Opinie

Ik ben het beu

EU verkiezingen 2009 by TurbonijnNieuwe verkiezingen op komst? In Knack-news stelt ‘marketeer’ Jan Callebaut dat Beke nog slechts een kleine kans heeft op slagen. Zo niet is het best dat er snel nieuwe verkiezingen komen aldus deze adviseur van Kris Peeters.

 
 Bij de vorige verkiezingen, op 13 juni van vorig jaar won NVA aan Vlaamse kant ‘met grote voorsprong’. Sindsdien zitten in het parlement een flink aantal verkozenen die, nva-programmagewijs, zeer sterk pleiten voor (ondermeer) het verminderen van de werkloosheidsuitkeringen en het sterk in tijd beperken ervan. Of voor de afschaffing van het brugpensioen èn het optrekken van de pensioenleeftijd (nu op 65j na 45j loopbaan)  Maar hoe zit dat met die verkozenen zelf ?

Laat ons even het ‘financiële plaatje’ bekijken  Stel je voor ! De parlementsleden welke werden ‘geïnstalleerd’ na de verkiezingen van 13 juni 2010, zijn nu al bijna een jaar volledig werkloos. Dit wil echter niet zeggen dat ze nu… leven van een werkloosheidsuitkering. Ingevolge overmacht bvb. Nee, ze gaan desondanks voor de volle parlementaire wedde. Die wedde = ruim 103.000 euro/jaar, + maandelijks 1.748 euro ‘onkostenvergoeding’, naast nog enkele andere voordelen. Enkele tijd geleden pleitte ik reeds voor het terugvorderen van de parlementaire vergoeding, om zo mee druk te zetten op het tot stand komen van een regeerakkoord.

Trouwens, iemand die niet werkt hoeft ook géén wedde te ontvangen. Bovendien kan een parlementariër, met 20 jaar ‘dienst’ op zijn 52 jaar op pensioen, met behoud van 75% van zijn laatste parlementaire wedde. En als er nieuwe verkiezingen komen heeft elke verkozene des volks recht op een ‘uittredingsvergoeding van (minstens) 12 maanden. Niet slecht toch ?  ‘Wij’ daarentegen kunnen pas op pensioen op 65j, na een loopbaan van 45j. Trouwens, de fundamentele vraag is niet of de wedde ‘te hoog’ zou zijn. Nee, de vraag die we moeten stellen is deze : met welk ‘moreel gezag’ pleiten deze verkozenen des volks nu eigenlijk om die pensioenleeftijd op te trekken ? Of om werkloosheid te beperken in tijd èn in uitkeringen ? Waarom hebben zij het afgelopen jaar van ‘werkeloosheid’ geen enkel initiatief genomen om ‘hun statuut’ wat meer conform te maken met wat je ‘de wet op de arbeidsovereenkomsten’ èn de ‘sociale wetgeving’ kan noemen ?

Of, om het populistisch uit te drukken : waarom moet hun statuut zovele malen beter zijn dan dat van ‘Jan met de pet’ ? Persoonlijk heb ik maar één antwoord op die vraag : het hemdje is nader dan de rok. Een kandidaat bij de verkiezingen weet dat zijn mandaat hoe dan ook tijdelijk zal zijn. Waarom dan die royale uittredingsvergoeding ? Als je in de privé een contract van bepaalde duur tekent, krijg je ook géén extra-time betaald hoor !

En nee, ik wil de anti-politiek niet nog groter maken dan hij al is.Trouwens, de bedenkingen die ik hierboven formuleer gaan voor alle partijen op !! Maar ik vind wel dat het de hoogste tijd is dat alle verkozenen samen nu eindelijk eens een positief signaal geven aan hun kiezers. En als op korte termijn geen regeerakkoord mogelijk is, wel ja, laat ons dan opnieuw verkiezingen organiseren. Maar dan moeten alle mensen van goede wil, alle progressieve krachten in de samenleving zich bundelen. Dan moeten we zorgen dat we ons zodanig organiseren dat de kiezer duidelijk(er) weet waarvoor hij kiest. Meer dan ooit zal dit belangrijk zijn als we solidariteit, rechtvaardigheid en gelijkheid belangrijk vinden en willen blijven behouden !!

 

 

 

Standaard