards. Trouwens, bij hen zijn het de oudjes die de anderen foppen.  Oudere werklozen harder aangepakt schrijven de kranten vandaag. Als aanloop naar de staking van volgende week maandag kan dat wel tellen. Een extra reden om te gaan staken misschien? Nee, toch niet, want bij nader inzien zal men deze ‘ouderen harder aanpakken’, met het goed vinden van de (Vlaamse) vakbonden.

CIJFERS

Uit een recent onderzoek van SD Worx bleek dat KMO’s, bij aanwerving, slechts in 8% ervan ook aandacht hadden voor 50+. Erger nog, de ‘psychologische  leeftijdsgrens’ haalde zelfs géén 40jaar, zo zegt dit onderzoek. Van pure verontwaardiging maakt ik er een erg boze blog over. Volgens Karel Van Eetvelt (huidige voorzitter van de Sociaal Economische  Raad Vlaanderen – Serv) ging ik in die blog tè ver door hem persoonlijk aan te vallen.  Ik maakte hem bang, zo luidde het.

De cijfers van VDAB dan

-Vergeleken met het economische rampjaar 2009, nam in 2011, de werkloosheid bij de 50+ nog toe met 5% (vijf) Bij de groep die nu ook in begeleiding van VDAB zal komen (van 55 tot 58 jaar) dan weer, nam in 2011 de werkloosheid nog toe met bijna 5% in het voorbije jaar.

STREEFCIJFERS

Na het ‘verheugende’ nieuws van de hardere aanpak van deze oudere werkzoekenden, kwam de vakbonden met het nieuws van de streefcijfers. Bedrijven zouden deze krijgen opgelegd in ruil voor de uitgebreide activering tot de leeftijd van 58jaar.

Wat ik niet lees, is of er ook concrete sancties zijn voorzien indien deze werkgevers bepaalde streefcijfers zouden weigeren, laat staan ze niet behalen. Voor een werkloze daarentegen die volgens VDAB ‘minder goed zou meewerken aan zijn activering’ kan RVA zijn dossier ‘ter harte nemen’ en die werklozen een sanctie opleggen, eventueel zelfs uitsluiten.

Gefopt!

In mijn actieve ACV-loopbaan ben ik –ten overvloede- geconfronteerd met talrijke oudere werkzoekenden. Mensen die, na te zijn weg-geherstructureerd, dikwijls hopeloos op zoek zijn gegaan naar een nieuwe en duurzame job. Telkens kregen ze bij sollicitaties ‘het deksel op de neus’ Het zou kunnen dat deze situatie de voorbije 4 maanden, ten gunste is gekeerd. Maar  ik kan mij echt niet van het gevoel ontdoen, dat de Vlaamse sociale partners, de oudere werklozen en de publieke opinie gewoonweg aan het foppen zijn, met dit nieuwe loopbaanakkoord!

Standaard