Opinie

’t Zijn allemaal profiteurs’

Go to fullsize imageJe kan er niet naast kijken, luisteren of zien. De ‘hoera-berichten’ over de aantrekkende economie èn de oplevende arbeidsmarkt vliegen je om de oren. Als je niet meegaat in dat euforisch denken, kijkt men je ‘scheef aan’.

 

 

Recordmaanden inzake vacatures, een steeds aangroeiende lijst van knelpuntberoepen. De war on talent woedt heviger dan ooit en de arbeidsmarkt lijkt wel oververhit te zijn. Kortom, het is weer feest !  De jarenlange ervaring die ik heb met de ‘arbeidsmarkt’ heeft me geleerd om toch wel wat behoedzamer te reageren. En, als je de cijfers samen met mij bekijkt, merk je ook wel dat lang niet iedereen is uitgenodigd op de barbeque van de arbeidsmarkt. Meten is weten zegt men en dat doe ik dan ook door de werkloosheidscijfers van mei 2011 te vergelijken met die van mei 2008. Dat is uiteraard niet toevallig, omdat mei 2008 net voor de zware tewerkstellingscrisis komt en mei 2011 wordt bekeken als ‘de maand waarin de crisis helemaal verteerd is’

Onze stad -Turnhout- telt alvast nog -346- werklozen meer dan in 2008, of zo’n 20%., een percentage wat ook opgaat voor de stadsregio (+504) Dat betekent dat de gevolgen van de crisis -denk daarbij aan de zware herstructurering bij Philips en Janssen Pharma- nog heel erg voelbaar zijn. Het aantal 50+ volgt dezelfde trend (+20%) maar de categorie die tussen 1 en 2 jaar werkloos is, neemt toe met 35%. Op Vlaams nivo dan weer, zijn er nog 31000 werklozen meer dan in 2008. De stijging kan je daar vooral terugvinden in de categorie tss 1 en 2 j werkloos (+35%, of + 11.OOO werklozen) Bij de allochtonen (van origine) is de werkloosheid ruim 30% hoger dan in 2008 (+13.000) .

En zo weten we meteen wie er niet naar het feest mag komen : dat zijn de 50+ en de allochtonen. Het is dan ook godgeklaagd dat de roep ‘van langer werken dan 65’ en het sneller zonder dopgeld zetten van werklozen zo veel kracht wordt bijgezet. De crisis van de afgelopen 2 jaar is overduidelijk gebruikt om op een vakkundige wijze de 50+ buiten te werken. In tegenstelling tot de globale vermindering v/d werkloosheid kan je bij deze groep ook nog steeds niet spreken van een kentering tenzij je een vermindering van 0.2% zo zou noemen.

Maar dat is niet het enige ‘godgeklaagde’

De economie trekt aan. Meer vacatures bij VDAB dan ooit. Europa wil dat we langer dan 65 werken. Datzelfde Europa ziet het liefst onze indexkoppeling afgeschaft en wil werkozen sneller zonder inkomen zetten. Het zal geen toeval zijn dat zowel N-VA als Open VLD, unisono met het VBO en Unizo staan te juichen met dit advies. Wat in periodes van ‘hoogconjunctuur’ altijd weer terugkeert, dat zijn de ‘scheldpartijen’ t.a.v. werklozen. Het zijn weer allemaal profiteurs, te lui om te werken en tè veeleisend.

Tja, dat klopt wel dat ‘veeleisend zijn’. Vragen naar een fatsoenlijk loon en fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden wordt door héééél veel werkgevers onfatsoenlijk gevonden. Andere werkgevers dan weer pleiten voor de erkenning van zwartwerk, zoals de Horeca. Wie is nu eigenlijk onfatsoenlijk?

Naast het fenomeen van ‘al die luie werklozen’ is er ook weer dat van de knelpuntberoepen. Zo deelde VDAB dinsdag nog mee, het ‘verrassend’ te vinden dat kinesist een knelpuntberoep is. Hoezo verrassend? Enkele jaren geleden zette Frank Vandenbroucke (toenmalig minister werk/onderwijs) een actie op ‘om het teveel aan kinesisten’ van de arbeidsmarkt te halen. Zij kregen zelfs een ‘loon’ om een anders oriënterende studie te volgen als ze hun praktijk zouden laten voor wat het was.

Daardoor gaf hij ook het signaal dat kinesist geen beroep was met toekomst ‘wegens geen werk te vinden’ Mooi bewijs hoe kortzichtig arbeidsmarktbeleid kan zijn. Anderzijds zijn werkgevers steeds weigerachtiger t.o.v. stages. Hoe kunnen jonge studenten, toekomstige werknemers, dan nog praktijkervaring opdoen? Maar, ’t zijn allemaal profiteurs, zegt men.

voor de volledigheid : lees ook  http://www.gazetvanturnhout.be/opinie/columns/dre-wolput/9314-nood-aan-ernstig-debat-inzake-pensioenen

Standaard