Opinie

Turnhout is de Bronx niet

stadspark

Een zwaar geval van agressie in het  stadspark beroert de Turnhoutse  gemoederen. Hoe is dat mogelijk en dan nog bij klaarlichte dag, vragen velen zich af.

Zelf denk ik dan dat zoiets maar kan worden veroorzaakt door  iemand die zwaar onder invloed is van drugs, alcohol of andere pepmiddelen. Omdat er bij deze zware aanval op de fysieke integriteit van een 60-jarige dame, weinig aanknopingspunten zijn, is het zeer moeilijk voor de politie om op zoek te gaan naar de dader.

Je merkt ook dat bij deze gebeurtenissen snel met een beschuldigende vinger naar ‘de politiek’ wordt gewezen. Ik geloof  dat de Turnhoutse beleids- en politiemensen echt wel hun best doen om criminaliteit tegen te gaan en/of de daders ervan op te sporen. Waar ik echter veel minder vertrouwen in heb is het strafbeleid wat daarop zou moeten volgen. Vandaag moet ik vaststellen dat een groot deel van opgelegde werkstraffen bijvoorbeeld, niet worden uitgevoerd. Gevangenisstraffen van minder dan 3 jaar worden meestal ook al niet echt omgezet. Enkelbanden zijn er onvoldoende of er zijn technische problemen rond enz. … Via volgende link kan je kennis nemen van een recent voorbeeld van ‘straffeloosheid’ http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=BN3M2GRS

Is er in onze stad sprake van stijgende criminaliteit of niet. Een onderwerp waar de meningen wel eens over durven verschillen. Objectiveren, nuanceren en vooral niet panikeren zegt de ene. Niet blind zijn, veel strenger aanpakken, meer blauw op straat; zegt de andere. Ondertussen lezen we in de kranten dat het aantal woninginbraken in alle politiezones in stijgende lijn zit.

Maar dat er een stijging is van het onveiligheidsgevoel  staat voor mij wel vast. In een eerdere blog op GVT heb ik daar ook al op gewezen. http://www.gazetvanturnhout.be/opinie/opinieblogs/dre-wolput/10148-op-de-koffie

Een uitdrukking die je bij deze discussie ook snel ziet opduiken is ‘Turnhout is de Bronx niet’. Dat zal wel zo zijn. Alhoewel ik de Bronx niet ken, tenzij van die hit van Will Tura ‘Moa vent toch’. Ik hoef de Bronx ook niet te kennen want ik woon, leef en ontspan mij in Turnhout. En dan heb ik er recht op, dat dit in de meest veilige, betrouwbare en aangename omgeving kan. En dat kan maar als we dringend ‘anders’ omgaan met een vervolgings- en bestraffingsbeleid. De feitelijkheid  van straffeloosheid moet dringend worden omgebogen. In het debat moeten we ook goed beseffen  dat emoties en gevoelens inzake- on-veiligheid  zich niet laten vangen in statistieken

Standaard