Opinie

CD&V legt een -stinkend- ei!

logo by stefaanopzes Zaterdag ll plaatste ik een blogartikel online onder de titel : CD&V leg nu eens een ei. Ik maak me sterk dat de inhoud van deze zeer goed gelezen blog, de coalitie-hervormingen, in een stroomversnelling heeft gebracht. (maar dit zal desgevallend in alle toonaarden worden ontkend…)

Maandagmorgen kwam dan ‘het ei’ tevoorschijn. Schepen De Busser veklaarde zich -zogezegd spontaan- bereid zijn zitje af te staan en zo plaats te ruimen voor GROEN! Onmiddellijk stelde ik me de vraag ‘welk kostenplaatje’ aan deze ‘spontane zetelafstand’ wel hangt ! Ik noem er enkele op :

  • in de eerste plaats heeft de partij alle interne kritiek de pas willen afsnijden. Zonder evenwel te hebben geluisterd naar deze kritieken, maar dat blijkt nu al een hele tijd de ‘oranje-draad’ te zijn die deze partij hanteert. Het niet-beluisteren van leden, bestuursleden èn van kiezers. Wellicht heeft de partij ook ten aanzien van GROEN! snel duidelijkheid willen scheppen. Of dit al dan niet gebeurde op aandringen van GROEN! zelf, laat ik in het midden.
  • De Busser wil wel zijn zitje als gemeenteraadslid behouden. Dat geeft hem dan weer de mogelijkheid om nog een aantal -betaalde- mandaten (oneerbiedig : postjes) te blijven uitoefenen. Bovendien is men bij (andere) CD&V raadsleden, al dan niet onder dwang, aan het ronselen om mandaten die zij nu invullen, af te staan t.v.v. De Busser.
    Wees er met mij  van overtuigd dat CD&V garanties heeft gegeven dat er in 2012 toch nog een naamgenoot van de ontslagnemede schepen, op een mooie plaats, op hun lijst zal staan.
  • Een mogelijk ontslag van Katrien Van De Poel is zeer zeker niet aan de orde geweest. Immers, de zogenaamde ‘open en standenloze CD&V’ was al in 2007 akkoord dat bij het aftreden van Marcel, het schepenmandaat zou worden toegewezen aan ‘de stand van de middengroepen’! Vermits de dissidente stemmen uit ACW-hoek zijn gekomen was het zelfs niet te overwegen dat een schepenmandaat namens die ‘middengroep’ zou sneuvelen

De argumenten die ik aanhaalde in mijn vorige blog, over het hoe en waarom van de interne CD&V kritieken, worden vandaag in GVA, bijna letterlijk, geciteerd door enkele betrokkenen. Opnieuw diezelfde ‘oranje-draad’ van ‘men praat met Open VLD en GROEN!, maar nog steeds niet met ons’

Het zou natuurlijk ook kunnen dat CD&V niet meer mag praten met Ann, Annemie of Toon. Dat hen dergelijk spreekverbod zelfs is opgelegd door coalitiepartner SP.a ?! Omdat SP.a onder géén enkel beding nog verder wil met deze ‘partners’

CD&V steekt ook een geweldige loftrompet af voor schepen De Busser. Kijk, ik vind Karel ook een ‘goede brave mens’. Maar t.a.v. Karel als beleidsverantwoordelijke voor -destijds- o.m. sociale zaken, kan en wil ik deze lofrede niet onderschrijven. Het was destijds vanuit de stuurgroep sociaal beleid puffen en zweten om de schepen te overtuigen zelfs de meest noodzakelijke beslissingen ‘te verdedigen’ in het college. En dat is een gevoel dat ongetwijfeld in de ganse sociale sector leeft in Turnhout. Bovendien begrijp ik niet waarom bij dit ‘spontane gebaar’ van De Busser, hij toch nog de behoefte heeft om na te trappen t.a.v. de 3 jonge raadsleden die zich hebben onthouden bij de stemming over het mobiliteitsplan.

Kortom, CD&V legde een erg ‘stinkend’ ei wat een zodanig penetrante zwavelgeur verspreidt, dat het op termijn wel eens zou kunnen leiden tot isolatie van de beleidsmensen uit die partij, zoniet van heel de partij zelf !

Standaard