Opinie

Trajectcontrole onwettelijk !

Ik vind trajectcontrole een goede zaak. Het is een veel eerlijker systeem dan de flitscamera’s. Maar het is vooral goed om de veiligheid in het verkeer te bevorderen. Omdat het een rem betekent op het toch wel roekeloze rijgedrag van sommigen.

 

 

Maar dat is niet hetzelfde als zeggen : wettelijk in orde of niet, wij (politie en parket in Turnhout) storen ons daar niet aan. Daarom ben ik sinds november vorig jaar de onwettelijkheid van wat Turnhout al enige tijd toepast, gaan aanklagen. Lang voor er een wettelijke regling in het staatsblad verscheen werden in onze politiezone al ruim 7000 PV’s opgemaakt. Aanvaneklijk werd daarvan gesteld dat dit zelfs in akkoord was met de procureur-generaal. In een antwoord op een parlementaire vraag daarover werd echter uitdrukkelijk ontkend dat de procureur-generaal hiervan op de hoogte was. Maar dat terzijde gelaten.

Enkele weken geleden werd een eerste vonnis van de politierechtbank uitgesproken. Onder ruime persbelangstelling werd toen bekend gemaakt dat de politierechter(s) van dienst géén graten zagen in de niet-gehomologeerde apparatuur en werd het beroep afgewezen.  Mijn stelling inzake dit vonnis was en is de volgende : de man die beroep aantekende tegen zijn PV’s had eerder al wel zijn 16 snelheidsovertredingen toegegeven in een verhoor, aan de politie. Ten gevolge van deze bekentenis diende de rechtbank zich m.i. zelfs niet meer uit te spreken over de on-wettelijkheid van de gebruikte radarapparatuur. Met dit vonnis in de hand werd er victorie gekraaid door een aantal mensen. Niet in het minst door de ‘architekten’ die in onderling overleg akkoord waren om toch te beboeten, zonder dat daarvoor een wettelijk gehomologeerde basis aanwezig was/is. De politiecommissaris was erg opgezet met wat hij een ‘opsteker’ noemde.

Blijkbaar hebben een aantal mensen toch te vroeg getriomfeert. Immers, recent sprak diezelfde politierechtbank een nieuw vonnis uit, waarbij de boete ingevolge trajectcontrole (Oud-Turnhout) als niet terecht werd bestempeld omdat de camera’s nog niet gehomologeerd waren.  (http://www.gva.be/antwerpen/oud-turnhout/vrijspraak-na-boete-door-trajectcontrole.aspx)

En het is net dat argument dat ik altijd ben blijven gebruiken in mijn blogs en vrije tribunes, om de onwettelijkheid van het gebruik van trajectcontrole aan te klagen. Meermaals werd ik omwille van deze argumentatie zwaar aangepakt. Sommigen hebben me zelfs -helemaal ten onrechte- beschuldigd van juridisch gebazel. Excuses hoef ik van hen wellicht niet te verwachten. Maar ik kan leven met het feit dat een rechter mij gelijk geeft. In Turnhout is het nu gelijke stand (1-1) wat vonnissen betreft. In de rest van het land bestaan er al héél lang uitspraken die deze trajectcontrole onwettelijk verklaarden. Zo ondermeer wat betreft de trajectcontrole op de E17 te Gentbrugge.

 

Standaard

2 gedachtes over “Trajectcontrole onwettelijk !

  1. Turnhouter zegt:

    RE: Trajectcontrole onwettelijk !Als het onwettelijk is, dan is het zo, maar Dré, als een notoir hardrijder vrijgesproken wordt, daar kan niemand blij mee zijn. Hopelijk wordt nooit een kind de dupe van zo iemand.

    Like

  2. RE: Trajectcontrole onwettelijk !@Ludo : wellicht kan ik je niet overtuigen van het feit dat trajectcontrole zeer zinvol is, maar ook onderworpen aan een aantal afspraken, wat we in ons land dan ‘wetten’ noemen. Maar lees mee in mijn brief aan GVA [i]In GVA van 12/4 vraagt lezer Bart Van Der Linden zich af of er rechters zijn met gezond verstand. Ik hoop samen met hem dat elke rechter behept is met een flinke dosis gezond verstand. Maar in casu (boete inzake trajectcontrole) moet de rechter zich uitspreken over de vraag of de bewijsvoering die men hem [/u] voorlegt voldoende sluitend is om een overtreder te beboeten. Terzake heeft de rechter geoordeeld van niet, vermits de gebruikte apparatuur niet gehomologeerd is. In een vorig vonnis van dezelfde rechtbank, werd anders [/i] [i]geoordeeld maar daar had de overtreder al zijn snelheidsovertredingen vooraf wel toegegeven. Ik denk dan ook dat hier niet de rechter kan verweten worden, [/i] van ‘zomaar’ vrij te spreken. Het is aan de verbalisanten (politie) om aan te tonen dat de vaststellingen helemaal correct zijn weergegeven.Nu is het bewijs dat betrokkene ’90’ zou hebben gereden niet geleverd. Misschien is men in de politiezone Turnhout tè voortvarend geweest door de nodige wet- en regelgeving niet af te wachten. En [/i] dat zijn géén hopeloos belachelijke regeltjes hoor ! In een democratische rechtsstaat als de onze is volgens mij niemand gebaat met ‘willekeurige’ bewijsvoering die aan géén enkele voorwaarde is onderworpen. Dat komt ook de verkeersveiligheid niet ten goede. In het andere geval hebben rechtbanken volgens mij géén enkele zin en kom je snel in een ‘politie-dictatuur’ terecht.

    Like

Reacties zijn gesloten.