Geen categorie

Staatsgeheimen

Asiel, Autoriteit, Asielzoekers In De Lidstaten

In mei 2018 laat toenmalig minister van financiën, Johan Van Overtveldt weten “We hebben aan de Nationale Bank gevraagd om te analyseren wat de economische impact van migratie is. Een noodzakelijk debat dat geobjectiveerd moet worden”.

Deze allesomvattende studie moest de “economische impact op de sociale zekerheid, de arbeidsmarkt en de productiviteit” onderzoeken, iets wat in andere landen zoals Nederland wél eerder al onderzocht werd.

Studeren kan lang duren

Maar naar aanleiding van de verkiezingen in mei 2019 werd deze studie uitgesteld door de toenmalige nep-regering. Ongetwijfeld uit angst dat de resultaten wel eens een ‘bom’ konden veroorzaken (om in de hedendaagse politieke SP.a terminologie te blijven)

Na nogmaals herhaaldelijk uitstel, worden nu de resultaten van deze studie dan toch verwacht in oktober 2020 (of zal het 2021 worden).

Ondertussen zijn we 2,5 jaar verder, drie regeringen verder, is het aantal asielzoekers toegenomen en draait de gezinshereniging al enkele jaren op volle toeren. En ook deze nieuwe regering vaart nog steeds blind wat de kostprijs van asiel en migratie betreft…

Vorig jaar schreef ik al een blog over deze materie. Om de cijfers te verzamelen diende ik mij te richten op enkele krantenartikels. Want blijkbaar had of heeft niemand in de regering een klare kijk op de totaalcijfers https://wolput.com/?s=asiel+wat+kost+het

Zal deze maand eindelijk die langverwachte studie er zijn èn zal ze dan ook publiek worden gemaakt of worden beperkt tot de inner circle van de politiek ?

Hoeveel mag het kosten

En als de cijfers eenmaal bekend zijn van deze alles omvattende studie dan moet eindelijk ook maar eens volgende vraag op tafel komen.

Wat mag het ons kosten vooraleer solidariteit door het dak gaat ?! Hoe groot is het financieel draagvlak, net zoals de vraag hoe groot is het maatschappelijk draagvlak…

En wat met Turnhout

Voor onze stad heb ik al meermaals in mijn blogs uiteen gezet hoe zwaar één en ander doorweegt in de cijfers. Ik herhaal hier -kort-  enkele indicatoren

*52% van de werklozen zijn van vreemde origine

*50% leefloners (1042) zijn van vreemde origine

*welvaartsindex = 96 (Beerse=112; Oud-Turnhout=112, Vosselaar=121)

*40% v/d huishoudens huurt hun woning (Beerse=22,6; Oud-Turnhout=20; Vosselaar=19,7)

*Uiteraard vertaalt één en ander zich ook in een lage opbrengst van het stedelijk aandeel in de personenbelasting. Zo kan  je perfect afleiden van het gemiddeld bedrag per aangifte v/d belastingen. De cijfers dateren al wel van 2015… (uit : https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/naar-de-cijfers/jouw-gemeente-in-cijfers

Turnhout = 17.459€; Beerse=35.486€; Oud-Turnhout=20.371€; Vosselaar=40.100€

*werkloosheidsgraad Turnhout=10,8%; Beerse=5,4%; Oud-Turnhout=6%; Vosselaar=5,1%

De  vraag van hoelang solidariteit zonder grenzen kan bestaan is, net zoals de vraag over de druk op de sociale cohesie in onze stad, dan ook mèèr dan terecht. Hoe moeilijk dat soms wel is, stellen we n u weer vast in de Parkwijk… https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/10/05/politie-turnhout-moet-150-keer-uitrukken-naar-sociale-woonwijk-v/

Standaard
Geen categorie

In memoriam

Paul Dierckx 7 maart 1936 – 9 juli 2020

Als we vandaag kunnen genieten van een koffie, een gagel, een ontbijt of een vergadering bijwonen, in de Klein Engelandhoeve in Turnhout, is dat te danken aan Paul Dierckx.

Maar zelf zal ik Paul vooral herinneren als de man die in Turnhout en omgeving, de problematiek van mensen die leven in armoede op de politieke agenda heeft gezet.

Samen met Magda Strauwen stichtte hij in 1989 ’t trefpunt Toreke met als thuisbasis de Klein Engelandhoeve.

Ontelbaar zijn de uren van vergaderingen en besprekingen die ik samen met hem en Turnhoutse beleidsverantwoordelijken heb gehad over de aanpak van de kansarmoede in onze stad. En over de verdeling van de middelen die de overheid hiervoor ter beschikking stelde. Zijn leiddraad daarbij waren altijd de mensen die in armoede leefden. Zijn pleidooien voor een betere en transparantere werking van het OCMW waren quasi eindeloos maar wel terecht. “Het geld mag zeker niet alleen gaan naar structuren en maatschappelijk werkers maar moet ook rechtstreeks ten goede komen van de mensen zelf” net als “het belang van het delen van kennis” zijn uitspraken die ik nooit zal vergeten.

17 Oktober werelddag van verzet tegen armoede

Dat die dag in Turnhout en op andere plaatsen in de Kempen al meerdere jaren een actiedag is geworden is helemaal te danken aan de niet aflatende ijver van Paul

Voor mij was en is Paul Dierckx de ‘Père Joseph’ van Turnhout. Naar het voorbeeld van de Franse priester Joseph Wresinski. Hij was de oprichter van de beweging ATD Vierde Wereld, welke wereldwijd actief is. Joseph Wresinski is in 1988 overleden.

Bedankt Paul voor uw inzet ten bate van mensen in armoede. Voor Magda, de familie en vrienden van Paul, veel sterkte en oprecht medeleven.

Dré Wolput

Foto : Het Bezemklokje

Standaard
Geen categorie

The day after

Gisteren niets dan glunderende gezichten op het staatsieportret van de nieuwe Vivaldi-regering. Het blijft een vreemd gezicht. Paars-groen + CD&V.

Maar ondertussen, de dag erna,  blijkt al op diverse fronten dat er geen tijd is voor wittebroodsweken.

Integendeel

Waar volgens Groen het allemaal anders kan ,hebben zij  nu ook de nacht van de lange messen ingevoerd. Vroeger leek dat eerder een concept voorbehouden voor de oude CVP, later CD&V

Het artikel in De Tijd laat niets aan de verbeelding over : Meyrem Almaci rekent af met rivaal Kristof Calvo. Het siert Calvo dat hij ondanks de dolk die nog in zijn rug stak, vandaag met de nodige waardigheid het regeerakkoord verdedigde.

https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/federaal/meyrem-almaci-rekent-af-met-rivaal-kristof-calvo/10255291.html

Georges Louis

Net als ik herinner jij ook nog wel de triomfantelijke foto van Georges-Louis-Bouchez met Rutten en Almaci, in volle coronatijd.

Vandaag echter staat zijn positie als voorzitter, meer dan ooit onder druk. Met veel meer effect dan de uithaal van Conner Rousseau tijdens de onderhandelingen. Waalse politica’s, inbegrepen deze van de MR keren zich tegen hem.

https://www.hln.be/nieuws/binnenland/waalse-politica-s-hebben-duidelijke-boodschap-voor-bouchez-we-zijn-meer-dan-een-quotum~af4fa079/

Avanti

Met de slogan Avanti, ondernam CD&V voorzitter Coens een amechtige poging om de naam vivaldi nog te wijzigen.

Nu blijk niet alleen dat CD&V niet meer dan een aanhangsel is van deze regering…maar dat avanti voor sommigen niet vooruit maar eruit betekent…

Servais Verherstraeten, medeonderhandelaar en deskundige inzake staatshervorming mag dan in GVA al komen zeggen dat het oké is en het allemaal wel te begrijpen. Maar dat hij in zijn binnenste echt wel boos èn gekwetst is om op deze wijze aan de kant te worden geschoven, daar ben ik van overtuigd.

https://www.gva.be/cnt/dmf20201001_97204408/kempenaar-servais-verherstraeten-cd-en-v-weer-geen-minister-ik-had-het-voelen-aankomen

Bovendien zal de wrevel die leeft bij CD&V, omwille van de benoeming van Annelies Verlinden als minister van binnenlandse zaken, niet snel kunnen worden weggemasseerd…

Vraag : is er nog wel 100 dagen tijd, zoals deze minister vraagt, om zich in te studeren ? Stel je voor dat we te maken krijgen met een terreuraanslag of een ander ernstig incident in die 100 dagen…Dan zal het voor een minister niet volstaan om de noodnummers te kennen !

https://www.hln.be/nieuws/binnenland/wrevel-binnen-cd-v-om-minister-die-nooit-verkozen-wou-worden~a1425c97/

En dan nog enkele inhoudelijke reflecties

*Pensioen van 1.500 euro ? Netto of bruto ?

*De kerncentrales : De optie om pas eind volgend jaar te beslissen eventueel twee kerncentrales open te houden, komt volgens de uitbater Engie Electrabel te laat. Dat wordt dan ‘de facto onmogelijk’, staat in een nota aan de regeringspartijen.

https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/federaal/engie-beslissing-volgend-jaar-te-laat-voor-kerncentrales/10255475.html

*Een miljonairstaks: de regering-De Croo is nog geen dag uit de startblokken, of daar wordt de open zenuw al zichtbaar. Premier Alexander De Croo (Open VLD) wil vaart maken, om de zaak niet te laten etteren. De geschiedenis leert hoe moeilijk het is een werkbaar vehikel op te tuigen.

https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/algemeen/miljonairstaks-zet-regering-de-croo-meteen-op-scherp/10255374.html

Ik ga het hierbij laten…voorlopig. Want er zullen zich de komende maanden/jaren nog heel wat gelegenheden aanbieden om commentaren te schrijven

Standaard
Geen categorie

Hier ben ik niet goed van…

Armoede Babbelcafé - inschrijven verplicht (mogelijk vanaf 25/9) |  Koningshooikt (Lier) | UiT in Vlaanderen

Eerder deze week werd de armoedebarometer gepubliceerd. Deze barometer meet de evolutie van de armoede in alle driehonderd Vlaamse gemeenten op basis van 16 indicatoren sinds 2008.

Een gemeente die het beter doet dan in 2008 scoort een positief cijfer. Een gemeente die het slechter doet, een negatief cijfer. Indien er amper iets wijzigde t.o.v. 2008 is het cijfer 0.

Turnhout scoort -10. Vosselaar + 1, Beerse -4 en Oud-Turnhout -6. Antwerpen scoort -8 en Mechelen -4.

https://www.gva.be/cnt/dmf20200928_93605571/lokale-armoedebarometer-zelfs-rijke-gemeenten-als-brasschaat-en-schoten-kleuren-donkerrood

In aanloop van 17 oktober, werelddag van verzet tegen armoede, ga ik in deze blog nader in op de armoedeproblematiek in onze stad.

Wat zijn volgens mij indicatoren van de erg slechte cijfers in Turnhout

*In Turnhout zijn 40% van de gezinnen huurder. In het centrum is dat zelfs 60%. Dat betekent voor vele gezinnen elke maand een stevige hap uit het beschikbare budget. Ter vergelijking : Vosselaar telt 19,7% huurders, Beerse 22,6% en Oud-Turnhout 20%.

*Het aantal geboortes in kansarme gezinnen ligt hoog. Met 27,5% bijna het dubbele van het Vlaamse gewest. (14,1%) Bovendien heeft meer dan 80% een niet-Belgische moeder.

*36% van de private huishoudens betreft een alleenwonende.

*Met 2.437 werklozen, waarvan 52% niet-Belgen komen we aan een werkloosheidsgraad van 11,5% (Mechelen = 10,8%)

Hier word ik echt niet goed van

Het aantal leefloners in Turnhout swingt de pan uit? Volgens de meest recente cijfers waren in mei van dit jaar maar liefst 2.111 personen gerechtigd op een leefloon.

Onder hen 1069 Belgen; 836 niet EU en 206 EU burgers. Een 50/50 verhouding tussen Belgen en niet-Belgen. In ons land is de verhouding 72% Belgen en 28% niet-Belgen.

Ik ben ook even de cijfers èn de groei van het aantal leefloners nagegaan in de periode 1/1/2013 – 31/12/2018, de periode van de legislatuur Vos.

In januari 2013 waren 881 Belgen gerechtigd op leefloon, 212 niet EU-burgers en 124 EU-burgers.

Op het einde van die legislatuur in december 2018 zijn de cijfers als volgt : 1021 Belgen in leefloon, 899 niet EU-burgers en 168 EU-burgers.

Wat het aantal Belgen in leefloon betreft is er een stijging van 130 personen, of 12,7% waar te nemen

Bij de niet EU-burgers is de stijging echter fenomenaal te noemen. Meer dan een vervierdubbeling, meer dan +400%…

https://stat.mi-is.be/nl/dashboard/leefloon_nationaliteit?menu=linecharts

Het probleem inzake armoede in onze stad is dat het college van Burgemeester en schepenen weinig tot géén vat heeft op deze indicatoren. Remediëren is dan ook erg moeilijk en kunnen slechts enkele druppels op een hete plaat betekenen.

Niettemin is het wel belangrijk om als stad te doen wat wel in je mogelijkheden ligt.

Standaard
Geen categorie

Halve waarheden

DVZ verzuipt in het werk door nieuwe Europese regel | Binnenland | Nieuws |  HLN

Halve waarheden zijn en blijven voor mij hele leugens. Hij of zij die er gebruik van maakt is wat mij betreft dan ook een leugenaar.

Zo ook in de politieke discussie over het naar ons land halen van vluchtelingen uit het afgestookte kamp Moria op Lesbos.

Toen Maggie De Block bekend maakte dat ons land 12 niet-begeleide-minderjarigen zou laten overkomen werden de pro-migratie-duivels bij SP.a en Groen langs alle kanten ontbonden.

Dat er onvoldoende opname­capaciteit zou zijn, betwist De Vriendt. (Groen) ‘Die is er bij mijn weten voldoende, daar ligt het probleem niet.’ Ook Kamerlid Ben Segers, de migratie-expert van de SP.A, deelt die inschatting. Zo stelden deze heren in DS van 16/9 ll.

Dat blijkt echter bij nader inzien absoluut niet te kloppen. Om te beginnen vermelden zij niet dat er ook in augustus al 18 niet-begeleide-minderjarigen vanuit Griekenland naar ons land zijn gekomen.

Maar bovendien is er de al veel langer lopende en steeds stijgende problematiek van niet begeleide minderjarige Afghanen.

In DS van 22/9 ll lezen we onder de titel “België, de place to be voor niet-begeleide Afghaanse tieners” ondermeer het volgende :

 De voorbije weken merken de asieldiensten een opmerkelijke toename van asielzoekers die verklaren dat ze een niet-begeleide minderjarige zijn. Het gaat vooral om tieners van 14 tot 17 jaar oud uit Afghanistan.

Maandagochtend, Klein Kasteeltje Brussel, 8.30 uur. Zes Afghaanse niet-begeleide minderjarigen zijn naar het aanmeldcentrum gekomen om asiel aan te vragen. ‘Het is een kalme ochtend’, zegt directrice Isabelle Plumat. ‘Op andere maan­dagen hebben we al meer minderjarigen moeten registreren, soms wel twintig. In de loop van de dag kunnen er altijd nog meer komen. Soms worden ze na een signalement door de politie naar hier ­gebracht.’

Even later wijst Plumat naar een Afghaanse familie met vier kinderen die op de stoep staat te wachten. ‘We dachten eerst dat het een gezin was, maar het blijkt te gaan om een oom met zijn vier neefjes. Wettelijk moeten we die kinderen als niet-begeleide minderjarige ­registreren.’ De jongsten zijn 12, de anderen ongeveer 16 jaar.

U zal het met mij eens zijn beste lezers, dat het begrip toestroom van niet-begeleide minderjarigen, vooral uit Afghanistan hier zeker van toepassing is.

En in tegenstelling tot wat Groene De Vriendt enkele dagen eerder beweerde, is er wel degelijk een probleem van opnamecapaciteit. Immers zo stellen de asieldiensten :  “De observatie- en ­oriëntatiecentra voor niet-begeleide minderjarigen, waar ze de eerste twee weken worden opgevangen, zitten compleet vol.”

Een economisch model

Afghanistan staat op nummer één bij de landen van herkomst van asielzoekers. België blijkt een trekpleister voor niet-begeleide Afghaanse tieners. ‘Het aantal Afghaanse jongeren onderweg is onvoorstelbaar hoog’, zegt commissaris-generaal voor de vluchtelingen Dirk Van den Bulck in De Standaard. ‘Het is bijna een economisch model geworden om een of meer kinderen naar het Midden-Oosten en West-Europa te sturen, niet altijd met gezinshereniging als doel, (veelal echter wel nvdr) maar om een kostwinner te hebben.’ Zo staat te lezen in De Tijd van 24/9 ll

Het zou een goede zaak zijn als politici zich beter en meer zouden verdiepen in dossiers als deze van de asielproblematiek

Dan hoeven ze zich niet langer te bedienen van halve waarheden of zelfs hele leugens om de bevolking om de tuin te leiden.

Bovendien en niet in het minst : moeten wij ons land en al zijn sociale voorzieningen zomaar blijven openstellen voor dergelijke economische modellen.  Of is de actie van het ACV, de sociale zekerheid is van ons maar om te lachen ??!!

Bronnen

https://www.standaard.be/cnt/dmf20200915_97748516 (betaalmuur)

https://www.standaard.be/cnt/dmf20200921_97578248?utm_source=standaard&utm_medium=social&utm_campaign=send-to-a-friend  (betaalmuur)

https://www.tijd.be/opinie/column/amerika-s-langste-oorlog/10253409

Standaard
Geen categorie

Gevaarlijk verwarrend

Wij wonen in de Emiel Verreesstraat. Als we met de auto weggaan, MOETEN wij altijd het kruispunt met de Kruishuisstraat passeren. Dit is een gevaarlijk kruispunt wat bovendien de voorrang aan rechts geniet.

Maar voor wie uit de Kruishuisstraat richting Patriottenstraat wil rijden is het niet zo goed zichtbaar dat men een kruispunt nadert waar ze voorrang aan rechts moeten verlenen.

Al enkele jaren geleden heb ik aan mobiliteitsschepen Boogers en zijn diensten gevraagd om zowel met het verkeersbord B17 (Kruispunt waar de voorrang aan rechts geldt.) als hetzelfde teken op de weg geschilderd, dit kruispunt zichtbaarder te maken.

Helaas dachten ze op de diensten dat ik het verkeersreglement niet kende en stuurden ze me als antwoord dat niet alle kruispunten waar de voorrang aan rechts geldig is, met verkeersborden moeten worden aangeduid. Dat wist ik dus zelf ook wel. Maar dit antwoord bracht alvast géén oplossing voor een gevaarlijke situatie…

Maar als je aan het ene kruispunt in een straat WEL de borden aanbrengt en aan het andere kruispunt NIET, dan creëer je toch een gevaarlijke verwarring.

Want wie vanuit de Kruishuisstraat de Patriottenstraat nadert, heeft wel degelijk het verkeersbord B17 + schildering op zijn weg. Een ander -slecht- voorbeeld is de Patriottenstraat. Komende vanaf de spoorwegovergang heb je aan de rechterkant de Rivierstraat. Zonder enige aanduiding van de voorrang. Alhoewel er in principe géén auto’s uit deze straat de Patriottenstraat mogen inrijden, is dat wel het geval voor fietsers die OOK voorrang van rechts hebben.

Het volgende kruispunt met voorrang van rechts is de Jan Breydelstraat waar dan weer wel de nodige signalisatie is aangebracht, net als aan de kruising met de Kruisbergstraat.

Komende uit de Rubensstraat kom je eerst het drukke en moeilijk overzichtelijke, kruispunt met de Korte Vianenstraat tegen, zonder enige aanduiding dat daar ook de voorrang aan rechts geldig is.

Een beetje verder is het kruispunt met de Kruishuisstraat dan weer wel uitgerust met de nodige signalisatie om 100 meter verder vast te stellen dat het kruispunt met de Lokerenschuif (nieuw en slecht zichtbaar) dan weer elke signalisatie mist…

Dit voorbeeld is exemplarisch voor heel wat meer straten in Turnhout. Het ene kruispunt WEL voorzien van de juiste signalisatie en het andere dan weer NIET.

Ik stel voor dat in onze stad eens een inventaris zou worden gemaakt van waar wel of niet de nodige verkeersborden -tekens inzake voorrang aan rechts zijn voorzien.

Met de florissante schuldgraad en het wegwerken van de begrotingsfout van 26 miljoen, moet het toch wel kunnen om wat potten witte verf en de nodige verkeersborden aan te schaffen.

Dat lijkt me slechts een kleine prijs om de verkeersveiligheid in onze stad te vergroten en de bestaande -gevaarlijke- verwarringen weg te werken.

Standaard
Geen categorie

Islam-kennis ??

Erkende moskeeën kregen vorig jaar €740.000 subsidies voor uitbating

Recent heb ik een interview gelezen met Corinne Torrekens. Die naam zegt u wellicht niet veel -mij ook niet trouwens-, maar zij behaalde een doctoraat in de politieke en sociale wetenschappen (aan de ULB) en profileert zich als Islamkenner.

Het gesprek met de professor en Bruzz.be vindt plaats in haar Waals-Brabantse tuin, die uitkijkt over een weids landschap en een streek waar erg weinig moslims wonen.

Enkele passages uit dit gesprek deden mij behoorlijk mijn wenkbrauwen fronsen…

mea culpa mea culpa mea maxima culpa

Bruzz : Een aanzienlijk deel van de Belgische moslims verwerpt intussen wel ons maatschappijmodel en wil de wetten op basis van de Koran modelleren.
Torrekens: Rond twintig procent van de ondervraagden neemt inderdaad afstand van ons maatschappijmodel. Maar daar zijn verklaringen voor: als je als derde generatie niet gelijk behandeld wordt, kan dat zo’n reactie uitlokken. Die ongelijke behandeling is geen hypothese, maar een bewezen feit op de woningmarkt, de jobmarkt …

Zo, dat weten we dan ook weer van een kenner. Onze samenleving is met het openstellen van onze dorpen en steden, het openstellen van onze sociale zekerheid, inbegrepen het leefloon, het openstellen van onze sociale woningen, het openstellen van onze gezondheidszorg, ons onderwijs enz. … niet genereus genoeg volgens deze prof….

Maar dat vooral hun religie, de Islam, absoluut NIET accordeert met onze samenleving, onze regels en wetten, met een gelijke behandeling van vrouwen en mannen, met gelijke behandeling voor iedereen, ongeacht zijn/haar seksuele geaardheid…op géén enkele manier wordt er daarnaar verwezen door Torrekens…Nee, uiteraard niet…het ligt gewoon allemaal aan onszelf (sic)

Gebrekkige kennis

Of het radicale deel van de islam in België sterker geworden sinds de aanslagen ? Dat is voor Torrekens dan weer onduidelijk. Maar net deze vraag doet er zo erg toe…spijtig toch dat Torrekens daar dan géén kennis over bezit

Een erg opvallende passage in het interview, is waar Torrekens zegt : ik ken een salafist met homovrienden. Magnifiek toch

Torrekens werd haast euforisch toen ze dat kon zeggen. Een Salafist die zelfs homovrienden heeft. Deze  vertelde haar ook dat hij wel homovrienden heeft, maar met wie hij het onderwerp dan gewoon mijdt. ‘En ze moeten me ook niet op hun trouwfeest vragen,’ hoorde ik nog. In zekere zin is dat magnifiek, er is alvast geen categorieke veroordeling.

Voor een experte die haar doctoraat politieke en sociale wetenschappen behaalde gaat ze hier flink uit de bocht volgens mij. Ze moet er dringend eens de definitie van vriendschap bij halen

Immers is een èchte vriend iemand waarbij je juist wel jezelf kan zijn. Waarbij je jezelf geborgen moet kunnen voelen en waar je vooral ook met je zorgen en levensvragen terecht moet kunnen…Af en toe eens op de thee mogen komen, maar niets mogen zeggen over ‘wie je bent’…dat kan je bezwaarlijk vriendschap noemen.

Die homovrienden waar deze Salafist het over heeft zijn dan ook hoogstens ‘facebook en/of andere sociale mediavrienden’

Net als het begrip  racisme wordt zo ook het begrip vriendschap gedegradeerd !!

Ik begrijp dan ook niet waarom een experte terzake zo euforisch kan zijn over dergelijke vriendschappen

Voor mij is al die zotternij in dit interview, alvast niet van die aard dat ik begrip kan noch wil opbrengen voor dat -toch vrij grote- deel van de Islamgelovigen, die onze levenswijze, onze samenleving maar vooral onze wetten en regels NIET willen aanvaarden, maar wel alle voordelen die zij in dit gastvrije land kunnen genieten.

Bron : https://www.bruzz.be/

Standaard
Geen categorie

Acht keer beroofd/overvallen.

Overvallers worden gemiddeld steeds jonger en gewelddadiger -  BeveiligingNieuws

Turnhout : vrijdagmorgen 18 september 2020

En die achtste keer waren het zelfs vier gewapende overvallers, die de uit Afghanistan afkomstige Gholam Bahaoddin toetakelden èn voor 10.000 € beroofden.

Het slachtoffer aan het woord

“Deze keer ging het om jongeren met een zwarte huidskleur met een Surinaams accent”, vertelt de uitbater. “Het is ongelooflijk dat de dader van de overval van oktober vorig jaar maar een werkstraf heeft gekregen terwijl het Openbaar Ministerie 26 maanden cel had geëist. Het is goed mogelijk dat twee van de vier overvallers van vandaag dezelfde personen als toen waren. Het gerecht moet hen strenger bestraffen of hen terugsturen naar het land van herkomst.” zo lezen we in GVA

“Maar ergens zou de politie toch wel wat meer mogen patrouilleren. Zeker in deze winkelstraten. De daders weten ook dat ze gemakkelijk kunnen ontkomen. Turnhout is toch hard veranderd. Ik heb echt het gevoel dat de criminaliteit in de stad toch wel fors toeneemt.” Aldus Gholan in HLN.

Hopelijk kunnen deze daders snel worden gevonden. En komen ze er best weer niet vanaf met een lichte werkstraf !!

Criminaliteit daalde licht in 2019

Vorig jaar werden door de politie 3.968 (2018=4083) criminele feiten geregistreerd in Turnhout (=pleegplaats) goed voor 8,823 per 100 inwoners. Deze cijfers vertegenwoordigen zowat 55% van alle criminele feiten in de politiezone. In deze zone telt Turnhout 44.520 inwoners en de andere 6 gemeenten v/d zone samen = 81.692

Hoger-lager

Is de criminaliteit in Turnhout hoger of lager dan in andere centrumsteden In het lijstje van die 13 Vlaamse centrumsteden staat Turnhout op plaats 9. Een stad als Brugge, waar jaarlijks zowat 10 miljoen toeristen over de vloer komen scoort  -8,902/100-   amper hoger dan onze stad. Oostende, waar behalve vele miljoenen toeristen, in het seizoen het bevolkingsaantal toeneemt  met enkele duizenden 2e  verblijvers, telde 10,675 criminele feiten per 100 inwoners. En Leuven -studentenstad bij uitstek- staat op nummer 1 met 13,750/100. Gevolgd door Gent (12.281) en Antwerpen (12,O75) op de 3e plaats

Dus ja, het antwoord op de vraag is dat de criminaliteit in Turnhout toch wel erg hoog ligt.

Om volledig te zijn geef ik ook de cijfers mee van 4 andere steden in onze regio met een centrumfunctie zoals : Herentals -5,655/100-;   Mol -5,127/100-   Hoogstraten -5,526/100-   en Geel met 5,5421/100.

Conclusies

  1. Er is een daling van het aantal feiten in onze stad, in absolute cijfers van 115 feiten. In % uitgedrukt is het -3%
  2. Bij de vergelijking met de centrumsteden moet je zeker ook rekening houden met de parameter van het aantal toeristen wat er over de vloer komt.
  3. In dat opzicht scoort Turnhout toch wel redelijk hoog
  4. Onze stad heeft nood aan een degelijk uitgewerkt veiligheidsplan waarin de verantwoordelijkheid van en de opvolging door  alle betrokken partijen -politie, parket, justitie èn welzijnssector-  duidelijk moet worden ingevuld. Wat criminaliteit betreft mogen alle pamperfabrieken zo stilaan wel gesloten worden…
Standaard
Geen categorie

Een Griekse tragedie ?

Serie branden in kamp Moria: 'Een exodus aan mensen die de vlammenzee  ontvluchtten' | De Volkskrant

De brand in het vluchtelingenkamp op het Griekse eiland Lesbos is niet enkel een Griekse tragedie. Het toont nog maar eens aan -ten overvloede zelfs- dat er nog steeds géén deugdelijke aanpak is van de vluchtelingenproblematiek, binnen Europa

België toont de zich bereid om 12 niet-begeleide minderjarigen uit het vluchtelingenkamp Moria op te vangen.  Volgens MO-magazine, zijn het er 18. Daarnaast is ons land ook bereid om 150 ‘kwetsbare asielzoekers’ van Griekenland over te nemen. https://www.mo.be/nieuws/maken-belgische-steden-het-verschil-de-opvang-van-vluchtelingen-uit-de-griekse-kampen

Allemaal te veel volgens de ene, schandalig veel te weinig volgens de andere…

Er zijn ook al een aantal steden die hebben aangeboden om enkele vluchtelingen op te vangen. Zo in het Gent van de uiterst progressieve burgemeester De Clerck, ook in Brugge waar CD&V’er Dirk De Fauw de plak zwaait en ook Deinze ziet de mogelijkheid om één of twee gezinnen op te nemen, zegt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V). Zowel in Deinze als in het vroegere Nevele werden in het verleden al vluchtelingen opgevangen. 

Deze ferme houding van genoemde steden zou ook enkele Turnhoutenaren en/of organisaties op ideeën kunnen brengen. Want ook Turnhout profileert zich al enkele jaren als een erg gastvrije stad voor vluchtelingen.

Maar in veel grotere mate dan wel, dan de drie genoemde steden die nu hun plannen fier aan de pers meedelen.

https://www.standaard.be/cnt/dmf20200918_93827320

Daarom is het goed om even wat context mee te geven over welke stad reeds wat doet inzake vluchtelingen.

Zo woonden,  einde januari 2019, -1.928- erkende vluchtelingen in Gent. Of  7,41 per 1.000 inwoners. Gent is een stad met ruim 260.000 inwoners.

Op datzelfde tijdstip woonden er in Brugge -587- erkende vluchtelingen, of 4,96 per duizend inwoners. Brugge heeft 118.000 inwoners.

Deinze dan weer telde 180 erkende vluchtelingen in zijn bevolking, of  4,16 per duizend. Deinze heeft ruim 43.000 inwoners

Turnhout telde einde januari 2019 maar liefst -690- erkende vluchtelingen, goed voor 15,63 per duizend. Einde 2018 hadden we in Turnhout  44.136 inwoners.

Ik kan mij, met deze cijfers best wel indenken dat een stad als Gent of Brugge, een extra inspanning kan doen. Of dat Deinze wel één of twee gezinnen kan opvangen.

Maar tegelijk tonen deze cijfers ook duidelijk aan  dat Turnhout al enorm veel inspanningen heeft geleverd en al veel meer dan gemiddeld, erkende asielzoekers op zijn grondgebied heeft.

Laat nu maar de eer van opvang van enkele vluchtelingen uit Griekenland aan andere (centrum)steden.

Standaard
Geen categorie

Waar zitten ze nu ?!

De corona besmettingen zijn flink aan het stijgen. Universiteiten starten onder code oranje. Waar zitten ze nu, die opiniemakers en experten die vonden dat er sterk werd overdreven bij de 2e golf ? Waar zitten ze nu, zij die de vergelijking maakten met de eerste golf ? Een onterechte vergelijking gezien de lock down en dus veel minder kans op besmettingen ? Als we niet snel allemaal een tandje bijsteken, lopen onze ziekenhuizen en de I.C’s terug vol. Er is ongetwijfeld te laks omgegaan met de regels. Zo in de sport- en de fuifwereld. Tientallen jongeren zijn besmet geraakt in Portugal waar ze erop los feestten. En hoeveel zijn teruggekeerd van een vakantie in een rode zone, zonder zich te laten testen, zonder in quarantaine te gaan ?

Ondertussen blijkt ook de huizenmarkt zwaar oververhit. Kandidaat kopers lopen mekaar voor de voeten. Bieden meer dan de vraagprijs en worden dan nog overboden tot 40.000 euro…

Huizenmarkt is niet ingestort…

Waar zitten ze nu, die profeten die de Vlaamse regering verketterden wegens het afschaffen van de woonbonus ? De immo-markt zou immers ineen kunnen stuiken..

Ach, het is toch zo makkelijk om stuurman te spelen vanaf de kade, nietwaar ?!

Standaard