Opinie

Werkgevers: Neem een 50+ ernstig !!

Elke keer weer, als de werkloosheidscijfers worden bekendgemaakt, krijg je een ‘opstoot’ van belangstelling voor ‘ouderen’. Het gekende verhaal ‘we zullen langer moeten werken’ ‘brugpensioen kan toch niet langer’ ‘ouderen moeten worden geactiveerd’ enz….
 
En ja, er is een ernstig probleem wat tewerkstellingskansen betreft, zodra je een 50 plusser bent.
Daar waar de werkloosheid globaal afneemt, met ruim 9%, stijgt diezelfde werkloosheid  nog steeds bij de ‘ouderen’.
 

Begeleiden van oudere werklozen naar een job

 
Recent (vrijdag 14/1/11) heeft de Vlaamse regering beslist om aan dit probleem ‘te gaan verhelpen’. Nog dit jaar zal daarom de ‘begeleiding‘ van oudere werklozen, worden uitgebreid tot de leeftijd van 58 jaar. Je leest het goed : begeleiding, welke zal worden aangeboden door VDAB ! Uiteraard met een verplichtend karakter. In het akkoord daarover staat echter géén enkel engagement vanwege werkgevers, dat zij ook banen voor deze 50+ zullen vrijmaken. Wat dat betreft is het akkoord duidelijk : niets, niente, ne rien, nougabollen !! Want het kan toch niet zeker dat je in dit Vlaanderen van heden, een werkgever ook nog verplichtingen gaat opleggen ! Ze hebben het al zo moeilijk. Ondermeer om ervoor te zorgen dat ze zeer weinig tot géén belastingen moeten betalen. Ondermeer om ervoor te zorgen dat wanneer ze hun onderneming willen ‘ontvetten’, ze liefst zo snel mgelijk de ouderen eerst buiten zet.
In dat Vlaanderen van VOKA, UNIZO en NVA zal men inderdaad werklozen wel begeleiden, maar niet tewerkstellen. In dat geval is begeleiden gelijk aan ambeteren !!
In een interne VDAB evaluatie stellen consulenten ‘dat er te weining vacatures ter beschikking staan voor 50+.  Hoe kan het ook anders met het ultra-liberale personeelsbeleid wat werkgevers hanteren  (lees hierover ook : https://www.dewereldmorgen.be/blog/dre-wolput/2010/12/21/discriminatie-op-de-arbeidsmarkt )

Hefbomen zijn er wel degelijk! Wie zet ze in beweging?

Het hele ‘verhaal’ van Muyters en co, dat ze vandaag over onvoldoende hefbomen zouden beschikken om een echt doelgroepenbeleid (ook 50+) te voeren belet m.i. om deze problematiek ten gronde aan te pakken. Immers is er vandaag géén enkele -objectieve- drempel vast te stellen om als werkgever een 50+ in dienst te nemen !! Sinds begin vorig jaar is er zelfs een premie van (minstens) 1000 euro -federaal- te ‘pakken’ als men een 50+ aanwerft. (per maand, wel te verstaat!!) Samen met nog een belangrijke RSZ-vermindering is dit toch meer dan een mooie stimulans, dunkt me. Alleen blijkt een jaar later -uit de cijfers- dat dit géén soelaas brengt.

Enige ‘serieux’ van Muyters aub !!

Wat Muyters begin dit jaar in een interview in De Standaard, weer eens boven haalde,  getuigt alleen dat deze VOKA-minister enkel de werkgeversvisie declameert. Wat anders te denken van een uitspraak als

‘Een werfleider kan met wat bijscholing ook aan de slag als maître d’hôtel

Hoe wereldvreemd moet je zijn als minister om zoiets te zeggen ? Ter illustratie : volgens de vacature-loonenquête is het brutoloon van een werfleider na 20j ervaring, 4300 euro. In de horeca kan je maximaal 2700euro/maand ‘opstrijken’. Hoe zal Muyters met een opleiding dat verschil overbruggen ?!  Als deze minister niet meer serieux aan de dag kan leggen, blijven oplossingen steeds verder van de doelgroep 50+ verwijderd staan !

Langer werken, ook na je 50e ?!  Ja, absoluut wel. Maar de 2 belangrijkste vooraarden om dit waar te maken, moet worden ingevuld door de werkgevers. 1) langer werken moet KUNNEN, fysisch en psychisch. Werkgevers moeten vooral investeren in de werkbaarheidsfactor voor deze groep !  2) het moet vooral ook MOGEN. Zolang werkgevers niet bereid zijn om een ‘oudere werkloze’ opnieuw een kans te geven op waardig en werkbaar werk, blijven alle maatregelen totaal NUTTELOOS !!

Standaard