Opinie

Stop de waanzin over langer werken !

Ja, ik weet het. De voorbije weken heb ik al meermaals een blog gemaakt over ‘de arbeidsmarkt en langer werken’ Ook deze blog gaat hier nader op in. Even terugblikkend ook op hoe het er 3 jaar geleden aan toe ging op die arbeidsmarkt. In Turnhout en Vlaanderen.

Misplaatste euforie op de arbeidsmarkt

Je kan er niet naast kijken, luisteren of zien. De ‘hoera-berichten’ over de aantrekkende economie èn de oplevende arbeidsmarkt vliegen je om de oren. Als je niet meegaat in dat euforisch denken, kijkt men je ‘scheef aan’ Recordmaanden inzake vacatures, een steeds aangroeiende lijst van knelpuntberoepen. De war on talent woedt heviger dan ooit en de arbeidsmarkt lijkt wel oververhit te zijn. Kortom, het is weer feest !

De jarenlange ervaring die ik heb met de ‘arbeidsmarkt’ heeft me geleerd om toch wel wat behoedzamer te reageren. En, als je de cijfers samen met mij bekijkt, merk je ook wel dat lang niet iedereen is uitgenodigd op de feest-barbeque van de arbeidsmarkt.

Meten is weten zegt men en dat doe ik dan ook door de werkloosheidscijfers van mei 2011 te vergelijken met die van mei 2008. Dat is uiteraard niet toevallig, omdat mei 2008 net voor de zware tewerkstellingscrisis komt en mei 2011 wordt bekeken als ‘de maand waarin de crisis helemaal verteerd is’.

Zo telt ‘mijn’ stad -Turnhout- alvast nog -346- werklozen meer dan in 2008, of zo’n 20%., een percentage wat ook opgaat voor de stadsregio (+504) Dat betekent dat de gevolgen van de crisis -denk daarbij aan de zware herstructurering bij Philips en Janssen Pharma- nog heel erg voelbaar zijn.

Het aantal 50+ volgt dezelfde trend (+20%) maar de categorie die tussen 1 en 2 jaar werkloos is, neemt toe met 35%. Op Vlaams nivo dan weer, zijn er nog 31.000 werklozen meer dan in 2008. (+20%) De stijging kan je daar vooral terugvinden in de categorie tussen 1 en 2 j werkloos (+35%, of + 11.OOO werklozen).

Bij de allochtonen (van origine) is de werkloosheid ruim 30% hoger dan in 2008 (+13.000) . En bij 50+ is de werkloosheid ook nog steeds veel te hoog. En zo weten we meteen wie er niet naar het feest mag komen : dat zijn de 50+ en de allochtonen.

Het is dan ook godgeklaagd dat de roep ‘van langer werken dan 65’ en het sneller zonder dopgeld zetten van werklozen zo veel kracht wordt bijgezet. De crisis van de afgelopen 2 jaar is overduidelijk gebruikt om op een vakkundige wijze de 50+ buiten te werken.

In tegenstelling tot de globale vermindering v/d werkloosheid kan je bij deze groep ook nog steeds niet spreken van een kentering tenzij je een vermindering van 0.2% zo zou noemen. STOP MET DE WAANZIN VAN LANGER WERKEN !! Aan Itinera, Politici, Europa, Werkgevers.

Begin met het werken tussen 50 en 65 jaar langer en beter mogelijk te maken. Wie de cijfers van de werkloosheid bekijkt stelt vast dat het de 50+ èn de allochtonen zijn die de prijs van de crisis betalen.

Wat het VBO en/of VOKA ook mogen beweren, de werkgevers BLIJVEN hun neus ophalen voor 50+. Ondanks een akkoord op Vlaams nivo ‘samen op de bres voor 50+’, blijft de hypocriete houding van de werkgevers sterker dan ooit aanwezig. Zij spreken met een gespleten tong. In hun linkerbroekzak de roep ‘langer werken en pensioenleeftijd verhogen’ en in hun rechterbroekzak zitten de C4’en (ontslagbrieven) van de 50+.

Dringende oproep ook aan de media : wanneer zullen jullie nu eindelijk nog eens alle kanten van de medaille belichten en de Van De Cloot’s van deze aarde niet langer blindelings achterna hollen ??

Ten slotte : nuanceer uw boodschap. Er is nog steeds een generatie 50+ aan de slag die reeds vanaf hun 14e werken !! Vele werkzoekende 50+ kunnen het getuigen : als ze al een antwoord krijgen op een sollicitatie, komt het bijna altijd op hetzelfde neer : ‘u past niet in ons profiel’ Een beleefde en niet discriminerende formule om eigenlijk te zeggen : u bent te oud

Luister ook naar RADIO TOS : volgende week (maandag of dinsdag) zenden ze een interview  uit over deze stellingen

Standaard