Geen categorie

Torenhoge Turnhoutse Ambities

Aangenaam verrast. Dat is mijn eerste en spontane reactie bij het vernemen van de plannen die vandaag in Turnhout werden voorgesteld.

Na jaren van onduidelijkheid ziet de vastgoedtoekomst voor handelaars in Turnhout er weer rooskleurig. Dat probeerden vzw Ondernemend Stadshart Turnhout (OST) en het stadsbestuur aan een veertigtal internationale retailers te tonen vanop de bovenste verdieping van de Turnovatoren. Bovendien heeft de stad een plan om de leegstand aan te pakken. Ze wil economisch belangrijke panden die al jaren leegstaan, zelf aankopen.

Zo staat te lezen in Gazet Van Antwerpen. https://www.gva.be/cnt/dmf20220919_94996193

Ik kan niet anders dan hierop het begrip torenhoge ambities kleven. Het is één van die zeldzame positieve berichten wat de economische ontwikkelingen betreft, de afgelopen weken en maanden.

Het voornemen van de stad gaat ook regelrecht in tegen de realiteit van zaken die sluiten -bakkers, beenhouwers…- en/of hun productie zullen verminderen…

Hopelijk zal één en ander, binnen de kortste tijd, niet worden ingehaald door de realiteit van een nooit geziene en quasi onbetaalbare energiecrisis en een economische stand still. Nu reeds hoor ik in mijn omgeving dat vele gezinnen alle zeilen moeten bijzetten om niet in energieschulden te verzeilen… Funshopping zal er de komende periode (jaren ?!) dan ook niet veel bij zijn, vrees ik.

Eerder deze maand konden we in de pers lezen dat de stad Turnhout in zijn begroting op zoek moet naar (minstens) 10 miljoen extra voor zowel 2023 als 2024 om stijging van energie- en loon en pensioenkosten te kunnen betalen.

Na een misrekening van 26 miljoen bij de start van deze legislatuur is dit ongetwijfeld opnieuw een zware oefening die gevolgen zal hebben op het investeringsbudget.

Investeringen welke ook al in 2019 al noodgedwongen op de langere baan werden geschoven. Vraag is dan ook wat in deze legislatuur nog wel mogelijk zal zijn.

Zo was het de bedoeling om in de zomervakantie een stuk Gasthuisstraat heraan te legen, al was dat nog maar amper twee jaar geleden.
Het feit dat zelfs dit nog niet is doorgegaan is -zo vrees ik- een veeg teken aan de wand… https://www.gva.be/cnt/dmf20220412_95353390

Tegelijk zie ik ook dat er dringend een aantal herstellingen moeten gebeuren om zware valpartijen met fietsers te vermijden. Zo bijvoorbeeld aan de rotonde van het station. (kant Spoorwegstraat)

Op sommige plaatsen zijn de klinkers zodanig weggereden, dat er een hoge rand is ontstaan. Als je daar met je voorwiel terecht komt zou dat wel eens erge gevolgen kunnen hebben. (zie foto) Hopelijk zal dit nog voor de winter worden hersteld…want ondergesneeuwd zie je helemaal niet meer, hoe gevaarlijk dit wel is.

En nee, geloof me, ik wil nier per se kiezen voor pessimisme, maar wel voor realisme

Standaard
Geen categorie

Zijn mijn blogs vergif ?!

Foto : Goeie Mie, gifmengster uit Leiden (1839 – 1915)

Zowat 3,5  jaar geleden, verklaarde een gewezen directeur van de stad Turnhout – in de krant De Standaard–  dat mijn blogs als vergif zijn voor de Turnhoutse samenleving. https://www.standaard.be/cnt/dmf20190523_04420030

Toen ik deze brave man kort daarna tegenkwam ergens op de Turnhoutse markt, wist hij me te zeggen dat niet ikzelf, maar mijn blogs wel vergif zijn…

U zal begrijpen dat ik de man  antwoordde dat ikzelf wel mijn blogs schrijf, dat ik géén ghostwriter ben noch er beroep op doe en dat ikzelf als persoon èn mijn blogs bijgevolg één en ondeelbaar zijn…

Dat waren meteen ook de laatste woorden die we met mekaar wisselden.

Nu weet mijn grote schare lezers (deze maand al 28.000 lezers dit jaar) al vanaf mijn eerste cijferblogs dat ik enkel en alleen gebruik maak van cijfers die iedereen op officiële databanken kan terugvinden en raadplegen.

Hoe dat in hemelsnaam dan kan beschouwd worden als vergif…het is me nog steeds een raadsel. Misschien zit het vergif eerder in de reguliere media, die er geen aandacht aan willen of mogen besteden.

Sta me toe dit meteen te staven met concrete voorbeelden.

GVA publiceerde een artikel over een koppel wat uit hun huis was gezet. Over de opvangmogelijkheden ging de journalist te rade bij schepen Kelly Verheyen en noteerde volgende uitspraak : Het aantal daklozen is recent wel hard gestegen, van 100 tot 150 naar nu meer dan 180, terwijl er al onvoldoende infrastructuur was. We hebben nu zelfs akkoorden met hotels over de grens om mensen te huisvesten. https://www.gva.be/cnt/dmf20220911_94217638

Zelf ben ik géén journalist, maar ik kan u wel  verzekeren dat ik wat verder zou doorbomen over deze gegevens. In de zin van : over welke mensen, gezinnen praten we dan, hoeveel mensen worden nu ook al in een buitenlands hotel gehuisvest, zijn dat erkende vluchtelingen en hoe komt het dat de stad Turnhout hen geen onderdak kan bezorgen, worden er nog nieuwkomers, die in onze stad gedomicilieerd zijn, elders in een of andere gemeente opgevangen, waar, hoeveel…wat kost dat allemaal en kunnen er geen akkoorden worden gemaakt met bvb de Corsendonk groep om mensen te huisvesten op de Baalse hei, of elders…enzovoort.

Ik weet zeker dat heel veel mensen die zoiets lezen, zich ook dergelijke vragen stellen…maar tegelijk besef ik ook dat dergelijke realiteiten niet passen in de woke-sfeer.

Ook graag een tweede voorbeeld

De laatste cijfers die Vlaanderen publiceerde in verband met de verhuisbewegingen van erkende vluchtelingen dateren van 27/1/2019.

Daaruit blijkt dat in Turnhout 304 vluchtelingen woonden op het moment van hun bescherming…maar op 27/1/2019 wonen er wel 690 vluchtelingen in onze stad. Er werd toen beweerd,  door een schepen van de stad, dat dit hoge aantal alles te maken had met de aanwezigheid van diverse opvangcentra in onze regio.

Uit deze cijfers blijkt duidelijk dat dit helemaal niet correct was. Want de toename, tot meer dan een verdubbeling, heeft alles te maken met vluchtelingen die van alle kanten uit Vlaanderen, Wallonië en zelfs Brussel zijn gekomen.

Eigenaardigheden

Op een parlementaire vraag (18/2/2022) of er nog recentere cijfers over verhuisbewegingen vluchtelingen bestaan, antwoordde Vlaams minister Bart Somers : Bij afweging van de beperkte vraag naar een vervolg van deze monitoring en de toch wel aanzienlijke kostprijs, is deze stopgezet. Statistiek Vlaanderen houdt wel cijfers bij over interne migraties binnen België.

Maar dat is niet alles : al ik de cijfers van 2019 wil opvragen op de website van Vlaanderen, blijken die zelfs niet meer beschikbaar te zijn…hoe woke is dat nu weer ?!

Van waar komen ze naar Turnhout

In eerdere blogs publiceerde ik al wat cijfers over nationaliteiten. Er is de interne in- en uitwijking van vreemdelingen (vanuit of naar een andere Belgische gemeente)

Cijfers interne in- en uitwijking

Periode 2000 t/m 2009 = 1.968 inwijkelingen en  1.666 uitwijkers. Batig saldo voor Turnhout = +302 nieuwkomers.

Periode 2010 t/m 2019 = 5.212 inwijlkers en 4.254 uitwijlkers. Batig saldo voor Turnhout = +958 nieuwkomers

Periode 2020 t/ 2021 =1.346 inwijkers en 1.105 uitwijkers. Batig saldo voor Turnhout = +241 nieuwkomers.

En dan is er uiteraard ook de externe in-of uitwijking. Dat cijfer betreft het aantal vreemdelingen dat zich vanuit het buitenland in de gemeente is komen vestigen, of omgekeerd.

Periode 2000 t/m 2019 = 3.675 inwijkers en 908 uitwijkers. Batig saldo voor Turnhout = +2.767

Periode 2010 t/ 2019 = 6.901 inwijkers en 1.565 uitwijkers. Batig saldo voor Turnhout = + 5.336

Periode 2020 t/m 2021 = 1.669 inwijkers en 356 uitwijkers. Batig saldo voor Turnhout = + 1.313

Sinds 2000 hebben 11.000 (10.917) vreemdelingen zich in onze stad gevestigd. Ruim 70% (7.848) sinds 2010.

Tel daarbij de cijfers van het aantal inwoners van vreemde herkomst die er al waren voor 2000 èn het aantal geboortes van kinderen van vreemde herkomst, dan weten we dat momenteel in de stad Turnhout, 17.618 of 38% van het totaal aantal inwoners, van vreemde herkomst zijn.

Voor zover nog nodig, herhaal ik graag mijn quote die DS publiceerde in hetzelfde artikel in 2019.

‘Turnhout wordt te snel te divers. Wie het zich kan permitteren, trekt weg. De nieuwkomers nemen hun plaats in. We krijgen de tijd niet om aan elkaar te wennen’

Bron : https://gsminfo.gemeente-stadsmonitor.be/%24web/Rapporten_outputs/JouwLokaleIntegratiescan/GSM_JouwLokaleIntegratiescan_Turnhout.pdf  Laatste update 6/9/2022 + eigen berekeningen op basis van deze scan.

Standaard
Geen categorie

Politieke peiling op komst

Iedereen die de politiek een beetje volgt, voelt het op zijn klompen aan : er is eerstdaags een politieke peiling op komst.
De duidelijkste tekenen daartoe vind ik in het gegeven dat de politieke hypocrisie bij partijen als open VLD en Groen, groter is dan ooit voorheen.

Neem nu de energiediscussie…voor wie denkt dat deze discussies echt nog over de modale burger en zijn onbetaalbare energierekening gaat…helaas, driewerf helaas, wat zich de laatste dagen allemaal voordoet heeft hier in de verste verte niets mee te maken.

Twee voorbeelden om dit te verduidelijken

  1. vorige vrijdag keerden zowel De Croo (open VLD) als Van der Straeten (Groen) terug van een Europese bijeenkomst, waarna ze triomfantelijk de bevolking kwamen voorliegen dat zij gezorgd hadden voor een Europees prijzenplafond op gas.

Niets van dat alles, zo blijkt nu uit : want morgen trekt Ursula von der Leyen naar het Europees Parlement, om daar in haar State of the Union met een fors pakket aan energiemaatregelen neer te leggen. En opvallend daarbij: geen spoor van een prijzenplafond op gas. Nochtans was dat de grote overwinning, die minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) en premier Alexander De Croo (Open Vld) vrijdag claimden, na afloop van de Europese raad van energieministers. https://businessam.be/geen-prijzenplafond-plannen-europese-commissie/

De voorbije dagen passeerde ook meermaals een advertentie op facebook waarbij Egbert Lachaert verkondigde ‘dat Premier De Croo doet wat hij beloofd aan de burger : een Europees prijzenplafond…

Open VLD besliste onlangs om zich eendrachtig achter De Croo te scharen…ook als hij leugens en onzin komt te vertellen blijkbaar…

2. Als de federale malaise dag na dag groter en zichtbaarder wordt, is het voor Lachaert en zijn partij geen enkel probleem om vlug vlug het geweer van schouder te veranderen en dan maar de Vlaamse Minister President, Jan Jambon en zijn partij (NVA) onder vuur te nemen en te kibbelen over de steun die Vlaanderen zou moeten geven aan bedrijven en zelfstandigen.

Want, aldus de redenering van Open VLD, er is daarvoor geld genoegd want de dotatie aan Vlaanderen is aangepast aan de inflatie (lees index) en dat geld kan worden uitgedeeld.

Voor het gemak vergeten den Egbert en den Bart, dat ook de Vlaamse overheid voor haar ambtenaren ook die indexeringen moet toepassen en dat ook Vlaanderen meer moet betalen voor energie.

Met andere woorden is hun redenering niet alleen fout, roekeloos maar vooral misleidend…met deze stelling willen ze bewust NIET kijken naar en geen rekening houden met, het hele plaatje van de begroting…

Aan dergelijke hypocrisie heeft géén enkele burger, geen enkele zelfstandige of bedrijf ook maar enige houvast.

Doen wat je moet en kàn doen ? Oké ! Doen wat je graag zou doen, dit langs alle kanten verkondigen, maar er de middelen niet voor hebben…dat is pure profilering en misleiding van open VLD, zonder enige inhoud !

Standaard
Geen categorie

Met de snelheid van een TGV

In mijn vorige blog vermeldde ik de meest recente bevolkingscijfers van onze stad. Evenals de verhouding inwoners van vreemde of van Belgische origine. https://wolput.com/2022/09/10/turnhout-steeds-diverser/

Dat de migratie in Turnhout met een sneltreinvaart op ons is afgekomen wil ik jullie met nog wat meer specifieke cijfers verduidelijken.

-Op 1/1/2010 was 21% van de inwoners van vreemde herkomst. Op 1/1/2022 -in een periode van 12 jaar- nam dat aantal toe tot 37,7%. Met deze toename van bijna 17%; kende onze stad de grootste toename van alle Vlaamse steden ! Waar we goed in zijn…

-Van alle min 25 jarigen in Turnhout zijn er 5.640 van Belgische en 7215 van vreemde herkomst. De toekomst is duidelijk aan zeer gediversifieerde jeugd !

Enkele cijfers van de groep -25 jaar, om de verschillen te duiden. Het eerste cijfers is de situatie op 1/1/2010, het tweede cijfer dat van 1/1/2015 (het jaar van de grote vluchtelingencrisis) en het derde cijfer per 1/1/2022.

Belgen : 7.297;  6.613;  5.640

Nederlanders : 1.016; 1.250; 1.684

Oost-Europa : 286;  652; 1.274

Maghreb : 617;  745;  917

Afrika : 586; 730; 1.168

Azië : 349; 582; 1.220

In 2010 tellen we 3.542 jongeren van vreemde herkomst, terwijl dat aantal stelselmatig oploopt (4.782 in 2015) tot 7.215 nu.

Afgelopen zomer is gebleken dat een TGV ook wel eens in panne kan vallen…en dat is eigenlijk ook zo met de snelheid waarmee de migratie in onze stad is toegenomen. Tè veel en tè snel om het als kleine centrumstad te kunnen behappen.

Dat merk je zeker in de cijfers werkloosheid. Op 1/1/2014 waren in Turnhout 1.639 Belgen werkloos en 1.120 va vreemde herkomst. Op 1/8/2022 tellen we nog 997 werkloze Belgen en 1.199 van niet Belgische herkomst.

Maar ook wat het leefloon betreft is vandaag nog altijd 60% gerechtigden, van vreemde herkomst

Ook de woningmarkt kent grote problemen.

Niet verwonderlijk als je weet dat in 2012 de bevolkingsdichtheid 735 inwoners per km² bedroeg en nu al 819 inwoners per km². In drie woonkernen, met samen een beperkte oppervlakte, wonen 6.621 per km² mensen in Turnhout Centrum; 6.879 per km² in Warande en 8.593 per km², op Loechtenberg.

Vandaag nog lees ik in GVA verontrustende verklaringen van schepen Kelly Verheyen. Zo is het aantal (geregistreerde) daklozen recent van 100 naar 180 aangegroeid, terwijl de wooninfrastructuur al onvoldoende is. De stad heeft nu zelfs akkoorden met hotels over de grens om mensen te huisvesten… Jawadde…

Wat mij betreft mag die (te) snelle TGV worden vervangen door een boemeltreintje. Dan kunnen de passagiers ook elders dan in Turnhout afstappen !

Standaard
Geen categorie

Turnhout steeds diverser

Recent werden de data op de website https://provincies.incijfers.be/dashboard/dashboard inzake Rapport Bevolking en Huishoudens Turnhout aangepast met de cijfers per 1/1/2022.

Het moment voor mij om ook mijn lezers in kennis te stellen van de belangrijkste gegevens.

De totale Turnhoutse bevolking is goed voor 46.466 inwoners. 28.943 van hen zijn inwoners van Belgische herkomst -= –(min)365 tegenover 1/1/2021– en 17.524 zijn inwoners van vreemde origine of +(plus) 853 tegenover 1/1/2021.

Grote woonprojecten zoals deze op de Turnova site hebben duidelijk niet kunnen beletten dat de stadsvlucht nog altijd groot is in Turnhout

Het percentage inwoners van vreemde origine, wat nog 36,2% was vorig jaar is nu al opgelopen tot 37,7% of + 1,5%

Sinds het jaar van de grote vluchtelingencrisis -2015- is de bevolking van Belgische origine afgenomen met –(min) 2.330 inwoners terwijl het aantal inwoners van vreemde origine toenam met +(plus)6.047.

Het Jaar 2030 is kantelpunt

Aan het groeitempo van enerzijds het aantal mensen van niet-Belgische origine en de afname van het aantal inwoners van Belgische herkomst, is het duidelijk dat het jaar 2030 het kantelpunt zal vormen.

In dat jaar zullen er wellicht evenveel inwoners zijn van vreemde-  als van Belgische origine. Het totaal aantal inwoners zal dan kort bij de 50.000 hangen.

Is dat erg

Dit hoeft niet erg te zijn voor onze stad, maar dan wel indien aan twee voorwaarden zal worden voldaan

*dat iedereen van de nieuwkomers, zijne kost waard zal zijn. Met andere woorden, aan het werk zal zijn en niet afhankelijk van leefloon en/of sociale zekerheid.

In dat verband even volgende cijfers meegeven : de recente cijfers leefloon leren ons dat er 626 leefloongerechtigden waren in april 2022, waarvan 254 Belgen. 60% van de lln zijn dus van vreemde herkomst.

Wat werkloosheid betreft in onze stad is 55% van de werklozen van vreemde herkomst.

Deze cijfers zijn alvast NIET het goeie uitgangspunt om te beantwoorden aan de voorwaarde dat alle nieuwkomers hunne kost waard moeten zijn.

*Een tweede zeer belangrijke voorwaarde is dat alle nieuwkomers zich schikken naar en respecteren wat van openbare orde is. Anders gezegd : alle wetten en reglementen accepteren en ze ook toepassen, zoals bvb het (en alle) verkeersreglementen en bepalingen. Maar evenzeer ook te voldoen aan de Belgische leerplicht die ook van openbare orde is.

En voor hen die nu op het puntje van hun stoel zitten : ook voor autochtonen is dit een must.

Voor mezelf zijn deze twee voorwaarden het belangrijkste omdat ik denk dat dan heel het normen- en waardendebat eveneens een positief gevolg zal krijgen !

Het voornoemde rapport bevat uiteraard heel wat meer cijfergegevens. Zo wil ik jullie graag de Top 5 meegeven van de herkomstnationaliteit  in onze stad. 1) 4.471 Nederlanders; 2) 2.389 Roemenen; 3) 1.766 Marokkanen; 4) 725 A1fghanen en 5) 620 uit de Sovjet-Unie

Zoals eerder al vermeld wonen er nog 28.943 inwoners van Belgische herkomst in Turnhout.

De tabel Belgische, EU (niet -België) en niet-EU herkomst per leeftijdsgroep, in % ten overstaan van de gehele leeftijdsgroep toont erg duidelijk aan dat de nabije toekomst van Turnhout, diverser zal zijn dan ooit.

Standaard
Geen categorie

Kuitenbijter

Zowat elke dag krijg ik een mail toegestuurd van Apache. Heel vaak hebben ze het over bouwdossiers en de link van bouwbazen met politici.

Geen gelegenheid laat Apache onverlet om te wijzen op de link van de Antwerpse NVA met één of meerdere bouwpromotoren.

Zo ook vandaag en uit de mail blijkt dat de hoofdredacteur van Apache -Karl van den Broeck- zijn dada mocht doen bij Terzake. Goed om weten is dat deze hoofdredacteur de partner is van Astrid Wittebolle, sinds 2011 schepen voor de partij groen in Turnhout.

Over Turnhout gesproken…

Voor zover ik kan nagaan -vermits ik geen abonnee ben kan ik op de website van Apache niet alles lezen- is er geen dossier over een link van bouwbazen met politici in onze stad Turnhout.

Oef…gelukkig maar, alhoewel

Ik ben nog eens de historie van de ontwikkeling van de Le Bon site in de Turnhoutse Victoriestraat gaan opzoeken. Tien jaar geleden, op Donderdag 19 april 2012 om 21:25,  schreef GVA daarover : Daniël Le Bon, eigenaar van de gelijknamige parking in de Victoriestraat/ Gasthuisstraat en nagenoeg alle panden rond die parking, loopt al enkele jaren rond met plannen om de parking ondergronds te brengen en daarboven extra winkelruimtes te bouwen. Door allerlei factoren heeft de realisatie wat op zich laten wachten, maar nu lijkt er toch eindelijk schot in de zaak te komen.

In oktober 2014 bleek dat dit project in ontwikkeling de naam Victoriehof meekreeg. Maar de socio-economische vergunning, die hiervoor nodig was, werd door de stad geweigerd aan  AG Real Estate. Deze gingen in beroep  tegen, deze weigering en zo werd de stad Turnhout overruled door toenmalig Vlaams minister van Economie Philippe Muyters die wel zijn handtekening zette voor deze plannen.

Op Donderdag  23 oktober 2014 om 09:36, schreef Guy Van Nieuwenhuysen daarover in een artikel in GVA het volgende : Het stadsbestuur, dat de regisseur van deze ontwikkelingen wil blijven en vreest voor een project dat de draagkracht van de stad overstijgt, had AG Real Estate een socio-economische vergunning geweigerd. Critici zagen daarin de hand van vastgoedmakelaar Peter Heeren, de man achter Turnova, die wel eens als de echte burgemeester van Turnhout wordt omschreven. https://www.gva.be/cnt/dmf20141023_01337246

Geweer van schouder veranderen

De vreugde om het nieuwe stadsproject Victoriehof was maar van korte duur. Immers op 24/12/2014 lezen we in GVA dat de stad een procedure start bij de Raad Van State tegen dit project. Alhoewel voorspeld volgens sommigen bleek dit voor ondermeer Unizo toch wel een complete verrassing, vermits Nog maar enkele weken geleden tekenden het stadsbestuur en ondernemersorganisatie Unizo een intentieverklaring om samen het investeringsklimaat in de stad te verbeteren en het winkelhart van Turnhout te versterken.

Daardoor had het stadsbestuur minstens de indruk gewekt dat hun visie over de gelijktijdige ontwikkeling van twee grote woon- en winkelprojecten in het centrum -in positieve zin- gewijzigd was.

Deze beslissing van de stad Turnhout, om naar de raad van state te gaan, was dan ook louter een vergiftigd Kerstgeschenk voor het Victoriehof.

Alhoewel ik als bloggerke niet de journalistieke mogelijkheden heb om, -zoals Apache dat graag allemaal doet in Antwerpen en andere steden- het allemaal grondig uit te zoeken, twijfel ik er niet aan dat Peter Heeren de stad heeft gedwongen om naar de raad van state te stappen.

Als privépartner in het Turnovagebeuren had hij de stad, als publieke partner in deze PPS-constructie immers in de tang, omdat de stad absoluut de stedelijke academies in Turnova moest realiseren…

Goed om weten is dat de overheid eerder Peter Heeren ook al tegemoet kwam, voor de realisatie van het XXL Winkelpark langs de Steenweg Op Gierle.

Broodjeaapverhaal

Het verhaal dat Heeren het hele schepencollege mee op sleeptouw heeft genomen naar Barcelona op city-trip, om hen duidelijk te maken dat de stad mordicus de ontwikkelingen op de Le Bon site moest tegenhouden, heb ik altijd afgedaan als een urban legend, of op zijn Hollands, als een broodjeaapverhaal.

Nu ja, ik besef al heel lang, er kan er maar één Heer-en meester zijn in een stad als Turnhout. https://wolput.com/2015/03/04/heer-en-meester/

De blog die ik in januari vorig jaar schreef over het Heeren imperium heb ik ook aan Apache gestuurd. Maar, u raad het al, zelfs géén ontvangstbevestiging gekregen. https://wolput.com/2021/01/26/het-heeren-imperium/

Ondertussen lees ik in het Belgisch Staatsblad dat op het adres Turnovatoren 16 bus 1 in Turnhout, al 52 ondernemingen geregistreerd staan, NV’s en BV’s, allemaal gelinkt met het Heeren imperium. Met bovendien enkele ronkende namen van firma’s als ‘Kippenbout BV; Hen NV; Hoen NV; Haan BV en De Winkel NV

Of die veelheid van BV’s en NV’s binnen dezelfde ‘Heeren groep’ te maken hebben met risicospreiding dan wel met fiscale optimalisatie is ook voor mij een vraag.

Enkel al met alle teksten van de oprichtingsakten/statuten kan je enkele staatsbladen vullen.

Zou de hoofredacteur van Apache, dan overal en altijd toch niet de kuitenbijter zijn waarvoor hij zich graag laat doorgaan zoals in Antwerpen

Nieuwe toekomst

3 jaar geleden kwam de Le Bon site in handen van N3X Vastgoed uit Turnhout. Zo kreeg deze site een nieuwe toekomst en mag Turnhout 24 nieuwe winkels verwachten.

Het is wellicht een beetje bang afwachten of de nooit geziene energiecrisis en een mogelijke economische recessie, deze plannen niet te zeer zal dwarsbomen.

Standaard
Geen categorie

Met de neus OP de feiten -3-

Appartementisering

Al meerdere jaren merk ik dat elke m² (bouw)grond die vrijkomt, veelal wordt ingenomen om er appartementen op te zetten.

Als jij ook die indruk hebt, dat zit je gevoel helemaal juist, want er is wel degelijk sprake van ‘appartementisering’ in onze omgeving.

Turnhout

In een periode van 26 jaar -1996 t/m 2021- kwamen in onze stad 5.328 appartementen bij. In diezelfde periode groeide de bevolking aan met 7.425 inwoners. (1996 = 38.533; 2021 = 45.978)

Per 1,4 inwoners kwam er in die periode een appartement bij.

Ook even de groei van appartementen meegeven sinds de vluchtelingencrisis in 2015. Die groei met 1.678 appartementen is goed voor 1 nieuw appartement per 2 inwoners en dus merkelijk minder dan in de voorgaande jaren… (bevolking groeit in die periode met 3.341 inwoners)

De top 5 jaren inzake nieuwe appartementen zijn : 1 = 2014 met 498 nieuwe appartementen; 2 = 2016 met 407 nieuwe; 3 = 2005 met 399 nieuwe; 2008 met 344 nieuwe en 2021 met 339 nieuwe.

De buren in Oud-Turnhout kregen er sinds 2011, maar liefst 1.487 appartementen bij, goed voor 1 nieuw per 1,9 inwoners. (hier groeide de bevolking aan met 1.487 inwoners)

Hoogstraten bouwde sinds 2011, 825 appartementen of 1 app. per 2,2 inwoners (bevolking groeide met 1.841 inwoners)

Geel

Is met 41.146 de tweede grootste stad in het arrondissement Turnhout.

De bevolking groeide in de periode 2011-2021 aan met 3.663 inwoners en er kwamen maar liefst 2.281 appartementen bij. Daarmee heeft Geel per 1,6 inwoners een bijkomend appartement gebouwd.

Open ruimte

Voor wie zich zorgen maakt dat Turnhout alles aan het volbouwen is wil ik toch ook nog wat cijfers inzake ruimte meegeven. (cijfers zijn van 2019) 60,5% van de oppervlakte in onze stad is open ruimte (te begrijpen als akker- of grasland, bos, water enz…)

De groene of onbebouwde ruimte beslaat dan weer ruim 75% van de totale oppervlakte. Van zodra alle projecten zoals de Heizijdse Velden, Niefhout en alles daaromtrent gerealiseerd zal dit de cijfers wel een beetje veranderen.

bronnen : https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/09/06/kaart-appartementen/?deliveryName=DM295956 https://provincies.incijfers.be/dashboard/dashboard/ruimte

Standaard
Geen categorie

Uit de bocht gaan

Te huur -altijd- te duur ?

Vooraf : Vlaams Minister President Jan Jambon ging wat kort door de bocht toen hij stelde dat ‘huurprijzen die de hoogte ingaan omwille van een indexverhoging, nu eenmaal de consequenties zijn van…huren’ Dat is redelijk ongenuanceerd toch, Jan !

Maar in De Morgen gaat Joël De Ceulaer -wie anders- flagrant uit de bocht dat wie als eigenaar zijn huurprijs, volledig aan de huurindex aanpast, mensen een financieel nekschot geeft. Als er één iemand is die beter zijn snavel kan houden…maar daarover zo dadelijk meer.

Weten wat we willen

De afgelopen jaren hebben zowel huurdersbonden als lokale besturen, net zoals voor de sociale woningbouw, normen afgesproken waaraan een huurwoning moet voldoen. Kwaliteits-; veiligheids- en wooncomfortnormen.

Overigens helemaal terecht ! Ook in Turnhout is men al enkele jaren bezig om huurwoningen aan een kwaliteitsonderzoek te onderwerpen. Wie zijn woning in Turnhout wil verhuren moet daarvoor over een conformiteitsattest beschikken.

Maar kwaliteit kost ook geld.

Zelf ben ik wel akkoord met wat Bart De Wever (NVA)voorzitter) voorstelde, dat verhuurders die nog géén energiezuinige maatregelen hebben getroffen, hun huur niet zouden mogen indexeren.

Joël De Ceulaer is vooral -zij het veelal ten onrechte- in zijn gat gebeten, vermits “Wie één of meerdere huizen bezit, betaalt geen belasting op de reële huurinkomsten, maar mag wel die inkomsten indexeren“.

Maar ik wil hem toch even confronteren met de volgende werkelijkheid.

  • Na meer dan 42 jaar noeste arbeid en sparen voor een groepsverzekering, kon ik op brugpensioen. Als gevolg daarvan had ik géén keuze wat de uitbetaling van mijn groepsverzekering betreft. Dit zou op 60-jarige leeftijd zijn. De inhoudingen waren als volgt : een RIZIV-bijdrage van 3,55 %;
  • een solidariteitsbijdrage van 2 %

De fiscus roomde dan ook nog eens 20% af waarop dan ook nog eens 7,5% personenbelasting voor de stad.

Van wat ik netto in mijn handen krijg kocht ik, aangevuld met spaarcentjes waarop ook al RSZ en belasting werd betaald een appartement. Prima in orde want nieuwbouw (ondertussen verkocht wegens slechte huurderservaring…)

En dan kom jij, Joël De Ceulaer, in uw gazetteke memmen dat ik op de huurinkomsten van -ocharme – één appartement niet voldoende zou worden belast.

Uiteraard betaal ik een kadastraal inkomen en een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid…

Trouwens, hoe vaak moeten mijn centen volgens u dan wel aan de  overheidskassa passeren, zodat de BTW op 0 (nul)% kan worden gehouden voor uw gazetteke ?

180 miljoen subsidies uit belastinggeld die u toelaten om de zotste dingen neer te schrijven met een in vitriool gedoopte pen of een klavier met azijn overgoten…

En zo iemand als jij denkt dan, een ander morele lessen te moeten leren…man, man, man…ga nu eindelijk eens in je eigen hol (subsidies) keffen…

Standaard
Geen categorie

Met de neus OP de feiten -2-

Parkeren in Turnhout

Sinds enkele maanden werden, bij gelegenheid van het uitbreiden van betalend parkeren in onze stad, ook nieuwe parkeerautomaten geplaatst.

Op Turnhouts meest gevolgde FB-pagina verscheen recent volgende klacht

Nieuwe parkeer meters geven geen duidelijke aanwijzingen alleen app en SMS had alleen cash geld maar kon nergens in maar staan wel om de hoek te wachten voor een boete dus ouderen of niet beschikbaar over deze dingen worden wel geweerd int centrum niet moeilijk voor die leegloop van winkels

Er is idd veel te weinig aan ouderen gedacht ivm de nieuwe parkeermeters.. .. en er zijn nog steeds mensen die zich geen smartphone kunnen veroorloven

Het sein voor mij om zelf eens  op onderzoek te trekken -uiteraard met de fiets- om na te gaan of alle reacties op deze post ook wel klopten. Want zelf heb ik nog geen nieuwe parkeerautomaat moeten gebruiken en doe al jaren beroep op 4411 met sms. Je hebt dus helemaal géén smartphone app nodig om via 4411 te parkeren.

Om te beginnen wat de aanwijzingen betreft

De parkeerautomaten staan in ruststand en dus moet je deze eerst activeren met de knop, onder het scherm (zie afbeelding) Deze knop licht om de -3- (drie) seconden op met een groen knipperlichtje

Dan krijg je een scherm met informatie over de tarieven in de betreffende zone. Onder de info een blauw balkje met het woordje start.

Je drukt hierop en dan verschijnt er op het scherm voer uw nummerplaat in + klavier om dat te kunnen doen. Vergeet niet uw gegevens te bevestigen.

Dan krijg je volgend scherm waarop je uw keuze moet bevestigen. Het is niet meer nodig om een ticket in je auto te leggen, vermits de controle wordt gedaan op basis van uw -ingevoerde- nummerplaat, maar je kan nog steeds kiezen om WEL een ticket en/of betaalbewijs af te drukken. Persoonlijk raad ik iedereen aan om wèl een betaalbewijs af te printen. Altijd handig in geval van discussie !!

Daaropvolgend scherm moet je weer een keuze maken tussen een gratis (15 minuten) of betalend ticket.

Na uw keuze te maken volgt het (keuze)scherm met de mededeling werp munten in of gebruik uw kaart. Maar dan ontstaat er bij sommige automaten effectief WEL een probleem.

Zo kon ik aan de automaat in de Tramstraat, na herhaalde pogingen, géén geld inwerpen wat dan aan de automaat in de Emiel Verreesstraat weer géén probleem was…

Ook even reageren op de klacht Idd allemaal ni simpel…en dan het gratis kwartiertje…één keer per dag per nr plaat te gebruiken! Leuk als je voor iemand vrijwillig boodschappen en zo doet…

Deze klacht is dan weer niet terecht blijkbaar. Vrijdagavond drukte ik een gratis parkeerticket af aan een automaat in de Vredestraat om 18.21 en eentje aan een automaat in de Emiel Verreesstraat, voor dezelfde nummerplaat om 18.51…

Bevindingen

1) de winkelleegstand is al vele jaren een probleem en NIET als gevolg van deze parkeerautomaten

2) de parkeerautomaten werken met een  touchscreen (aanraakscherm) een scherm dat reageert op de aanraking van een vinger of speciale styluspen.

3) eerste stap is altijd de automaat activeren met de daartoe bestemde knop

4) instructies verschijnen wel degelijk goed leesbaar op het scherm

5) de klacht van automaten waarin je geen munten kwijtraakt is wel degelijk terecht, die over het gratis kwartiertje blijkbaar niet.

6) ik zal mijn bevindingen overmaken aan de schepen en de dienst mobiliteit van Turnhout.

Standaard
Geen categorie

Met de neus OP de feiten (1)

Een feit : De politieke partij van Eric Vos (TIM) wil dat de stad 1,4 miljoen besteed aan een energie-relanceplan. Goed om weten is dat in de periode van 5 jaar, waarin Vos burgemeester was van Turnhout, er 4.506 vreemdelingen in Turnhout kwamen wonen en 1.945 Belgen de stad hebben verlaten.

Wat het aantal werklozen betreft : 2.813 per 1/1/2014 waarvan 1.693 Belgen en 1.120 van vreemde origine, en bij het einde van zijn bewind (12/2018) er 2.557 werklozen waren, waarvan 1.268 (-425) van Belgische en 1.289 (+169)  van vreemde origine.

Het aantal leefloners van niet-Europese origine nam toe met 500% in diezelfde periode. Van 85 tot 433. Het aantal Belgische leefloners was in 1/2014; 231 en in december 2018, 233 (+2)

Gevolg van dit alles is een ernstige collectieve verarming in onze stad van bijna 5%…Welvaartsindex was 99/100 in 2014 en 95/100 in 2018 !

Vanmiddag kreeg ik nog te horen van een dame, terwijl ik een koffie nuttigde op het terras in Turnhout en België geven ze alles weg aan vreemden…

Gevolgen werken nog steeds door

Een feit : Het aantal inwoners van vreemde origine blijft nog steeds toenemen, ondermeer als gevolg van de gezinshereniging. Vorig jaar, tussen 01/01/2021 en 31/12/2021 werden 490 inschrijvingen op basis van gezinshereniging opgestart Maar ook de actuele werkloosheidscijfers in onze stad blijven zorgen baren. Of zouden dat tenminste toch moeten doen bij onze schepen van werk.

Sinds afgelopen jaar -augustus 21 t/m augustus 22- tellen we in Turnhout slechts 51 werklozen minder. Slechts 51 werklozen minder in een jaar waarin de arbeids- en vacaturemarkt gloeiend heet stond !!! In die periode zijn er -98  werklozen van Belgische origine minder en +47 van vreemde origine meer…

Ik kan dus stellen dat het aantal werklozen van Belgische origine sinds januari 2014, verminderde met bijna -700 en er een toename is van +79 werklozen van vreemde origine.

Altijd nuttig om deze evolutie op wat langere termijn te bekijken !

Bloggen blijft succesvol

Een feit : Bij het begin van dit jaar nam ik me voor om minder blogs te schrijven en ben daar ook in gelukt. Ik mikte op zowat 2.000 lezers per maand.

Maar per einde augustus mocht ik al ruim 25.500 lezers verwelkomen. Onverhoopt, waarbij vooral de blogs in de maanden juli en augustus het bijzonder goed hebben gedaan. Meer dan 8.100 bezoekers, met toppers van 708; 419; 412; 352 en 345 unieke lezers.

Vooral de cijferblogs -zoals deze wellicht ook-over het waaien en draaien van onze samenleving scoren nu al sinds 2015 erg hoog.

Blijven doorgaan is de boodschap.

Bronnen https://arvastat.vdab.be/ https://stat.mi-is.be/nl/dashboard/leefloon_nationaliteit?menu=linecharts

Standaard