Opinie

Doe mee aan het referendum….ook het ACW ?!

Doe mee aan het referendum van de Gulden Vellekens en schrijf zo mee aan de actuele geschiedenis van Turnhout. In de eerste plaats wil ik de buurtvereniging proficiat wensen met hun beslissing om een ‘mobiliteit-sreferendum’ te organiseren. Ja, terecht noem ik het een mobiliteitsreferendum, vermits zij zich in de vraagstelling niet beperken tot Noordboulevard ja/nee.  Integendeel willen zij de Turnhoutenaren oproepen om een stem uit te brengen voor een globale aanpak/visie. 

Meteen is dat dan ook een even duidelijke oproep om te stoppen met de salamipolitiek die het beleid nu al enige jaren voert.

In de tweede plaats wil ik aan de buurtwerking ‘Gulden Vellekens’ graag mijn steun aanbieden. Indien ik op één of andere wijze kan bijdragen tot het wellukken van dit initiatief zal ik dat met veel overtuiging doen.  Het is, mijn inziens, nodig èn nuttig dat dit referendum op de grootst mogelijke steun kan rekenen.

En in de derde plaats wil ik ook aangeven dat ik het heel erg zou betreuren indien dit referendum zou verengd worden tot een ‘oppositie tegen meerderheid’ spelletje. Zo ben ik nog eens terug gaan grasduinen in het standpunt van het Stedelijk ACW Turnhout

http://www.gazetvanturnhout.be/parkstad/7529-parkstad-update-acw-standpunt

http://www.gazetvanturnhout.be/opinie/vrije-tribune/7107-turnhouts-acw-over-mobiliteit

In deze standpunten is volgens mij NIETS opgenomen wat het stedelijk ACW zou kunnen beletten om ook dit referendum te onderschrijven. In deze historische kans om het democratisch recht van de Turnhoutse burger tot uiting te brengen kan en mag deze middenveldorganisatie NIET ontbreken.  Ik hoop dan ook snel te mogen vernemen dat het Stedelijk ACW dit referendum mee ondersteunt èn massaal zal oproepen eraan deel te nemen.

Standaard