Opinie

Zoals het klokje in mijn buurt tikt

Meer dan 3 minuten, elke morgen om 7.00u stipt, ofwel 170 klokslagen. Vorige zomer reeds werd dit aangeklaagd. Toen heette het dat men op zoek ging naar een technieker, zodat het probleem dra zou worden opgelost. Niet dus. Trouwens, in het najaar al heb ik hierover mijn klacht herhaald bij de politie en de verantwoordelijke schepen (Suzy Maes)

Afgelopen week kwam dit enorm vervelende klokkengelui weer ter sprake in de pers. In bijna elke krant verscheen een andere versie wat het antwoord v/d kerkfabriek betreft.
Ten aanzien van de krant HLN maakte ik mijn bekommernissen over op volgende wijze :

Toevallig las ik het artikel in over het klokkenspel van de H.Hartkerk. Ik wil je toch even zeggen dat de Kerkfabriek hier een serieus loopje neemt met de waarheid. Immers, er zijn minstens 2 klachten. Ikzelf heb immers ook in de zomer klacht neergelegd bij de politie èn bij de schepen van Kerkfabrieken, Suzy Maes. Deze klacht heb ik in het najaar nog eens herhaald. Suzy Maes, liet me toen de laconieke melding dat het probleem begin volgend jaar (2011) zou worden opgelost. Het verhaal van de klokken die plots weer tilt slaan o.w.v. de dooi is klinkklare onzin. Immers, sinds deze zaak in de zomer werd aangeklaagd (lees  gazetvanturnhout) is dit knoertvervelend klokkegelui, à rato van 170 klokslagen om 7.00u stipt, onverminderd blijven aanhouden. In augustus heette het dat de kerkfabriek zo snel mogelijk een technieker zou laten langskomen om het probleem op te lossen. Ik heb deze week al 4 verschillende versies gehoord of gelezen van wat de kerkfabriek aangeeft als reden en eventuele oplossing. Zo vertelde die fabriek zowel aan RTV, het NB en HLN, + GVA telkens een ander verhaal. Ook in deze materie is het blijkbaar zeer moeilijk voor de ‘kerk’ om een eerlijk èn coherent verhaal aan te houden !!! Ondermeer laat de kerkfabriek uitschijnen dat ze de tijd van de klokken al zouden hebben gehalveerd, maar met dezelfde uitleg geven ze aan dat ze niet van plan zijn om de technieker apart te laten opdraven…een kerk die zich permanent tegenspreekt is géén volwaardige gesprekspartner Verder heb ik het ook moeilijk met volgende stellingen die ik lees in of HLN of NB -het klokkengelui is er nu al zoveel jaren, waarom mag dat nu niet zo blijven ? Het voorbije jaar is ten overvloede gebleken wat deze houding, in en van de kerk, heeft veroorzaakt !! Dus niet akkoord met de stelling ‘t’was altijd zo, laat het zomaar blijven’ -wie in de buurt van een kerk gaat wonen weet dat hij klokkengelui mag verwachten. Alweer onjuist. Ik woonde van 1979 tot 2008 in de buurt van de Middelareskerk, maar heb daar dergelijke overlast nooit ervaren !! Bovendien heeft alweer het afgelopen jaar uitvoerig aangetoond dat wie in de buurt van een kerk woon, zich aan nog heel andere dingen mag verwachten. De ‘beste’ is wel dat men dit klokkengelui nu ook al een ‘cultuur-historische waarde’ wil geven. Cultureel erfgoed mag toch géén last zijn ?!

‘Pedofiele koppen’ vallen bij bosjes

Het is onwaarschijnlijk maar aan het verhaal van klachten over sexueel misbruik in de Kerk komt blijkbaar géén einde.  In vroegere posts op Dré blogt gaf ik daarover al eens mijn mening.  Recent was het Francois Houtart die op een erg negatieve wijze in de belangstelling kwam. Dit weekend was het de beurt aan Pater Versteylen.  De ene wordt ‘de paus van de anders-globalisten’ genoemd, de andere is de voorganger van ‘anders gaan leven’ 

Apcoa

Enkele centrumstraten in Turnhout stonden deze namiddag behoorlijk vol geparkeerd. Al dan niet met de juiste kaart. De meesten zonder welke kaart dan ook en sommigen met een ‘bonnetje’ van APCOA. Zij waren deze voormiddag op pad om te controleren.  Maar eigenlijk is dit toch,sinds enkele weken, echt wel weggesmeten geld !?  Nu de VINCI-parking zijn parkeerschaapjes op het droge heeft, dank zij de plaatsen die verschillende overheden bij VINCI huren, kan het parkeren in de centrumstraten weer volop worden toegelaten. Opnieuw inkomsten voor de stad èn minder uitgaven voor APCOA. Wie kan daar nu behalve den Dimitri- nog tegen zijn ??

De grootste schop

Onze stedelijke diensten zijn bezig met het maken van ‘de grootste schop’ ter wereld. De Burgemeester zegt hiervan dat ze dat doen om bij de nieuwjaarsreceptie de heraanleg van de markt nog eens in de belangstelling te brengen. Het ware beter dat er nu snel, ècht werk zou worden gemaakt van die heraanleg. Maar, dat terzijde, misschien kunnen de bewoners die ‘grootste schop’ gebruiken om het beleid nu eens goed onder z’n kont te schuppen. Al was het maar om ze wakker te maken zodat ze zien wat er allemaal misloopt in dit stadje

Standaard