Opinie

Verkeer(d)

fietspad by internethdcmedia

Ruim een jaar nu, is de mobiliteitsdiscussie verengd tot ‘parkeren op en/of de Grote Markt en omliggende straten’. De invoering van het stadspark-plan werd door de nieuwe coalitie weerhouden. Ook het verkeersplatform wat de stad heeft opgestart moet eerst een waslijst van parkeerproblemen doorworstelen. Liefst 25 parkeeritems werden opgelijst. Aan het tempo waarin nu wordt gewerkt zal het nog een tijdje duren wellicht.

Bij de start van de ‘cycle to work-week’ heeft het ACV ons allen nog eens met de neus op de feiten gedrukt. Nogmaals hebben zij, mits een ludieke actie de onvoorstelbare, onduldbare staat van het fietspadennet in de industriezones onder de aandacht gebracht. Maar laten we mekaar vooral niet misverstaan : het is niet omwille van het ludieke karakter van de actie, dat de toestand niet ernstig zou zijn. De reactie van het Turnhoutse beleid, bij monde van schepen Vos is zo mogelijk nog ludieker, alhoewel het woord schrijnend hier beter op zijn plaats is.

Er wordt aan gewerkt zegt hij. Oh ja? Waar en in welke mate? Welke druk zit er op dit dossier? Is er sprake van verbetering binnen een redelijke termijn en zo ja, hoelang is dan die termijn? Het zijn deze vragen die -liefst zeer snel èn grondig- een antwoord verdienen. Ik heb alvast het gevoel dat het met dit dossier grondig verkeer(d) zit.

Ondertussen weten we ook dat ‘ons salon’ -na de heraanleg van de Markt- voor een deel is voorbehouden aan de zwakke weggebruiker. Dat is een goede zaak. Trouwens worden de contouren van dit grote salon elke dag weer wat duidelijker. De zetels (zitbanken) ogen mooi

Wat die zwakke weggebruiker betreft wil ik toch nog eens enkele zaken onder de aandacht brengen. Een dagje met de fiets in Turnhout leverde me recent toch wel wat hallucinante beelden op. Zo bijvoorbeeld op het reeds heraangelegde gedeelte tussen de Otterstraat en de Herentalsstraat. Een grote voetgangerszone is voor sommigen toch te klein wat zij stappen parmantig met z’n 3 of 4 naast mekaar op het wegdek. Idem in de Herentalsstraat zelf. Of grote groepen fietsers die reeds vanaf het kruispunt H.Hartstraat-Spoorwegstraat de stoep innemen om zo de wachtende rij auto’s te snel af te zijn. Ik merk ook dat in steeds toenemende mate fietsers zich geen fluit aantrekken van de voorrang-van-rechts regel. Dat dit aanleiding geeft tot zeer gevaarlijke situaties moet ik de lezer wellicht niet duidelijk maken.

Ik heb veel respect voor zwakke weggebruikers en gun hen ècht wel hun plaats in het verkeer. Maar…mag en kan dat omgekeerd ook? En kunnen zwakke weggebruikers ook niet wat meer respect opbrengen voor mekaar? Er loopt ook op dit vlak wel wat verkeer(d) in Turnhout

 

 

 

 

 

 

 

Standaard

Een gedachte over “Verkeer(d)

  1. lindavandooren zegt:

    maak plaats voor fietserser zijn inderdaad heel wat plaatsten in turnhout centrum waar fietsers noodgedwongen met de auto’s in de file staan omdat er geen vrije fietsrijstrook overblijft. nogal logisch dat fietsers dan een uitwijkmogelijkheid zoeken. er moet dringend nagedacht worden hoe een vlotte doorstroming van fietsers gerealiseerd kan worden, ook bij autofiles. hopelijk kan dit op het verkeersplatform maar ook ik vrees dat voor oktober 2012 enkel het parkeerbeleid aan bod zal komen.

    Like

Reacties zijn gesloten.