Opinie

De strategische onthouding

Mijn eigen-zinnige analyse van de politieke crisis in Turnhout Ik vind het helemaal niet erg dat het mobiliteitsplan (voorlopig ?!) van tafel werd geveegd. Ik was en ben daar tegen.

Maar ik wil ook niet naïef zijn en de drie jonge tegenstemmers nu alle lof toezwaaien. Want hoe dan ook, is hun ‘gedrag’ ontoelaatbaar. Het gaat hen ook niet over het mobiliteitsplan op zich.

Wat is er dan wel gaande? In juni 2009 heeft zich een gelijkaardig incident voorgedaan bij een stemming. Naar aanleiding v/d samenstelling v/d nieuwe vzw van de fusie-ziekenhuizen, meer bepaald. Er waren toen ook 3 tegenstemmen bij de meerderheid. En alhoewel het een geheime’ stemming was heb ik toen gesteld dat het wellicht om de zelfde gemeenteraadsleden ging, als nu. Omdat ik als ACW-voorzitter toen al in de gaten had dat ‘sommigen de huidige coalitie’ wilden opblazen, heb ik n.a.v. dit stemincident mijn ontslag gegeven. Vanuit diezelfde hoek is meermaals geprobeerd daarover een verkeerde voorstelling van zaken te geven.
Maar dat dit dissidente gedrag zich zou herhalen, stond in de sterren geschreven. Ondertussen bleven CD&V èn ACW  ‘ziende blind’

Aanleiding en oorzaak verschillend

De aanleiding nu is het mobiliteitsplan. De oorzaak echter situeert zich al van bij de vervanging van Marcel Hendrickx als schepen.  Hijzelf schoof toen duidelijk Toon Otten naar voor. (dit was wel tegen alle eerder gemaakte afspraken in) Na enkele moeilijke weken werd Katrien Van De Poel verkozen als nieuwe schepen. Dat was en is duidelijk tegen de zin van zowel Toon Otten als zijn medestanders.
Het ACW en CD&V hebben ook nagelaten om een ernstig gesprek te beginnen over de vervanging van schepen De Busser. Hierover ‘zouden’  na de verkiezingen van 2006, mondelinge afspraken zijn gemaakt. Met andere woorden kon Toon zijn ‘ambities’ terzake niet realiseren binnen deze legislatuur.
 
Voor zichzelf is Toon dan, via allerlei ‘nevenactiviteiten’een ander draagvlak gaan creëeren buiten de partij en buiten het ACW om (alhoewel ACW zijn aaipot toejuicht en samenwerking is gaan zoeken) En, toegegeven dat is hem ook aardig gelukt.
 
Dat ze nu het mobiliteitsplan aangrijpen om de coalitie te breken is in het tactisch spel minstens een 11 op 10 waard.

Immers, reeds 3 jaar lang hebben ze alle kansen LATEN LIGGEN om aan het parkeerbeleid iets te veranderen. Alles hebben ze collegiaal mee goedgekeurd.
Heel dit dossier ligt erg gevoelig bij de bevolking. Dat weten zij ook. Dat hebben ze ook correct beluisterd ! (in tegenstelling tot anderen)
Dit dossier NU aangrijpen (op dik anderhalf jaar voor de verkiezingen) getuigt van zeer veel strategisch inzicht.

Zij zullen nu door velen beschouwd worden als ‘helden’ die niet langer willen meespelen in de ‘kadaverdiscipline van hun partij’. Zij zijn de helden die tenminste rekening houden met wat er bij de bevolking leeft. Spijtig, héél erg spijtig dat ze daar drie jaar van complete inertie voor hebben laten voorbijgaan.
Het bedje van (vooral) Toon Otten ligt netjes gespreid voor 2012.

Standaard