Geen categorie

Willen, kunnen, mogen

Professional Workers People Set Standing Together. Different Occupation  Employment and Teamwork Vector Illustration. Stock Vector - Illustration of  employers, occupation: 135069341

In deze drie woorden/begrippen zit mijn visie vervat over werkzoekende of werkgever zijn. De arbeidsmarkt staat in brand en duizenden vacatures raken niet ingevuld.

Desondanks lopen de visies over hoe die brand te blussen (te) ver uit mekaar. Zo verbaas ik me erg over de uitlatingen van Vlaams minister van werk Hilde Crevits.

Zij is namelijk van mening dat de werkgevers de lat te hoog leggen bij kandidaat werknemers. Meer bepaald wat de soft skills betreft, waarvan werkgevers volgens haar te veel verwachten.

Zelf gebruik ik liever het begrip sociale vaardigheden. Zoals op tijd komen en niet te vroeg stoppen, correct kunnen omgaan met collega’s en leidinggevenden, na een inloopperiode zelfstandig kunnen werken, zin voor verantwoordelijkheid voor eigen werk, klantvriendelijkheid enz. …

En dan wil ik het nog niet hebben over voldoende kennis van de Nederlandse taal. Ik vraag me af waarom Crevits zulke verklaringen doet. Want wanneer een werknemer niet technisch geschoold is en/of geen enkel diploma heeft, zijn juist die sociale vaardigheden wel belangrijke troevenhttps://www.hln.be/economie/veel-vacatures-maar-werkgevers-zijn-te-veeleisend~a9ff19e8/

Afstand tot de arbeidsmarkt

Net zoals voor vele werkzoekenden is de afstand tot de arbeidsmarkt ook voor minister Crevits blijkbaar erg groot.

Vandaag publiceerde De Morgen nog een analyse over de overal aanwezige en erg nijpende vacatureproblematiek.

Een opvallende quote van een restauranthouder daarbij is de volgende : “Sinds corona hebben er meer horecamedewerkers ontdekt dat ze in het weekend liever thuis zijn. De lat voor sollicitanten ligt tegenwoordig tien centimeter onder de grond. Ik moet al content zijn als ze weten hoe ze de messen en vorken op tafel moeten leggen. En zelfs dat is niet evident. Mijn cliënteel verjongt en kan dat wel verdragen, maar een vingerafdruk in een glas vindt niemand leuk.” https://www.demorgen.be/nieuws/de-lat-voor-sollicitanten-ligt-tegenwoordig-tien-centimeter-onder-de-grond-werkgevers-hebben-de-grootste-moeite-personeel-te-vinden~bf47efd5/

Meer diversiteit is wel nodig

Afdingen op sociale vaardigheden vind ik een gevaarlijke stellingname. Maar meer inzetten inzake diversiteit op de werkvloer is zeker wel een must. Dat kan en zal ook leiden tot meer ingevulde vacatures.

Recent vertelde de gekende groenten- en fruithandelaar Luc Cools mij, over zijn personeelsstrategie in Antwerpen, nog het volgende

“in de lange leem straat zet ik een Joodse verkoopster samen met een Vlaamse boerendochter,  in de Driekoningenstraat zet ik een turkse samen met een Vlaamse boerendochter, op t Valaar heb ik een Turkse samen met een Oostduitse, in de Anselmostraat heb ik een authentieke Antwerpse met een mondige  Tsjetsjeense, in de hel van Deurne noord, op de Frank Craeybeckxlaan, heb ik een echte Antwaarpse, met een lieve Marokkaanse en een sympathieke Letse, in Borgerhout hebben we een Hollandse,…”

“Maar misschien is dat de toekomst, en als ze van goede wil zijn……schrijft daar ne keer een blog over, werkgevers die iedereen omarmen die willen werken”. Getekend : Luc Cools

Helemaal akkoord  Luc, want dit is willen, kunnen en mogen !!

Standaard
Geen categorie

Erfenis

Testament in het Engels — Stockfoto

Zowat drie jaar geleden -14 oktober 2018- brachten exact 27.546 van de 30.146 Turnhoutse kiesgerechtigden hun stem uit bij de verkiezingen van de gemeenteraad.

De zittende burgemeester Eric Vos verloor maar liefst 407 voorkeurstemmen en zijn partij TIM verloor in het geheel 826 stemmen. Omdat noch Vos, noch zijn partij in de nieuwe coalitie terecht kwam was hij zeer ontgoocheld.

Hij betreurde het dat, bij de vele (sic) realisaties die hij op de rails zou gezet hebben, een andere burgemeester nu de lintjes zou gaan doorknippen. Met die vele realisaties bedoelde hij bovendien zeker niet het stedelijk zwembad. https://wolput.com/2018/10/18/vossenstreken/

Zware erfenis

De èchte en zware erfenis die hij wel achterliet was ongetwijfeld heel het migratie en vluchtelingen dossier. Onder zijn bewind veranderde Turnhout pas echt van kleur, diversiteit, armoede, werkloosheid en leefloon.

Laat me dit onderbouwen met concrete cijfers

*Van 1 januari 2014 t/m 1 januari 2019 hebben 1.945 Belgen de stad verlaten en kwamen er 4.506 inwoners van vreemde herkomst bij.

*De legislatuur VOS nam een aanvang in  november 2013. In die maand waren er 2.614 werklozen, waarvan 1.574 van Belgische en 1.040 van vreemde herkomst (39,7%) Bij het einde van de legislatuur, in december 2018 tellen we 2.482 werklozen waarvan nog 1.242 (= -332) van Belgische maar dan al wel 1.240 van vreemde origine (48,3%) (= +200)

*Wat het aantal erkende vluchtelingen in leefloon betreft : november 2013 = 13 vrouwen en 22 mannen. Bij einde legislatuur zijn dat al 95 vrouwen en 168 mannen.

*Einde januari 2017 woonden er 313 erkende vluchtelingen in Turnhout maar is dat exact twee jaar later al meer dan verdubbeld, naar 690.

*Tijdens de legislatuur Vos, werden twee keer enkele tientallen extra maatschappelijk werkers aangenomen om bij het OCMW de dossiers te kunnen verwerken !

Situatie vandaag

Er zijn na januari 2019 géén cijfers meer bekend gemaakt door Vlaanderen, wat de vestiging van erkende asielzoekers betreft. Maar dat er nog flink wat volgmigratie is en zal komen in het kader van gezinshereniging is wel een feit.

Cijfers erkende vluchtelingen in leefloon mei 2021 = 95 vrouwen en 123 mannen. Via begeleiding- en tewerkstellingsprogramma’s is het aantal mannen wel verminderd maar stelt zich toch wel een probleem wat het aantal vrouwen betreft. Hierop moet zeker actie worden ondernomen.

De werkloosheidscijfers (september 21) zijn als volgt : 2.155 werkzoekenden, waarvan 1.021 van Belgische en 1.134 van vreemde herkomst (52,3%)

Ze zijn hier, ze blijven hier

Laat me duidelijk zijn, wat sommige raddraaiers ook mogen beweren : wie hier is als migrant of vluchteling zal ook hier blijven en daar waar het wettelijk kan, zich herenigen met zijn familie.

Wie zich  aandient bij onze dienst bevolking kan niet worden geweigerd en van spreiding van vluchtelingen in de regio of zelfs in het land was, is en zal nooit sprake zijn. Daar zal deze Vilvaldi-regering absoluut niets aan veranderen.

Focussen op werkgelegenheid en begeleiding, focussen op rechten èn plichten, focussen op goed samenleven,  is dan ook een absolute must

Het zal nog ettelijke jaren hard werken zijn en blijven om dit allemaal te verwerken en te absorberen in onze Turnhoutse samenleving maar ook op de arbeidsmarkt.

En daar kunnen noch zullen raddraaiers ook maar een sikkepit aan veranderen !

Standaard
Geen categorie

Een rustplaats

Begraafplaats Nazareth | Mapio.net

Over 4 weken schakelen we weer terug over op winteruur. Ik vraag me af hoe lang dat zottekesspel van zomer- en winteruur nog zal duren ?!

Ook al over 4 weken dienen Allerheiligen en allerzielen zich aan. Dagen waarop we, nog iets meer dan anders, onze dierbare overledenen in gedachten nemen.

Zelf gaan we op die dagen nooit naar een kerkhof. Het is er ons dan te druk en een kerkhof  lijkt dan soms op een Place m’as-tu vu en dat is ook niet altijd even piëteitsvol.

Op verjaardagen en sterfdata van onze geliefden komen we er zeker wel.

En het moet gezegd, Turnhout heeft een mooi, groen en altijd piekfijn onderhouden begraafpark. Een mooie rustplaats voor hen die niet meer tussen ons zijn, maar ook een echte rust-plaats om er even in gedachten te vertoeven.

Afscheidsruimte

In november 2018 werd, door leerlingen van de VTST- begonnen met de bouw van een een beschutte afscheidsruimte op de begraafplaats Nazareth. Toen werd de finalisering ervan getimed tegen de zomer van 2020.

We zijn nu een stevige coronacrisis verder, waardoor begrijpelijk, deze timing niet kon worden gehaald. Ondertussen kreeg de VTST, met PT²O ook nog een andere benaming. Maar het zal zeker niet alleen in mijne kop, nog heel lang de VTST blijven.

Het zou natuurlijk mooi zijn dat nu een tandje zou worden bijgestoken om deze plannen zo snel mogelijk helemaal uit te voeren. Maar uiteraard zijn scholen ook gebonden aan hun leerprogramma’s.

Als de stedelijke diensten eens een handje zouden mogen helpen. Dan kan deze afscheidsruimte tegen het einde van dit jaar misschien helemaal worden afgewerkt.

Dat zal dan voor dit mooie begraafpark, zeker een grote meerwaarde betekenen

Standaard
Geen categorie

Wraakroepend

Wie is Tinne Van der Straeten, de nieuwe minister van Energie? | Brussel |  hln.be

Het is toch onvoorstelbaar wraakroepend, die uitspraak van energieminister, Tinne Van der Straeten (groen) De BTW verlagen op energie vindt zij een te dure maatregel. Dat zal wel, dat vinden wij trouwens van de onstuitbare stijgingen van gas en elektriciteit ook. Het is allemaal veel te duur.

Dat het allemaal te duur is geworden heeft voor een groot deel ook te maken met de energiefactuur in zijn geheel. Zo pleit groen in zijn verkiezingsprogramma van 2019, dat niet-energie gerelateerde kosten” uit de factuur moeten worden gehaald, net zoals VLD daar ook pleitbezorger voor was.

Bovendien is groene Tinne van mening dat nogal wat gebruikers die BTW-verlaging niet nodig hebben. Hoeveel mensen dan wel een zwembad hebben wat moet worden verwarmd weet ze zelf echter ook niet. Wijzelf wonen in het dichtst bewoonde gebied van Turnhout (Loechtenberg) en voor zover ik weet zijn hier geen zwembaden te vinden… https://www.hln.be/geld/energieminister-van-der-straeten-groen-verlaging-btw-is-dure-maatregel-en-laat-ons-eerlijk-zijn-er-zijn-ook-mensen-die-het-niet-nodig-hebben~a20ee3f0/

Dat de SP.a van een verlaging van de BTW naar 6% zelfs een breekpunt zou maken voor regeringsdeelname, kon je in een vorige blog ook al lezen. https://wolput.com/2021/09/30/gaas-en-ellentriek/

Bovendien, als er een indexaanpassing komt op de pensioen van 2%, is dat ook voor de hogere pensioen zoals deze van parlementairen en anderen. +2% op een pensioen van 1.500 € is + 30 €. +2% op een pensioen van een gemiddeld brutobedrag van 5.788 euro voor de magistraten van het comité P = +115 €. Zelfs indien dit voor 50% zou worden wegbelast is dat nog altijd + 57,5 €. In 2016 had een parlementslid met vier mandaten al 5.110 euro per maand (bruto bedragen) opgebouwd aan pensioenrechten. Hebben zij en jullie dat dan die 2% wel nodig Tinne ??

Sociaal tarief

Voor 1 miljoen gezinnen zal het sociaal tarief worden verlengd. Dat is dus voor 20% van de 5 miljoen gezinnen die België telt. Als we even kijken naar de cijfers van het leefloon, werkloosheid en invaliditeit, dan gaat het gros van dit sociaal tarief (70% of meer) naar Brusselse en Waalse gezinnen…

Ach, deze (éénjarige) Vivaldi regering heeft met partners als groen en ecolo géén enkele empathie met hardwerkende mensen en/of mensen die altijd hard gewerkt hebben en dus héél veel bijdragen om voor 1 miljoen gezinnen een sociaal tarief toe te passen.

Het lijkt wel of ze bij haar eedaflegging gezworen heeft : ik zal die hardwerkende Vlamingen eens kl…n

En dat is wraakroepend !

Standaard
Geen categorie

Gaas en ellentriek

Aansluitingen, meters en data | VREG

SP.a houdt zijn woord NIET !!

Een week voor de verkiezingen van 26 mei 2019 verklaarde SP.a het volgende inzake de kosten van ellentriek en gas : “Voor de SP.A is de verlaging van de btw op elektriciteit (nvdr : naar 6%) zelfs een breekpunt voor regeringsdeelname.

Meer nog : “het eerste en meest concrete programmapunt met betrekking tot de energiefactuur is de btw op elektriciteit. De SP.A is hierover zeer duidelijk. Elektriciteit is een basisbehoefte en daarom moet de btw op elektriciteit van 21 naar 6 procent worden teruggebracht. Voor hen is het zelfs een breekpunt om in een volgende regering te stappen.”

Vandaag vernemen wij dat de federale regering die BTW alvast NIET wil verlagen.

SP.a maakt hiermee een duidelijk statement van onbetrouwbaar !!

Tenzij ze nu de dure woorden en eden, hun eerste en meest concrete programmapunt, gestand doen en UIT de regering stappen !!

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/05/15/hoe-willen-de-partijen-de-stijgende-energiefactuur-aanpakken-ee/

Standaard
Geen categorie

Ieder zijn hymne, vlag èn mes

De grote diversiteit die Turnhout uitstraalt verklaart zich ook we wat in het verkeer en verkeersgedrag.

Zo was ik maandagavond met de auto in de Schorvoortstraat, toen er een pizza-koerier met erg hoge snelheid uit de Dopheidestraat kwam gebrommerd.

Voorrang nemen…maar ook geven

De man had en nam gezwind zijn voorrang van rechts. Ik maakte hem echter met een gebaar duidelijk dat hij beter wel wat rustiger kon rijden. Maar duidelijk een persoon die dat niet apprecieerde. Hij keerde dan ook snel zijn brommer en kwam mij achterna gereden.

Hij riep me toe dat hij wel voorrang van rechts had…maar dat hij in zijn overmatige snelheid geen rekening had gehouden met een fietser…die ten opzichte van hem OOK voorrang van rechts had, was hem blijkbaar ontgaan…Tja…het lijkt wel erg op het verhaal van wel rechten maar géén plichten.

Vreemde  nummerplaten en steppers

Een ander fenomeen wat ik steeds meer en meer vaststel is dat auto’s zich geheel verkeerd parkeren. Tegen de rijrichting in plaats van met de rijrichting mee…Bijna altjjd auto’s met gele of Oost-Europese  nummerplaten.

Veelal gaat het dan ook nog eens over personen die WEL in Turnhout gedomicilieerd zijn, maar het vertikken van een Belgische nummerplaat aan te vragen. Vooral ook omdat ze gefaciliteerd worden door hen een gratis bewonersparkeerkaart te geven.

Waar zich ook steeds meer problemen stellen zijn de steppers die ook al te vaak met overmatige snelheid onze stoepen en voetgangers teisteren. Bovendien zijn er steeds meer die van hun step een meer-personen-vervoersmiddel  maken. Met twee op de step is ook almaar minder een uitzondering.

Mijn indruk en gevoel dat het meestal steppers zijn van vreemde herkomst zijn…kan verkeerd zijn, maar ik denk het niet.

Als een warm mes door boter

Net als in Nederland heeft ook ons land -vooral Vlaanderen- steeds meet te maken met steekincidenten. De voorbije week zelfs twee met dodelijke afloop. In 2019. Al in 2018 registreerden politie en gerecht een recordaantal steekincidenten in ons land. In totaal liepen 657 slachtoffers steekwonden op, dat zijn er meer dan in de voorgaande jaren. https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20191217_04771478

Iemand niet of ‘verkeerd’ aankijken lijkt al voldoende om een mes in je lijf te krijgen. https://www.gva.be/cnt/dmf20210929_93452054

Ondertussen werd, ook al maandagavond, een trein in Sint Niklaas on truimd wegens vechtpartij tussen minderfjarigen  https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/09/29/trein-volledig-ontruimd-na-vechtpartij-tussen-reizigers-in-sint/

In wat voor samenleving zijn we toch terecht gekomen ?!

Standaard
Geen categorie

Ieder zijn hymne, zijn vlag èn zijn mes

Onrust over toename steekincidenten: 'Het is tijd voor actie tegen  messentrekkers' | Foto | AD.nl

De grote diversiteit die Turnhout uitstraalt verklaart zich ook we wat in het verkeer en verkeersgedrag.

Zo was ik maandagavond met de auto in de Schorvoortstraat, toen er een pizza-koerier met erg hoge snelheid uit de Dopheidestraat kwam gebrommerd.

Voorrang nemen…maar ook geven

De man had en nam gezwind zijn voorrang van rechts. Ik maakte hem echter met een gebaar duidelijk dat hij beter wel wat rustiger kon rijden. Maar duidelijk een persoon die dat niet apprecieerde. Hij keerde dan ook snel zijn brommer en kwam mij achterna gereden.

Hij riep me toe dat hij wel voorrang van rechts had…maar dat hij in zijn overmatige snelheid geen rekening had gehouden met een fietser…die ten opzichte van hem OOK voorrang van rechts had, was hem blijkbaar ontgaan…Tja…het lijkt wel erg op het verhaal van wel rechten maar géén plichten.

Vreemde  nummerplaten en steppers

Een ander fenomeen wat ik steeds meer en meer vaststel is dat auto’s zich geheel verkeerd parkeren. Tegen de rijrichting in plaats van met de rijrichting mee…Bijna altjjd auto’s met gele of Oost-Europese  nummerplaten.

Veelal gaat het dan ook nog eens over personen die WEL in Turnhout gedomicilieerd zijn, maar het vertikken van een Belgische nummerplaat aan te vragen. Vooral ook omdat ze gefaciliteerd worden door hen een gratis bewonersparkeerkaart te geven.

Waar zich ook steeds meer problemen stellen zijn de steppers die ook al te vaak met overmatige snelheid onze stoepen en voetgangers teisteren. Bovendien zijn er steeds meer die van hun step een meer-personen-vervoersmiddel  maken. Met twee op de step is ook almaar minder een uitzondering.

Mijn indruk en gevoel dat het meestal steppers zijn van vreemde herkomst zijn…kan verkeerd zijn, maar ik denk het niet.

Als een warm mes door boter

Net als in Nederland heeft ook ons land -vooral Vlaanderen- steeds meet te maken met steekincidenten. De voorbije week zelfs twee met dodelijke afloop. In 2019. Al in 2018 registreerden politie en gerecht een recordaantal steekincidenten in ons land. In totaal liepen 657 slachtoffers steekwonden op, dat zijn er meer dan in de voorgaande jaren. https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20191217_04771478

Iemand niet of ‘verkeerd’ aankijken lijkt al voldoende om een mes in je lijf te krijgen. https://www.gva.be/cnt/dmf20210929_93452054

Ondertussen werd, ook al maandagavond, een trein in Sint Niklaas on truimd wegens vechtpartij tussen minderfjarigen  https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/09/29/trein-volledig-ontruimd-na-vechtpartij-tussen-reizigers-in-sint/

In wat voor samenleving zijn we toch terecht gekomen ?!

Standaard
Geen categorie

Neutraal en objectief ?

De Standaard, De Morgen en de Gravensteengroep | Apache

Een papieren krant heb ik al meerdere jaren niet meer. Maar wel een digitaal abonnement op Het laatste Nieuws (volledig), Gazet Van Antwerpen (volledig) en De Tijd, ook volledig. Verder een abonnement, beperkt tot wat op de website verschijnt van De Morgen en De Standaard. Ook de artikels achter een betaalmuur.

Daarnaast ben ik ook geabonneerd op Doorbraak en ja, zelfs op ‘tScheldt en krijg ik minstens één keer per week de vraag of een voorstel om ook een abonnement te nemen op Apache. Maar die boot houd ik vooralsnog af.

Ik vertel u dit allemaal om te zeggen dat géén enkele van al deze publicaties echt neutraal en objectief is. Al leunt De Tijd daar wel heel dicht bij aan.

Bovendien zijn journalisten perfect inwisselbaar van de ene naar de andere krant.

Als voorbeeld neem ik Koen Vidal. Tot voor enkele tijd chef buitenland bij De Morgen. In die hoedanigheid schreef hij heel wat bij mekaar over vluchtelingen van over de hele wereld.

En al die vluchtelingen zou hij het liefst van al, in onze Vlaamse nek hebben gedraaid.

Wisselen van redactie als van onderbroek

Maar heden ten dage is diezelfde Koen Vidal werkzaam als chef buitenland… bij De Standaard.  Voor de minder jonge lezers van mijn blog : DS is de krant die jaren geleden -in 1999- afstand hebben genomen van hun baseline AVV-VVK, wat stond voor : Alles Voor Vlaanderen, Vlaanderen Voor Kristus. Een bekende leuze ook uit de Vlaamse beweging. Wie de geschiedenis van DS erop naleest, zal vaststellen dat deze krant ‘ooit’ vooral gericht was op het Katholieke Vlaanderen en zelfs aanzien werd als de spreekbuis van CVP (nu CD&V) mandatarissen en ministers. https://www.standaard.be/over

Het kan verkeren zo zei Bredero. De voorbije jaren profileerde DS zich steeds meer als Vlamingenhaters en verketteren zij zowat dagelijks de Vlaamse regering, maar vooral Jan Jambon (NVA)

Maar terug naar Koen Vidal. Op 25/9 ll publiceerde DS een interview van Vidal met John Nkengasong de man die 1,2 miljard Afrikanen moet vaccineren

Al in de kop van dit artikel krijgen wij en de andere rijke Westerse landen een veeg uit de pan, als er te lezen staat : Dat rijke landen blijven aarzelen om die vaccins te delen, verbijstert hem elke dag meer. Wij zien onze geliefden sterven, en dat maakt ons woedend.’

Afrikaanse landen willen onze vaccins niet

Het is duidelijk dat Vidal  nog steeds dezelfde stijl hanteert zoals in De Morgen, namelijk de  Vlamingen een schuldgevoel willen aanpraten. https://www.standaard.be/cnt/dmf20210924_97756200

Hij had echter beter eerst eens de berichtgeving van de VRT gelezen, die 2 dagen voordien op hun website laten weten dat : Volgens premier Alexander De Croo weigeren sommige landen in Afrika coronavaccins die ze vanuit België gratis zouden toegestuurd krijgen. De bereidheid om zich te laten vaccineren is niet zeer groot en dat is een probleem, vindt hij. En ook nog :

Zoals premier De Croo aanhaalt, bestaat in sommige Afrikaanse landen veel wantrouwen tegenover vaccins uit het buitenland. Dat wordt vooral aangewakkerd via sociale media. Elders geeft men de voorkeur aan traditionele medicijnen of zijn er religieuze bezwarenhttps://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/09/23/sommige-afrikaanse-landen-aanvaarden-c

Koen Vidal en DS objectief ? mon oeil! (maak dat de kat wijs)

Standaard
Geen categorie

Hoe los je een krapte op

Many Caucasian People And Hands Holding Red Letters Or Characters Building The Isolated English Word Jobs For You On White Background - 37783874

De voorbije weken worden wij om de oren geslagen met allerlei producten die duurder worden omdat er niet voldoende van kunnen worden bekomen. Zo in de bouw maar evenzeer in de energie waar de oorzaak van het steeds duurder wordende aardgas ook wordt toegeschreven aan de krapte… En als volgende vrijdag -1 oktober- de BTW in de horeca opnieuw normaliseert, zal je dat wellicht ook merken aan de prijzen. Noem het gerust een ijzeren economische wetmatigheid !

Maar ook op de arbeidsmarkt is een krapte ontstaan. Eigenaardig dat hier niet dezelfde logica van we zullen meer betalen voor de werknemers wordt toegepast. Economische wetmatigheden werken blijkbaar meer in één richting !

Waardering in beter loon

Neem nu als voorbeeld de sector van de dienstencheques. Daar zouden momenteel maar liefst 5.600 vacatures zijn.

Dat het loon wat je ermee kan verdienen bij de laagste van ons land hoort, is ongetwijfeld één van de belangrijkste oorzaken van te weinig kandidaten. En dat naast het gegeven, dat de fysieke belasting van deze jobs veel zwaarder wegen dan velen onder ons wel denken.

Voor een beginnende werknemer is het uurloon 11.58 € wat ten vroegste na één jaar dienst zal worden aangepast. Wat blijft er daarvan netto over, per maand bekeken?

Ik pas volgende formule toe voor de berekening van het bruto-maandloon : 11.58 € X 38u/week X 13 (weken in een  kwartaal) en delen door 3 geeft je het refertemaandloon.

Dat is dan 1.906,84 €. Op dat loon wordt dan de werknemers RSZ van 13,07% berekend. In dit geval -249,2 €. Maar, omwille van de werkbonus, een vermindering op die werknemers RSZ van de lage lonen, is de rsz inhouding op dit brutoloon verminderd met 154,76 €, waardoor de rsz bijdrage  nog maar 94,44 € beloopt.

Het belastbare loon = 1.906.84 – 94,44 = 1.812,4 €. Volgens de barema’s bedrijfsvoorheffing zal op dat bedrag 242,93 € worden ingehouden en bekom je een netto-maandloon van 1.569,47 €

Schoonmaken en schoonmaken

Ik maak de vergelijking met de schoonmaaksector (zonder dienstencheques) waar het beginnersloon voor de gewone schoonmaak, 13,6605 € is.

En dan pas ik dezelfde formule toe om het bruto-maandloon te berekenen, wat in deze 2250 € is. Op dit brutoloon is de normale werknemers rsz van toepassing die, zonder de werkbonus, 249 € zou bedragen maar met de toegekende vermindering van 136 € beperkt is tot 113 €

Het belastbare loon = 2.137 €, waarbij een inhouding bedrijfsvoorheffing van 386,51 € is voorzien en dan kom je tot een nettoloon van 1.751 € per maand. Een netto-winst van 182 €/maand.

Op jaarbasis zal dit, rekening houdend met meer vakantiegeld en meer eindejaarspremie al snel oplopen tot 2.400 à 2.500 €.

En of ik dan bereid ben meer te betalen voor een dienstencheque, nu 9 €/uur. Absoluut als dit dan ook in dergelijke jaar-bedragen ten goede komt van de werknemers !

Standaard
Geen categorie

Een peperkoeken huisje ?

Immo Goeron | Op te frissen woning te Begijnendijk

Recent werden de prijzen van huizen en appartementen over het eerste semester van dit jaar gepubliceerd.

Ik heb ze even bekeken. Het betreft telkens de mediaanprijs. De mediaanprijs is de prijs ‘in het midden’ van alle verkochte woningen: de helft van alle woningen is goedkoper dan de mediaan, de andere helft duurder. Het voordeel tegenover het gemiddelde is dat het effect van extreem dure woningen zo wordt uitgevlakt.

De 13 Vlaamse centrumsteden

Wat de huizen betreft is Kortrijk met 215.000 € de goedkoopste. Turnhout staat met 249.500 € op de 5e plaats.

Leuven is met 390.000 € veruit de duurste, gevolgd door Gent (325.000 €) Hasselt (313.000 €) . De twee andere centrumsteden in de provincie zijn duurder met 295.000 € voor Antwerpen en 285.000 € voor Mechelen.

Turnhout en de ruimere regio

In Beerse is de mediaanprijs 305.000 €,  Oud-Turnhout is met 325.500 de duurste van de stadsregio, ruim 30% duurder dan Turnhout, waar in Vosselaar de mediaanprijs 310.000 € beloopt.

In het arrondissement Turnhout worden in Balen, met 216.000 € de goedkoopste huizen verkocht, daarna volgt Mol met 245.000 € en dan Turnhout met 249.500 €

Dè uitschieter is Hoogstraten met 405.000 € gevolgd door Ravels met 346.000 €.

Appartementen

Uit de publicatie blijkt dat niet voor elk gemeente in Vlaanderen deze gegevens bekend worden gemaakt.

In het lijstje van de 13 Vlaamse centrumsteden, staat Roeselare op 1, wat de goedkoopste appartementen betreft, namelijk een mediaan van 151.000 € Genk volgt met 182.500 € en Turnhout staat op de 3e plaats met 185.000 €. Aan de andere kant van het lijstje staat Gent, waar de mediaan van 275.000 € het hoogste ligt, waar dat in Leuven 254.000 € beloopt en in Mechelen 245.000 €

Wat de stadregio betreft is er géén mediaanprijs bekend voor Oud-Turnhout en Vosselaar. Enkel van Beerse kennen we met 240.000 € wel deze prijs.

Ruimer dan de stadsregio is het ook weer Hoogstraten op nummer 1 met 280.000 €, Lille 271.500 € en Kasterlee met 262.000 € behoren tot  een (veel) duurde prijsklasse

Deze prijzen worden bepaald door de omgeving waarin je wil kopen. De ‘ouderdom’ en kwaliteit van het vastgoed zijn ook mee prijsbepalend.  

Maar zeker is het ook een belangrijke indicator of het over een arme dan wel een rijkere stad/gemeente gaat. In dat opzicht mogen de vrij lage prijzen in Turnhout, zowel wat huizen als appartementen betreft, ons niet verbazen.

Standaard