Opinie

Waarom een stille wake?

Na de moord van afgelopen weekend in Turnhout, lanceerde ik vrij snel een oproep om een stille wake te organiseren. Een oproep die de onmacht en de verontwaardiging bij deze gebeurtenis weergeeft. Maar niet alleen dat.

Het is niet de eerste keer dat Turnhout werd opgeschrikt door een (café)moord. Er is ook al langer een probleem van vechtpartijen op en om de Grote Markt. Evenzo zijn er de laatste maanden heel wat brutale straatovervallen geweest. Al deze zaken samen wekken minstens de perceptie dat Turnhout één en ander niet meer onder controle heeft. Je merkt dat ook aan de vele reacties op internet en facebook. Bij steeds meer mensen loopt de emmer over.

Doet het beleid dan niets tegen al deze zaken? Toch wel. Zowel inzake de vechtpartijen als inzake de gewelddadige overvallen werd er al actie ondernomen. Vandaag nog stelt de politie in GVA ‘dat hun aanpak rondom het Zegeplein en de markt wel degelijk werkt. De moord van afgelopen weekend is dan ook een geïsoleerd gegeven, want buiten die zone’  Maar het is ook een gekend fenomeen dat wanneer je alles concentreert op een bepaalde zone, de problemen zich naar elders verplaatsen maar daarom niet definitief verdwijnen.

Met deze stille wake hoop ik samen met vele anderen stil te staan bij de dramatische gevolgen van (zinloos) geweld. Maar is geweld niet altijd een beetje zinloos? We verzamelen aan het Stadhuis op de Markt om dan te vertrekken naar de Begijnenstraat. Op die plaats werd enkele jaren geleden Toon Depreeuw ontvoerd en later in Nederland vermoord. Later werd hier de eerste tegel tegen zinloos geweld geplaatst. Aan de Wateroren nemen we een minuut stilte in acht ter nagedachtenis van Frans Rottiers, recentste sclactoffer van zinloos geweld. Aan het station willen we ook via een minuut stilte alle slachtoffers van brutaal  geweld, hier bij ons maar ook elders in de wereld in gedachten nemen. Daarna gaan we terug naar de Markt met een boodschap voor het beleid.

De boodschap die we hebben voor het beleid is de volgende

  • steek een tandje bij in de acties die nu reeds zijn opgezet maar zorg dat er over de ganse stad voldoende toezicht is. Spreek met het parket en politie een lik-op-stuk-beleid af. Breng alle zaken waarin dat mogelijk is via snelrecht voor de rechtbank. Richt ook een task-force (taakgroep) op waarin ook de hulpverlening betrokken is. Heel veel van de -veelal- jongere daders komen in die hulpverlening terecht, maar dienen ook door politie èn parket verder te worden opgevolgd. Het project veelplegers moet veel stricter worden toegepast en de veelplegers zelf moeten ook duidelijk(er) weten dat zij in het oog worden gehouden. In Nederland noemt men dat ‘bemoeizorg’
  • preventief optreden ondermeer op het vlak van tewerkstelling. Ik zie steeds meer mensen ‘doelloos’ rondlopen in Turnhout of samenzitten aan het station en/of andere plaatsen. Breng alle actoren samen om na te gaan hoe en met welke middelen er -lokale- tewerkstellingsprojecten kunnen worden uitgewerkt en aangeboden. Ook preventief optreden via hulpverlening waar dat (nog)kan. De beslissing om een 2e straathoekwerker aan te werven juichen wij toe.
  • effectieve uitvoering van de opgelegde straffen

Momenteel zijn reeds 310 mensen aangemeld als deelnemers aan de stille wake van zaterdag 23 juli (14.00u-Markt Turnhout) Ik hoop dat de stille wake zo ‘oorverdovend’ zal zijn dat geen enkele beleidsverantwoordelijke dit kan afdoen als een ‘nevenverschijnsel’ Je kan je overigens nog steeds aanmelden via facebook. Alvast bedankt dat je erbij zal zijn.

 

 

 

Standaard