Opinie

Begrijpen-Aanpassen

Dexia gaf in het voorjaar een flinke bonus aan zijn CEO. Volgens JL Dehaene moet je dat begrijpen, Dré. Er is goed gewerkt, dus moet je dat ook duidelijk maken aan je directie en de buitenwereld. Ondertussen weten we allemaal dat Dexia enkele maanden later op de rand van de afgrond staat. Ook dat moet je begrijpen Dré, want toen JL Dehaene in 2008 aantrad als voorzitter bleek dat Dexia al een totaal fout beleid voerde. Daar kan/kon hij als nieuwe voorzitter toch niks aan doen! Begrijp je dat dan niet?

En bovendien, Dehaene geeft nu toch ook toe dat hij een inschattingsfout maakte. Hij noemt de bonus dan wel niet met naam, nee in zijn wereld hanteert men liever het begrip ‘renumneratie’. Dat klinkt veel neutraler wellicht en zo heb je niet de indruk ‘in ’t zak te worden gezet’. Alsof hij de enige en echte ‘Bob De Bouwer’ zou zijn, profileert Jean-Luc zich als een puinruimer bij Dexia. Niet als een puinveroorzaker. Het is natuurlijk een ambetante bijkomstigheid dat de belastingebetaler de inschattingsfouten van Dexia en hun voorzitter, nu wel erg duur betaald.

*Dat de uitkomst van de begrotingsdiscussie een zware besparing zal inhouden op de sociale zekerheid (werkloosheid en gezondsheidszorgen, brugpensioen enz.) en dat de het indexmechanisme moet worden aangepast, liefst afgeschaft?! Dat moet je toch begrijpen, Dré. We leven toch ècht wel boven onze stand.

En dat heeft niks te maken met de banken hoor. Noch wat de redding in 2008 betreft van KBC, DEXIA of Fortis. Noch met de ‘prachtsafe’ van doelman Leterme en zijn assistent Reynders van Dexia nu. We leven toch ècht wel boven onze stand. Probeer dat nu eens te begrijpen.

*Veel discussie over het onverdoofd slachten van schapen bij het Offerfeest.  Dure apparatuur om te verdoven blijft onaangeroerd. Het debat daarover wordt telkens weer ‘verengd’ tot ‘geloof’. Dergelijk debat kan niet rationeel worden gevoerd aldus Monica De Coninck (OCMW- en schepen sociale zaken Antwerpen) Probeer het toch maar te begrijpen Dré, probeer je aan te passen aan deze ‘moslim-cultuur’

*Antwerpen heeft al een tijdje te maken met spanningen tussen ‘gewone’ en ‘Koerdische Turken’. Met aanslagen en zware rellen tot gevolg. Er gaan nogal wat stemmen op om niet te repressief op te treden maar vooral in dialoog te gaan met betrokken groepen. Je moet trachten hen te begrijpen in deze aangelegenheid, Dré

*Illegalen en drugsverslaafden doen Brusselse criminaliteit pieken. Meer nog dan de drugsverslaafden zouden, aldus de politie, vooral de illegalen oorzaak zijn van deze stijging. Illegalen echt uitwijzen en naar hun land terugbrengen! Je moet toch wel begrijpen Dré, dit kan niet zomaar, een aantal landen weigert immers om deze mensen terug te nemen. Dus blijven ze hier rondhangen en bijgevolg moeten ze in hun illegaliteit voorzien, lees ‘diefstalen plegen’. Zeer begrijpelijk toch als je honger en dorst hebt en géén dak boven je hoofd.

*3000 nieuwe asielaanvragen per maand. Wellicht 4000 van hen deze winter op straat, want géén opvangmogelijkheden meer. Een pleidooi om OCMW’s opnieuw geld te laten geven aan deze mensen. Geen (desnoods tijdelijke) blokkade van de instroom aan asielzoekers. Of misschien een ‘filterblokkade’? Nee, dat kan toch niet Dré. Je begrijpt toch dat zo’n blokkade dan ook belet dat mensen die het echt wel nodig hebben, nog aan de bak komen. Bovendien zijn er internationale regels ook in het kader van de Rechten van de mens/vluchteling. België wil deze beter en correcter toepassen dan andere landen. Daar is toch niks op tegen Dré. Dat begrijp je toch wel?

Ik kan de opsomming van situaties waarbij steeds weer beroep wordt gedaan op mijn begripsvermogen, een heel stuk langer maken. Maar ik doe dat bewust niet. Ik dacht altijd van mezelf, een zeer begripvol man te zijn. Maar ik heb steeds meer het erg onbehaaglijke gevoel dat ik op de bodem van  dat begripsvermogen aan het schrapen ben. En in de supermarkt of op de markt eender waar, is er ook al géén nieuwe voorraad aan te schaffen. Rest dan enkel nog de revolte? Of kan je beter al je geloof in democratie en politiek opgeven? Of moet ik me gewoon neerleggen bij de feiten en me niet langer meer storen aan wetten en reglementen waarvan verwacht wordt dat ik die allemaal begripvol en gewetensvol naleef en uitvoer?

 

 

 

 

Standaard