Opinie

Turnhouts beleid is ’t noorden kwijt !

Het wordt dag na dag duidelijker: dit beleid is op (bijna) alle terreinen ‘desastreus’. Hoe dom moet je zijn om je als beleidsmaker te laten pakken op, zoals schepen Gevers het zelf noemt, een ‘procedurefout’ ?
En dat in het meest precaire dossier van de laatste jaren. Niet in het minst omwille van het grote -en naar mijn mening ook terechte- protest tegen deze weg.
 
Ook in dat andere precaire dossier -de heraanleg van de markt- blijven de kosten oplopen. Zo moet er alleen al aan ereloon 70.000 euro extra worden betaald omdat men bij het eerste ontwerp weigerde rekening te houden met het hekwerk. De communicatie die het stadsbestuur hierover voert komt zelfs ‘verwijtend’ over naar de vele honderden Turnhoutenaren die pleitten voor het behoud v/h hekken
 
Dan is er ook nog TURNOVA en de daarin voorziene academies.  Reeds jaren was het beleid ervan op de hoogte dat de grote kantoor-zaal niet mocht worden opgedeeld. Toen ik destijds (als ACW-voorzitter) aan het beleid vroeg wat deze academies mogen kosten was het antwoord even ontnuchterend als laconiek ‘dat zal er vanaf hangen wat de architekten ervan willen maken’. Vandaag weten we dat het huiswerk nog eens mag worden overgedaan.
 
Nog -2- andere precaire dossiers zijn
  • het stedelijk zwembad wat ons al handenvol geld kostte en nog zal kosten
  • het parkeerbeleid wat ons -alleen al aan APCOA- handenvol geld kost.
 
Hoe kan je nu als burger nog geloven dat dit beleid zuinig zou omspringen met uw en mijn centen?
Alle blunders, zoals hierboven opgesomt, waarbij telkens moet worden herbegonnen, wat dus extra kosten betekent, moeten wel door onze zuurverdiende en zwaar belaste centen worden betaald.
Gelukkig is er nog het degelijke (sociale) beleid van zowel Luc Op De Beeck -ocmw voorzitter- als van  Peter Segers -schepen sociaal beleid-.
Wat zij doen is tenminste nog geloofwaardig !
 
Nog goed anderhalf jaar te gaan met deze ploeg en dan zal de verkiezingkoorts hoog beginnen oplaaien. Een mens zou voor één keer willen dat deze (gemeenteraad) verkiezingen er binnen enkele weken al zouden aankomen.
 
Voordeel van nog bijna 2 jaar te wachten is dan weer dat er nog nieuwe (politieke) groeperingen kunnen ontstaan.  Ik kan me trouwens moeilijk voorstellen dat de grote middenveldorganisatie ACW, in 2012 het gevoerde beleid ten volle kan/zal verdedigen !!
 
Standaard

Een gedachte over “Turnhouts beleid is ’t noorden kwijt !

  1. Anoniem zegt:

    RE: Turnhouts beleid is ’t noorden kwijt !Juist Dré. Ik zie te vaak populistische projecten die dan ook nog vaak jammerlijk falen. Men poogt grote blokken stemmen bij de bewoners voor zich te winnen, maar maakt zich vaak belachelijk in de plaats. Dit populisme is korte termijn denken en wat Turnhout nodig hebben is lange termijn en strategisch denken. Op korte termijn moet men onderhouden wat me heeft! Sneeuwruimers, zout voorraad, putten in de straat, gevaarlijk slechte stoepen, etc. Alles heeft onderhoud nodig! En keer op keer levert men het bewijs dat die simpele zaken niet goed draaien. Dat zien de bewoners ook! Zeker als er weinig of geen geld is moet je geen mega projecten opstarten want ook die zorgen voor bijkomende onderhoudskosten. Op de lange termijn moet men langzaam gaan en strategisch denken. Grote projecten als de hoorderboulevard moeten deel uit maken van een groot plan: Parkstad! Een plan dat ruim denkt, breed gedragen is en radicale strategische keuzes maakt voor de komende 10 a 20 jaar.Turnhout heeft nood aan een goede en sterke leider, een M/V met inzicht, met een missie, overtuigende communicatie kracht en realistische zin voor ondernemen … Iemand die bijvoorbeeld de druk van de “ambtelijk fiets Taliban” kan weerstaan. Deze stad zit in diepe crisis, de huidige ploeg kan dit niet langer ontkennen: tijd voor herbronning!

    Like

Reacties zijn gesloten.