Opinie

Op het einde van het jaar

Het jaar loopt bijna ten einde loopt en de kerstkalkoen wordt ovenklaar gemaakt, Tijd om nog enkele beschouwingen te plaatsen in de Gazet van Turnhout.

Onze centen en wat doen ze ermee ?!

Begin deze week las ik in Gazet Van Antwerpen het volgende:

De kost per inwoner van de politiezone Turnhout bedraagt in 2011 zo’n 146 euro.

Dat lijkt hoog, maar toch zijn we daarmee de tweede goedkoopste zone in Vlaanderen, zegt zonechef Roger Leys.

Ik wil de zonechef ‘gerust’  stellen: dit ‘lijkt’ niet alleen véél,dit is gewoon veel. Concreet voor Turnhout zo een 6 miljoen euro. Wellicht gaat een belangrijk deel hiervan naar de gebruikskosten (datalijnen enz…) van het uitgebreide cameranetwerk in onze politiezone.
Nog over onze centen en eveneens in GVA krijgt onze Burgemeester de kans om te stoefen over de kleine schuldenlast van Turnhout. De beste leerling zelfs van de 13 Vlaamse centrumsteden. Goed nieuws, ware het niet dat er nog een aantal zware dossiers in aantocht zijn. Zo ondermeer de academies op Turnova. Eerder reeds plaatste schepen van financiën Susy Maes enkele financiële accenten in een vrije tribune op Gazet van Turnhout.
Wat mij het meest opvalt en tegelijk ook het meest verontrust in deze ‘stroom’ aan financiële informatie ?
Niemand die met een woord rept over de reeds torenhoog oplopende uitgaven van voorlopige herstellingen en verlies aan inkomsten v/h zwembad. Niets over wat er ons op dat vlak -financieel- nog te wachten staat. Het blijft me verbazen hoe weinig (géén) transparantie er op dat vlak is binnen het beleid. En horen/zien we nog iets van de fuifzaal of zal het beleid toch de tering naar de nering hangen?

Voorrang van rechts

Heb jij ook de indruk dat het principe ‘voorrang van rechts’ steeds minder gerespecteerd word ?
Ik ben de voorbije weken wel al enkele malen ‘in de remmen’ gedwongen -op diverse plaatsen in deze stad- omdat een automobilist de voorrang van rechts niet respecteerde. Met de gladde wegen is dit extra gevaarlijk ! Misschien moet er nog eens een campagne terzake worden opgezet.

Voorrang aan rechts

Na nieuwjaar mag er een ‘definitieve’ nota worden verwacht inzake de besprekingen rond de vorming van een regering.  Over wat we nu al weten is het duidelijk dat men de ‘voorrang zal geven aan rechts’. Een ‘hereniging’ tussen RVA (dopgeld) en VDAB (job-bemiddeling) staat op de agenda. Zelfs een splitsing van de dienstencheques zit in de pijplijn.  Her en der zijn er ook al coalities tot stand gekomen tussen lokale CD&V’ers en NVA’ers.  Ik hoop alvast dat CD&V Turnhout niet in die val zal trappen.  Maar met de nieuwe voorzitter, die van zijn partij opnieuw de grootste partij wil maken valt hiervoor niet te vrezen ?!  Of juist wel ?!  Zal worden vervolgd, ongetwijfeld !

Voorrang aan een vredevolle eindejaarsperiode

Graag aan ieder van u en aan al uw dierbaren, mijn allerbeste wensen. Maak van de komende dagen een vredevolle periode. Tijd om ‘bij te tanken’ bij en met famillie en vrienden. Geniet er ten volle van en laat vooral ‘de gedachten zijn vrij’ niet ondersneeuwen !
Prettige kerstdagen en een spetterend 2011 gewenst

Standaard