Opinie

“NVA heeft gelijk”

Go to fullsize image

Ja ik ben me ervan bewust, dit is, voor mijn doen, een erg misleidende titel. Ik gebruik het ook maar, omdat ik dit in het weekend weer eens te horen kreeg. Maar, niemand is nog immuun wellicht, voor dergelijke uitspraak op één of ander familliefeest of elders ergens aan den toog. Na de uitwisselingen over het weer, en het lekkere eten wat net de feesttafel is gepasseerd, kom je al snel ‘in de politiek terecht’.

 Dat het zo moeilijk is om een regering te vormen ligt in zo’n gesprekken, steevast aan ‘de Walen die niks anders doen dan profiteren van ons geld’ Of hoe het ‘verhaal v/d transfers’ een populistische vertaling krijgt. Je kan het je gesprekspartners niet eens kwalijk nemen. Zij zijn de laatste maanden overdonderd met berichten in de trant van ‘hoogste tijd dat de Walen zelf instaan voor hun financiën’. Niet alleen NVA roept dit telkens opnieuw, ook de meeste opiniemakers gaan maar al te graag mee in dit verhaal.

Recent werd dan nog eens een studie op de markt gebracht, die er ons allemaal van moet overtuigen dat het nog véél erger is dan altijd al gedacht.

Maar…is dat ook zo?? Ben jij er ook van overtuigd dat de Walen allemaal ‘op ons kap leven’ ?  Lees dan zeker verder ;

Transfers ?

Voor alle duidelijkheid : deze blog gaat niet over één of andere miljoenen-transfer in devoetbal.

Wel over de‘zoveelste’ studie inzake de ‘transfers van Vlaanderen naar Wallonië’. Recent kwam er een Studie op de markt die eens zou aantonen dat het over veel meer miljoenen gaat dan tot nog toe aangenomen. Je moet de hardliners van  NVA toch alert houden, niet waar ?!

Nieuwsgierig als ik ben, wil ik dan ook onmiddellijk één of ander eens nagaan. In dat kader leek het jaarverslag van RVA (een federale overheidsdienst) mij een geschikt instrument om deze studie te bevestigen of te kraken.

Wat zeggen de ‘hardecijfers’ van dit jaarverslag i.v.m. al dan niet vermeende transfers in dewerkloosheidsgelden ?

 • Van het totale budgetvan RVA (10.864 miljoen euro) ‘blijft’ 50% in Vlaanderen.Hoe dat kan, ondankshet gegeven dat Wallonië meer geld moet uitgeven aan volledige werklozen ?(+350 miljoen euro) Heel eenvoudig : Vlaanderen geeft veel meer uit aan‘brugpensioen’ en ‘tijdelijke werkloosheid’; en aan ‘dienstencheques’. (+1400miljoen euro in Vlaanderen) Je kan dus stellen dat er een duidelijke transferis van Wallonië naar Vlaanderen!!
 • Wallonië ‘krijgt’ 38%van het RVA budget. (4.107 miljoen euro)
 • Het verschil zit uiteraard in Brussel. Die krijgen ook nog eens 12%, of 1.275 miljoen euro.Maar, vermits de meeste Vlaamse partijen stellen dat Brussel bij Vlaanderen moet blijven, kan je dus stellen dat 63% van de werkloosheidsuitkeringen een‘Vlaamse’ gerechtigde hebben.

Maar, los van de discussie over ‘transfers’ kom je ook nog ‘andere vaststellingen’ tegen, wat werkloosheid betreft.

Zo wil ik even ingaanop de steeds luidere roep tot ‘afschaffen v/h brugpensioen’ ‘verlagen uitkeringen’ ‘inkorten duur werkloosheid’ enz. …

Uit de cijfers v/hjaarverslag RVA kan je afleiden dat per werkloze -gemiddeld- zowat 7.000 euro op jaarbasis betaald wordt (of 583 euro/maand) Voor de bruggepensioneerde ligt dat gemiddelde jaarbedrag op zowat10.500 euro.

Wie roept daar zo hard, dat heel ons werkloosheidssysteem ‘een riante financiële hangmat’ is ?

Standaard

2 gedachtes over ““NVA heeft gelijk”

 1. Peter Van Litsenborg zegt:

  RE: “NVA heeft gelijk”@Dré: interessante cijfers, maar ik begrijp niet goed waar je met de laatste 3 alineas naartoe wil …

  Like

 2. RE: “NVA heeft gelijk”@Peter : omdat ik een blog maakte over de ‘halve waarheden’ inzake transfers, meer bepaald over de begroting werkloosheid (RVA), maakte ik hiervan gebruik om nog enkele zaken die (o.m) de NVA vooropstelt te ‘ontzenuwen’ Het is nu eenmaal zo dat er nogal wat ‘wilde verhalen’ bestaan over de ‘grote sommen die nen dopper wel krijgt’ Zelf weet ik -ook beroepshalve -wel beter maar het leek me nuttig dat toch ook nog eens te vermelden. Dat is het dus waar ik naartoe wil !

  Like

Reacties zijn gesloten.