Opinie

Gevoelige zieltjes

Eric Schrijver by puttoproperuse

Mijn vorige blog (winterbanden, bijna 600 keer gelezen) lokte controverse uit. Voornamelijk, maar niet enkel, van één lezer. De ene keer was ik te populistisch, dan weer te grofgebekt of onvolledig door geen bronvermelding te doen, of mijn definitie van’wat is een blog’ was niet correct,  enz. …Kortom, het geweer veranderde wel eens van schouder en dat maakt het moeilijk om te reageren.

Daarom dat ik in deze blog toch graag enkele zaken wil verduidelijken. De definitie die ik hanteer voor mijn blog, haal en deel ik van seniorennet. En de tekst ervan is de volgende : Uw persoonlijke webpagina volledig op maat of een soort van dagboek op Internet waarin u vrijuit kunt vertellen. Snel, eenvoudig een eigen website maken zonder enige technische kennis en dit GRATIS . Een plaats voor uw ervaringen. Uw eigen website waar u regelmatig nieuwe dingen op kan plaatsen, wat dit ook is. Uw eigen stek op internet waarop u creatief aan de slag kunt met uw eigen ervaringen , uw hobby, actualiteit , de politiek, commentaar, over uw activiteiten, plaatselijk nieuws , over uw mailgroep, huisdieren,… Een blog is wat u zélf wenst dat het is.   En de link : www.seniorennet.be  Dus voor de goede verstaanders : mijn blog is als het ware ‘mijn waarheid’ of ‘mijn ervaring’ en niet ‘de waarheid’ zoals sommigen me verwijten. Daarin verschil ik niet(s) met ‘standpunt- of columnschrijvers’ in kranten en weekbladen.

Met populisme is ook al niets mis. Daarmee plaats ik me op dezelfde lijn als David Van Reybrouck, tegenwoordig vooral bekend  als de organisator van de burgertop de erg bejubelde G1000.  Zijn pamflet ‘pleidooi voor populisme’ haalde internationaal zeer goede kritieken. Ik citeer er eentje van :

Hoewel populisme vaak argwanend bekeken wordt en bijna altijd een negatieve bijklank heeft – Karel De Gucht noemde het in zijn boek ‘Pluche’ nog ‘een hardnekkige maatschappelijke schimmel die steeds weer opduikt’ – voert David van Reybrouck in zijn pamflet ‘Pleidooi voor populisme’ aan dat er niet minder, maar wel beter populisme nodig is.

Steunend op de vakliteratuur van bestuurskundige Marc Bovens en socioloog Koen Pelleriaux onderscheidt David Van Reybrouck twee oorzaken voor de opkomst van het populisme: enerzijds het feit dat er te weinig laaggeschoolden in het parlement zitten en anderzijds de nog steeds groeiende cultuurkloof tussen hoog- en laaggeschoolden. Door een verschil in opleidingsniveau is er een ‘diplomademocratie’ ontstaan die als een breuklijn door de huidige maatschappij loopt.

Hoger opgeleiden lijken – zoals Van Reybrouck het treffend omschrijft – ‘wel in een ander land te wonen dan wie enkel de lagere of middelbare school heeft kunnen doorlopen. Wie een hogere studie heeft volbracht staat anders in het leven, koestert andere idealen, houdt van andere muziek, andere kledij, andere voeding, auto’s en vakantiebestemmingen dan wie dat niet heeft gedaan.’ Die tweedeling in de samenleving veroorzaakt een groeiende kloof tussen een laaggeschoold kiezerspubliek en een bijna exclusief hooggeschoold parlement. Laaggeschoolden vormen samen 76% van de bevolking, maar amper 7% van hen is vertegenwoordigd in het parlement. Als tegenreactie tegen een cultuur waarin hooggeschoolden het debat domineren, laten vele laaggeschoolden zich dan ook vaak verleiden tot een proteststem voor populistische partijen..

(uit erwintommissen.wordpress.com)

Grofgebekt : mijn schrijstijl noem ik ‘eenvoudig en direct’.

Maar goed, als lezer(s) zich storen aan een woord/uitdrukking als ‘bullshit’, zal ik vanaf nu een meer ‘Vlaamse’ uitdrukking gebruiken zoals ‘allemaal zatte zever’ Voor het overige moet ik misschien een signaal geven dat sommige passages in mijn teksten niet bestemd zijn voor gevoelige zieltjes.

 

Standaard

3 gedachtes over “Gevoelige zieltjes

 1. erik leroye zegt:

  RE: Gevoelige zieltjesDré,Naar aanleiding van je vorige blog ontstond er een discussie die niet enkel ging over de vorm, maar ook over de inhoud. Dat kon je er misschien ook bijvermelden.En of je nu het woord “bullshit” of de termen “allemaal zatte zever” gebruikt, daat maakt geen verschil. Het gaat erover dat jij vindt dat jij iets zo mag bestempelen zonder fatsoenlijke argumentatie. En daarin verschil je volgens mij van ‘standpunt- of columnschrijvers’.Zeggen dat het moeilijk was om te reageren is onzin. Omdat ik tijdens de discussie het gevoel had dat we op een andere golflengte zaten heb ik in reactie #19 drie eenvoudige (inhoudelijke) vragen gesteld:[quote]1. Welk deel van het artikel uit de stadskrant is bullshit?2. Waar haal je het dat de wijziging van het strooiplan een ordinaire besparingsmaatregel is?3. Waarom schrijf je dat dan allemaal in een blog zonder redenen (want die vind ik niet, al zeker niet in je oorspronkelijke blog)?[/quote]Spijtig genoeg vond jij het toen niet meer nodig de discussie verder te zetten en hield je je het recht voor daar niet op te antwoorden. Het is een feit dat het moeilijk is te reageren indien je niet wenst te communiceren. Ik nodig je hierbij nogmaals uit de moeite te nemen.Als je dan een nieuwe blog opzet om te reageren op slechts een gedeelte van de kritiek die je kreeg, weiger je pertinent inhoudelijk te reageren. Misschien kan je even zeggen waarom je dat doet?

  Like

 2. DialoogNog een kleine toevoeging aan deze blog : in tegenstelleing tot de standpunt en/of columnschrjvers, ga ik in dialoog met de lezer. Maar niet eindeloos natuurlijk. Zodra de lezer zijn/haar ‘punt’ heeft gemaakt is voor mij de kous af.

  Like

 3. erik leroye zegt:

  RE: Gevoelige zieltjesMaar je behoudt je wel het recht voor te kiezen op welke vragen/opmerkingen van de lezers je al dan niet ingaat. En jij bepaalt wanneer de discussie afgelopen is. Dat vind ik persoonlijk geen dialoog.Waar ligt voor jou de grens? Is het wanneer iemand jouw “gevoelige zieltje” raakt?Hopelijk heb je nu niet reeds beslist om de dialoog over de inhoud van deze blog te beëindigen. Want dan is er geen dialoog geweest.Voor de duidelijkheid zal ik mijn nieuwe punt even expliciteren:Waarom vind je het niet nodig te reageren op de inhoudelijke vragen?

  Like

Reacties zijn gesloten.