Opinie

Vrije Tribune Dré Wolput: Wist meerderheid van huur parkeerplaatsen?

De parkeerproblematiek in Turnhout was op 24 december onderwerp van bespreking in de ministerraad. Er werd immers beslist om op permanente basis 163-parkeerplaatsen te huren in de Warandeparking.
Daardoor neemt de capaciteit voor bezoekers ernstig af. Immers zou ook de Stad/Warande, in deze parking al 100 plaatsen huren op preranente basis. Van de 420 voorziene plaatsen blijven er nog  amper 150 over voor bezoekers. De door deze stad zo geroemde en aan bezoekers opgedrongen Warandeparking zal en kan dus niet langer als ‘een oplossing voor het parkeren’ worden gezien.Senator Taelman, die het bericht over deze beslissing de wereld instuurde stelt dat hiermee twee problemen worden opgelost. Volgens haar zouden er nu meer plaatsen vrijkomen -in de centrumstraten- voor bewoners en bezoekers aan het Turnhoutse stadscentrum. Duidelijk dat deze senator de Turnhoutse situatie niet. Immers, omwille van VINCI is het parkeren van bezoekers in de centrumstraten al eerder onmogelijk gemaakt. Ofwel weet de senator meer.

Om de bezoekers nog toe te laten hun auto kwijt te kunnen, zal het beleid van deze stad moeten terugkomen op dit eerdere parkeerverbod in de centrumstraten. Was – bij de bespreking van het mobiliteitsplan op de gemeenteraad van 15 december – de meerderheid op de hoogte van deze plannen en, -zo ja- waarom hebben zij dan iedereen in het ongewisse gelaten? Hoe dan ook, ben ik benieuwd hoe het beleid met dit gegeven zal omspringen. Wat senator Taelman ook nog schrijft in haar persbericht is’dat Turnhout in zijn parkeerbeleid meer en beter rekening moet houden met de werknemers in de binnenstad. Waar hebben we dat nog gehoord?

Standaard