Opinie

Fier (een beetje)

Turnhout heeft blijkbaar iets met de 28e van een maand. Op 28 februari dit jaar werd het mobiliteitsplan en de meerderheid weggestemd. Op 28 november dan weer was het een deurwaarder die –in opdracht van Toon Otten weliswaar- de show kwam stelen, nog voor de gemeenteraad goed en wel begonnen was.

Wat die voortdurende onenigheid bij de CD&V betreft toch even dit : tussen 28/2 en 28/11 zijn er 9 maanden verlopen. Een volle ‘dracht’ zeg maar. Hoogste tijd dat er een oplossing wordt gebaard. Anders zal  het voor alle betrokkenen een ezelsdracht  worden.

Monitoren wil, in de werkwoordvorm, zeggen : toezicht houden op. Dat is wat de Vlaamse gemeenschap doet met de stadsmonitor, in de 13 Vlaamse centrumsteden, waarvan Turnhout deel uitmaakt. De resultaten van de meeste recente stadsmonitor zijn voor Turnhout niet goed. Nog geen 40% van mijn medebewoners zijn fier op hun stad. De eerste reactie hierop van onze Burgemeester is erg lauw. Voor hem is het –bijna- allemaal een probleem van perceptie (waarneming) en bovendien kwam de bevraging op een slecht moment, in het voorjaar toen alles verkeerd aan het lopen was. Tja, ik vrees dat deze uitleg zelfs bij de fiere Turnhoutenaren, wel eens verkeerd kan overkomen.

Turnhout is vuil zegt ook deze stadsmonitor : dat kan je bezwaarlijk aan het beleid verwijten. Er worden inderdaad veel inspanningen geleverd op dit vlak. Maar ‘wij’ Turnhoutenaren waarderen dit niet. Maar daar ben ik reeds uitgebreid op ingegaan bij een vorige blog.

http://www.gazetvanturnhout.be/opinie/opinieblogs/dre-wolput/10070-vuilen-turnhouter

Turnhout wordt als onveilig ervaren. Maar liefst  20% of 1 op 5 heeft in Turnhout een onveiligheidsgevoel. Ter vergelijking : in Antwerpen is dat evenveel, in Mechelen 15,2% en ook Oostende scoort slecht met ruim 21%. Dit onveiligheidsgevoel  in Turnhout vertaald zich ook in een evenredig ‘mijdgedrag’.

Hoe dan ook : deze stadsmonitor toont aan dat Turnhout toch wel wat problemen heeft. Blijkbaar verwacht het beleid dat het jubeljaar 2012 voor een kentering zal zorgen. Sta me toe hieraan sterk te twijfelen. Een jubeljaar wat in deze toch wel ‘barre politieke omstandigheden’ moet worden ingezet kan nooit een ganse legislatuur ‘rechttrekken’. Trouwens, 2012 is ook een verkiezingsjaar. Nu reeds laat dat zich merken in de vele partijfolders die de afgelopen weken in onze brievenbussen terecht zijn gekomen.

Als ik kandidaat zou zijn bij deze verkiezingen, zou ik alleszins de resultaten van deze stadsmonitor zeer ernstig bestuderen. Want het feit dat men de tewerkstellingscijfers en het onderwijsaanbod in onze stad als positief beoordeeld, is amper een schaamlapje. Dat zijn namelijk 2 domeinen waaraan het bestuur zelf weinig verdienste heeft.

Zelf ben ik wel ‘een beetje fier’ op mijn stad maar het kan veel beter.  De zaken die wel goed lopen zijn het OCMW beleid in al zijn aspecten (verzelfstandiging v/h ziekenhuis + fusie; seniorenbeleid en vrijwilligers, opvang bejaarden enz.) en het sociaal beleid zoals de uitbouw van de Klein Engelandhoeve, de fietspunten in de stad, de uitbreiding van het straathoekwerk, sociale en lokale tewerkstelling zoals in Dienstenthuis… En daar ben ik best wel een beetje fier op.

Standaard