Opinie

Open(ontslag) brief aan CD&V

Go to fullsize image

Eerder reeds heb ik duidelijk gemaakt dat ik het niet eens ben met de koers die CD&V in Turnhout vaart. Met het nieuwe bestuursakkoord maakt CD&V ook duidelijk dat afspraken met de kiezer, de burger voor hen slechts een vodje papier zijn. Maar lees mijn open (ontslag)brief aan de voorzitter en het bestuur van CD&V

 

Geachte Voorzitter, Geacht Bestuur, Geachte Burgemeester en schepenen

Bij deze wil ik u allen, via deze ‘open brief’ laten wetendat ik niet langer lid wens te zijn of te blijven van CD&V. Sta me toe de redenendaartoe even op te sommen

*vooreerst even de aanleiding : de  gemeenteraad van 28 februari ll, waarbij 3jonge raadsleden zich onthielden bij de stemming over het mobiliteitsplan.Zoals ik altijd en in eerdere reacties heb aangegeven was deze stemming deaanleiding maar niet de oorzaak van de malaise in CD&V. Die oorzaak lag enligt voor mij heel duidelijk bij het feit dat de partij-structuren, departijleiding niet, minstens veel te weinig, bereid is geweest te luisterennaar de inbreng van deze jongeren. Naar de voorstellen, bedenkingen enkritische reflecties van deze jongeren die grotendeels waren ingegeven door watzij hoorden van ‘de man in de straat’. De nog diepere oorzaak ligt in decoalitievorming op zich, waarbij CD&V ‘carte blanche’ heeft gegeven aanschepen Gevers, wat mobiliteit/parkeren betreft. Dikwijls heb ik terzake deindruk gehad, dat CD&V  niet echtbegaan was met de mobiliteit. Misschien zelfs met de hoop ‘dat den Dimi, metzijne neus tegen de muur zou lopen’.

Geachte Voorzitter en leden van het (dagelijks) bestuur, uhebt de voorbije maanden vooral blijk gegeven van het feit dat u niet‘zorgzaam’ bent omgesprongen met jonge politieke talenten. En o ja, ik was ookvragende partij dat CD&V, n.a.v. de uitlatingen van Toon Otten zou optreden. Zoals ik het destijds in mijn mail formuleerde ‘Ik reken er dan ook op dat u als partijleiding de gepaste maatregelen zal treffen tegen deze persoon

Maar, vanuit die oh zo belangrijke nood aan‘zorgzaamheid’ dacht ik aan ‘een schorsing voor een bepaalde tijd’ of ‘hetontnemen van één of meer mandaten van Toon’ ‘of het hem vragen om publiekelijkzijn excuses aan te bieden’.

Maar de partij heeft –helemaal ten onrechte vind ik-gekozen voor een erg radicale piste, namelijk het uit de partij zetten van Toonen het uit de fractie wippen van Ann. Enfin, of dat de keuze was van de partijdan wel van een zeer beperkt aantal mensen in de top van de partij, vraag ik mewel heel sterk af. Hoe dan ook, jullie hebben zelfs niet de moed noch de krachtgehad om ook maar enigszins op deze beslissing te willen terugkomen. Wellichtalweer onder druk van de coalitiepartner ?! Nochtans is (kunnen) terugkomen opeen foute of te impulsieve beslissing echt géén schande. Integendeel getuigtdit van ‘grote politieke klasse’. Maar die is blijkbaar in CD&V niet meeraanwezig!

*Maar er is meer dan ‘oorzaak en aanleiding’. Er is nuook het nieuwe bestuursakkoord met een nieuwe toegevoegde partner. Ik wil ertoch even aan herinneren dat deze legislatuur startte met het verhogen van depersonenbelasting. Dat was nodig om een ‘deftig’ beleid te kunnen voeren. Alsik dan nu moet lezen dat ‘wat  werd ‘uitgespaard’  o.w.v. het ‘provincialiseren v/d Warande,deels moet terugvloeien naar de cultuur- en vrijetijdssector’ draait mijn belastingbetalendemaag binnenstebuiten. Ik vind het ‘ongemeen grof’ hoe  CD&V zijn kiezers, de burgers maar ook deschepen die hiervoor altijd heel erg heeft geijverd, zomaar ‘te kakken zet’.Bovendien vrees ik ten stelligste dat dit ‘zeer wollige bewoordingen zijn om erde aankoop v/d watertoren mee te ‘camoefleren’ Foei !!!

Kortom,Geachte Voorzitter, met wat nu allemaal aan degang is heeft CD&V zichzelf zwaar in de voeten geschoten. Zo zwaar‘verminkt’ dat de partij voor mij niet langer herkenbaar is.

In dergelijke omstandigheden kan ik maar één conclusie trekken en dat is mijn ontslag geven als lid van uw partij.

 Met gemengde gevoelens,

Dré Wolput

Turnhout

Standaard

2 gedachtes over “Open(ontslag) brief aan CD&V

  1. adminv15 zegt:

    Dré Wolput op TOS-radio[url]http://www.gazetvanturnhout.be/nieuws/197-politiek/9183-podcast-dre-wolput-zegt-cdav-vaarwel [/url]

    Like

  2. walter zegt:

    RE: Open(ontslag) brief aan CD&Vdrémisschien een nieuwe partij uit de grond stampen tegen de volgende verkiezing he.

    Like

Reacties zijn gesloten.