Opinie

Ambitie

Go to fullsize image foto HBVL.be

Zaterdag 23 juli namen ruim 400 mensen deel aan een stille wake tegen geweld in Turnhout. Het is best al een hele tijd geleden dat er nog dergelijke druk opgevolgde manfestatie door de Turnhoutse straten wandelde.

De concrete aanleiding was de cafémoord van een week daarvoor waarbij Frans Rottiers brutaal werd neergekogeld. De ruimere context dan weer, had te maken met de vele gewelddadige overvallen en vechtpartijen in Turnhout. In mijn vorige blog kon je mijn motivatie al uitgebreid lezen http://www.gazetvanturnhout.be/opinie/columns/dre-wolput/9637 Door de dramatische moord/slachtpartij in Oslo, een pure politieke massamoord, kreeg deze stille wake ook een internationale dimensie.

Naast deze opmerkelijk grote opkomst -waarbij ook Burgemeester Stijnen en enkele schepenen niet ontbraken- stel ik nog een ander opmerkelijk feit vast. Voor zover dit nog niet geweten zou zijn : facebook, werkt wel degelijk als sociale netwerksite. De oproep tot deelname aan deze stille wake werd door mij gelanceerd op zaterdag 16 juli. Via vele vrienden werd de oproep snel en veelvuldig verspreid. Daardoor kwam de vraag tot deelname aan deze stille wake al snel bij enkele duizenden terecht. Een week later, enkele uren voor de start van de optocht, hadden ruim 360 mensen hun aanwezigheid laten kennen.

Met andere woorden : facebook is een machtig wapen als sociale netwerksite. Bij goed gebruik, maar, ook bij minder goed bedoeld gebruik. Anderzijds moeten we ook de beperktheden van facebook wel goed kunnen inschatten. Het zijn meestal (vrij) jonge mensen die een account hebben op FB. Dat betekent ook dat we de andere en traditionelere recruteringsmiddelen -zoals het persoonlijk aanspreken van mensen- moeten blijven hanteren. Anders blijft een groot deel van de doelgroep wel onwetene over oproepen zoals deze, voor de stille wake tegen geweld. Een belangrijke les voor alle sociale organisaties me dunkt!

In de marge van deze stille wake werd mij ook meermaals de vraag gesteld : ‘en Dré, heb jij ambitie(s)?!‘ Volgens een internet-encyclopedie betekent ambitie :

Is veeleisend ten aanzien van de doelen die hij/zij aan zichzelf stelt en wil continu het beste uit zichzelf halen

In die betekenis zeg ik klaar en duidelijk : ja ik heb ambitie(s). Is daar dan iets mis mee soms? Het enige wat mij in deze vraagstelling stoort is dat de onderliggende vraag eigenlijk is : ‘heb je deze stille wake georganiseerd om je te profileren in de politiek?’ In die context vind ik de vraagstelling pervers en niet ter zake dienend.

Standaard