Geen categorie

Bloggen à volonté

Als deze maand ten einde loopt zal ik dit jaar al 19.500 bezoekers van mijn blog mogen tellen. Zoveel lezers die sinds 1 januari één of meerdere van mijn blogs hebben gelezen.

Wie schrijft…wil gelezen worden.

Het moet toch zijn dat de inhoud van die blogs nog steeds héél veel mensen aanspreekt. Ik merk dat ook door het feit dat deze blogs vaak worden gedeeld. Zo ook wel eens door de FB-groep ge zé van Turnhout as ge wat ik zeker ook wel waardeer.

En toch, ondanks het succes, vraag ik me  regelmatig af, of deze blogs niet te veel en te vaak gefundenes fressen* zijn voor het extreem-rechtse VB ? (*gesneden brood)

Of vooral mijn cijferblogs niet te veel polariseren ?

Maar telkens weer kom ik -in eer en geweten- tot de vaststelling dat dit niet zo is. Temeer omdat alle cijfers die ik in mijn blogs neerpen, afkomstig zijn uit officiële databanken van de overheid. Of uit officiële publicaties van die overheid. En al die gegevens zijn toegankelijk voor iedereen en uiteraard ook raadpleegbaar door iedereen.

Een ander knelpunt waar ik al vaak heb over nagedacht is het gegeven dat 2024 een verkiezingsjaar zal zijn. En, alhoewel dat al vaker werd beweerd in het verleden, het zullen uiterst belangrijke verkiezingen zijn.

Zo in juni 2024 voor de Vlaamse, federale en Europese  verkiezingen. Deze zijn nog mèt opkomstplicht.

Maar in oktober 2024 zijn er provinciale en gemeenteraadsverkiezingen met stemrecht, zonder opkomstplicht dus !

Zou ik, in aanloop naar die verkiezingen niet beter stoppen met bloggen ? Maar ook op die vraag meen ik neen te moeten antwoorden. En wie er anders over denkt…dat lees ik dan wel.

Politieke voor- of afkeer

Uiteraard heb ik mijn politieke voorkeur. Maar evenzeer ook een politieke afkeer en dat is van alles wat zich in het extreme politieke spectrum situeert.

Extremisme -uit welke hoek dan ook- heeft me altijd al beangstigd.

Momenteel loopt een burgerbevraging in het kader van de nieuwe stads- of gemeentemonitor. In januari volgend jaar zou deze worden gelanceerd.

Meer en veel meer nog dan mijn blogs zal dat de graadmeter zijn over politieke (on)tevredenheid wat het Turnhoutse beleid in deze legislatuur betreft.

Ondertussen blijf ik dankbaar voor die vele honderden, die mijn schrijfsels lezen, waarderen en zelfs willen delen.

Standaard
Geen categorie

Ergerlijk erbarmelijk

Vanochtend gelezen in GVA : Bij een ernstig ongeval op de Van Strydoncklaan in Deurne is zaterdagmiddag een 31-jarige motorrijder levensgevaarlijk gewond geraakt. Het slachtoffer verloor de controle over zijn stuur, nadat hij met motorfiets door een diepe put in de weg reed. Het Agentschap Wegen en Verkeer erkent dat het wegdek in slechte staat verkeert. “We hebben onlangs nog noodreparaties laten uitvoeren.” https://www.gva.be/cnt/dmf20230521_97361099

Na het ochtendnieuws reed ik spoorslags, per fiets naar de Schorvoortstraat…die er ook niet fris bijligt. De bovenlaag is op veel plaatsen gewoon verdwenen.

Maar dat is maar klein bier tegenover de Steenweg Op Oosthoven…vanaf de Mesesstraat tot aan de tet is het alsof hier enkele verloren gevlogen Russische raketten zijn ingeslagen… Kot na kot na kot…bijgevoegde foto’s liegen er niet om.

Trouwens, over de Mesesstraat gesproken, fietsers die vanuit deze straat naar het centrum rijden, moeten in principe de straat oversteken naar het twee-richtingen-fietspad om dan…20 meter verder opnieuw de straat te dwarsen…

Met een half literke verf en één borstel kan dit véél veiliger worden gemaakt, door een fietsuggestiestrook te schilderen vanaf de Mesesstraat

Maar ook in de Oude Vaartstraat en Begijnenstraat zijn er gevaarlijke kotten in het wegdek.

Langs de Steenweg Op Gierle dan weer, zijn meerdere riooldeksels gevaarlijk ingezakt…klaar om een zinkgat te veroorzaken…

En  ook dat is maar klein bier met wat je verderop in de straat tegenkomt.

Rechtover de ingang van Blairon, hèt epicentrum van het Turnhoutse politieke beleid, ligt het wegdek er erbarmelijk bij…maar enkele meter verder ook nog eens een groot èn gevaarlijk gat in het wegdek.

En dat aan het centrum van het politieke beleid in onze stad, van het Stadkantoor waar niet alleen de burgerlijke stand maar ook de beleidsondersteunende diensten zijn gevestigd.

In dit epicentrum, het kloppend hart van de stad zeg maar, maken de diensten mobiliteit en wegen in opdracht en onder leiding van hun schepen, plannen voor heraanleg van wegen, duurzaam onderhoud en herstellingen van bestaande wegen en stoepen…of dat zouden ze toch moeten doen, denk ik dan. Helaas blijkt dat zeker niet in de realiteit.
Terwijl ik deze foto’s aan het maken was, bedacht ik mezelf : misschien is de stad en de schepen van mobiliteit en wegen alles wel aan het oppotten, in het vooruitzicht dat de Warande na 2024 opnieuw onder beheer van de stad zal komen ?!!

Daar zal de kiezer in oktober 2024 zeker niet onverdeeld gelukkig mee zijn !

Standaard
Geen categorie

koning -bak- fiets

Verkoop bakfietsen explodeert

Het aantal verkochte bakfietsen in ons land verachtvoudigde het voorbije jaar tot bijna 10.000 stuks. Zo staat te lezen in Het Laatste Nieuws van 18 mei ll.

En dat is steeds meer en beter te merken in het Turnhoutse verkeer.

Geen probleem, want de bakfiets is van zijn geitenwollensok-imago af: volgens het cliché reden vooral snobistische stadsbewoners er hun kinderen mee naar school, tegenwoordig wordt de functionaliteit van zo’n cargofiets bij een veel breder publiek omarmd. Er zijn duizend redenen om een bakfiets te nemen, zo staat te lezen in diezelfde krant van 21 mei LL.

Maar, zoals dat vaak het geval is, hebben zulke nieuwigheden in het verkeer, negatieve gevolgen voor de zwakste weggebruikers. Denk daarbij maar aan de elektrische steps die je aan hoge snelheid voorbij zoeven op de stoep. Of die niet weten, of zich alleszins niet houden aan stapvoets rijden op bijvoorbeeld de Turnovasite.

Wanneer je in een rijhuis woont, zonder voortuintje of garage, dan kan je zo een bakfiets moeilijk anders kwijt dan…op de stoep voor je gevel.

En dan creëer je -vaak ongewild- een probleem voor wie zich in een rolstoel, scootmobiel, een rollator of met een kinderwagen moet verplaatsen.

Deze foto, in mijn buurt genomen, maakt dat duidelijk. Deze situatie doet zich op meerdere plaatsen voor.

Een gemiddelde rolstoel is tussen de 55 en 65 centimeter breed. De breedte die iemand in een rolstoel nodig heeft om rechtdoor te kunnen rollen is 90 centimeter. De Standaard rollators zijn 43 cm breed, maar de XL modellen beginnen bij 50 cm tot 60 cm. Verkrijgbaar in verschillende gewichts-klassen van 150 tot 250 kilo en in verschillende kleuren.

De situatie zoals op de foto, doet zich op meerdere plaatsen voor. Wat de locatie van deze foto betreft : enkele meter verder is er een stedelijke parkeerplaats. Het is misschien te overwegen om op zo een stedelijke parking een veilige en droge parkeerplaats te creëren voor dergelijke bakfietsen ? Maar vooral moeten naar de nabije toekomst toe, de stoepen breder worden gemaakt !!

Maar, mogelijk is een fietser niet veel anders ingesteld dan een automobilist, die zijn auto zelfs liefst zou meenemen tot aan de deur van een winkel of café

Standaard
Geen categorie

Inburgering verkeerd begrepen

Enkele dagen geleden attendeerde een lezer mij op een interview met Turnhout’s schepen  Kelly Verheyen op de website van het agentschap integratie en inburgering. De kern van dit interview : op zoek naar een nieuwe identiteit voor alle Turnhoutenaren… https://www.integratie-inburgering.be/nl/op-zoek-naar-een-nieuwe-identiteit-voor-alle-turnhoutenaren

Hij vroeg zich af of ik hierover eens mijn licht zou kunnen laten schijnen. Het is uiteraard niet aan mij om in de betekenis van verhelderen van een interview van iemand anders, een blog te schrijven. Maar ik vind het wel nuttig en zelfs erg nodig, om mijn gedacht hierover neer te schrijven in een blog

Maar graag even eerst naar de realiteit

En dat zijn de cijfers van Turnhout.

*In de leeftijdsgroep van 0 tot 17 jaar, tellen we in Turnhout 9.432 inwoners. Van hen zijn er 2.301 van Europese herkomst (=24,4%) en 3.380 van niet-Europese herkomst (=35,84%) Minder dan 40% is van Belgische herkomst.

*Bij de 18 tot 34 jarigen tellen we 9.909 inwoners en zijn er 2.569 van Europese- (=25,93%) en 2.388 van niet Europese herkomst of 24,1%. Een kleine 50% is van Belgische herkomst

*In de volgende leeftijdsgroep, 35 tot 49 jaar telt Turnhout 8.635 inwoners en zijn 1.865 van Europese herkomst (21,6%) en 2.049 van niet Europese herkomst of 23,73%. Een kleine 55% is van Belgische origine.

Van het aantal inwoners, jonger dan 50 jaar is 48% of 13.424 personen, van Belgische herkomst en tellen we 14.552 mensen van niet Belgische origine.

*Vanaf de leeftijd van 50 en ouder is de instroom van inwoners van vreemde herkomst, nog een heel stuk minder. In deze categorie zijn er 18.396 inwoners. Van hebben 1.875 een Europese herkomst en 1.191 een niet Europese herkomst. Dat betekent dus 15.330 inwoners van Belgische herkomst, of nog 83%.

Nota : al deze cijfers -per 1/1/2022- zijn terug te vinden in de lokale integratiescan van de stad Turnhout. https://gsminfo.gemeente-stadsmonitor.be/%24web/Rapporten_outputs/JouwLokaleIntegratiescan/GSM_JouwLokaleIntegratiescan_Turnhout.pdf

Turnhout heeft dus -vooral- een heel jonge migrantenbevolking.

Identiteit

Volgens Amnesty international is Identiteit in de psychologie de aanduiding voor wat als kenmerkend wordt beschouwd voor je persoonlijkheid. Je ervaart je identiteit als het resultaat van onder meer afkomst, geslacht, seksuele oriëntatie en temperament, en ook van ervaringen, verworvenheden en sociale banden.

Maar, volgens schepen Kelly Verheyen, moeten we op zoek naar een nieuwe identiteit voor alle Turnhoutenaren ?! Ik begrijp absoluut niet, waarom dat nodig zou zijn…

Sta me toe te zeggen dat ik deze absurde stelling absoluut niet kan noch wil delen.

Er is toch ook niet gevraagd aan de ruim 4.500 niet-Belgen uit Turnhout die sinds 1992/2021 de Belgische nationaliteit hebben gekregen, afstand te doen van hun geboortenationaliteit, juist omdat nationaliteit een erg belangrijk onderdeel is van identiteit… Dat is toch dè reden waarom België dubbele nationaliteit toestaat.

Als je naar de cijfers kijkt welke identiteit moeten die 48% Belgen van minder dan 50 jaar, of de 52% van andere herkomst dan wel aannemen ?!

Het kan toch niet de bedoeling zijn dat ‘wij’ qua identiteit volledig moeten assimileren met ‘zij’, noch omgekeerd ‘zij’ met ‘wij’. (assimileren = zich schikken of voegen naar)

Mogen we dan nooit meer zeggen een fiere Bink te zijn ? Of een fiere Afghaan ?

Beste Kelly, u slaat de bal behoorlijk mis.

Er is maar één correcte weg om in diversiteit goed samen te leven en dat is die van de gedeeltelijke assimilatie of schikken naar en dat is deze :

Bij gedeeltelijke assimilatie behoudt de immigrant of nakomeling in hoge mate de cultuur van het land van afkomst, maar beheerst de taal van het migratieland en kent en respecteert de daar geldige wettelijke en de belangrijkste feitelijke regels die de inwoners van dat land kennen en respecteren.

En in dit gegeven is een gelijke behandeling in het afdwingen van deze wetten en regels onontbeerlijk.

Pas dan is er sprake van inburgering èn integratie !

Als in mijn stad  een nieuwe identiteit voor alle Turnhoutenaren het marsorder is van het plan samenleven in diversiteit, dan pas ik daar feestelijk voor !

Standaard
Geen categorie

Onze stad is vuil en slordig

Geachte Burgemeester

Dames en heren schepenen van de stad Turnhout.

Vooraf

dit is géén aanklacht tegenover de stedelijke diensten die instaan voor het onderhoud en proper maken van straten en pleinen. Integendeel.

Donderdag 18 mei, een hoogdag voor de Katholieke gemeenschap in ons land. Maar voor de meesten een gewone (betaalde) feestdag/verlofdag.

Voor ons een gelegenheid -zonnig en droog- om nog eens een ferme wandeling te maken door het stadscentrum.

En dan stuitten we al snel op een De Merodelei waar het krioelt van de blauwe PMB-zakken… Een dag te vroeg buiten gezet, ongetwijfeld omdat velen de Afvalkalender niet- of niet begrijpend hebben gelezen. Trouwens ook in andere straten zie je vele blauwe zakken opduiken…

Ik maak van de gelegenheid gebruik om te zeggen dat volgens mijn waarnemingen, de op De Merodelei afgebakende los- en laadstroken nog steeds -in belangrijke mate- verkeerd worden gebruikt.

Als ik 10 keer in deze straat passeer, staat er minstens 7 keer één of meerdere bestelwagens/vrachtwagens, OP de rijbaan stil terwijl gewone auto’s die los- en laadstroken bezetten…

Al helemaal te gek was het deze namiddag waar we kozen om langs de zonkant over De Merodelei te wandelen en we plots onverhoeds met de scootmobiel de stoep moesten verlaten, omdat er ne frisse de stoep inpalmde om te lossen of te laden…

Eenmaal op de Markt gekomen waren er nog flink wat niet opgeruimde sporen van de op woensdagvond gehouden Q-party. Met ter hoogte van het stadhuis heel veel glasscherven. Hopelijk is er géén enkele fietser lek gereden…

Maar er is meer vuil dan dat. In vele straten liggen de goten bezaaid met allerlei zwerfvuil. Als voorbeeld de Grimstedestraat waar vooral op plaatsen waar auto’s mogen parkeren de goten er echt smerig bijliggen…

De tijd van het Bezemklokje telt al lang niet meer in onze stad…

Een grote lenteschoonmaak

Turnhout heeft nood aan een grondige lenteschoonmaak…maar dat kunnen onze stedelijke diensten alleen niet aan.

Daarom herhaal ik mijn pleidooi om een gemeenschapsdienst op te richten in onze stad.  Zo zouden er teams kunnen worden samengesteld -al dan niet op vrijwillige basis- die onder leiding en toezicht van de stadsdiensten, straat per straat aanpakken en proper maken…
En dit zowel wat het zwerfvuil betreft als het wegwerken van de duivenshit die overvloedig in onze centrumstraten aanwezig is.

Turnhout en zijn inwoners zullen u dankbaar zijn. Vooral die velen die zich nu al inzetten om bvb het zwerfvuil in hun omgeving op te halen en zeker ook de bewoners die nog wel het principe van vegen voor eigen deur hanteren.

Standaard
Geen categorie

Begrijpen

Wat begrijpend lezen betreft gaat het -volgens het resultaat van de nieuwe vergelijkende, internationale studie- van slecht naar nog veel slechter in Vlaanderen. Ik ga hier géén grote verklaring over schrijven. Enkel maar meegeven dat in het schooljaar 2021/2022, bij 30% van de Turnhoutse kinderen in het basisonderwijs, het Nederlands niet de thuistaal is.

Waar ik in deze blog wel aandacht aan wil besteden is dat ik elke dag opnieuw moet vaststellen dat heel veel mensen het verkeersreglement misschien wel eens lezen -of gelezen hebben- maar het niet begrijpen. Ik lees dat op sociale media, maar stel het zelf ook veel te vaak vast.

Ik doe dit op basis van enkele concrete voorbeelden.

Zo was er recent op sociale media een discussie over wel/niet voorrang verlenen aan het verkeer wat uit de Victoriestraat komt en zijn weg vervolgt naar De Merodelei of een andere straat op de zeshoek. Dat verkeer heeft dus wel degelijk en duidelijk voorrang op het verkeer wat uit de Merodelei de zeshoek nadert en links de Sint-Antoniusstraat (Bussen van De Lijn bvb)  ingaat, Renier Sniedersstraat of rechtdoor naar de Gasthuisstraat.

Dat maakt het volgende -dubbele- verkeersbord op de De Merodelei wel erg duidelijk

Het bovenste bord geeft aan dat de voorrangsweg waarop u zich bevind, rechtsaf buigt naar de Victoriestraat, wat het onderbord nog eens bevestigd.

Snelheidsduivels

Heel vaak reeds heb ik en samen met mij vele anderen, vastgesteld dat de Victoriestraat regelmatig op een startbaan voor vliegtuigen lijkt. Auto’s geven vaak flink gas als ze van de Merodelei komen, alsof zone 30 voor hen niet (meer) van toepassing zou zijn.

Daarom even voor de duidelijkheid : dit verkeersbord geeft aan dat je in een zone (is dus meer dan één straat) komt waarin de snelheid beperkt is tot 30 km/uur.

En deze snelheidsbeperking blijft gelden in alle straten die je blijft volgen tot je het navolgende bord -einde zone 30- op je weg tegenkomt

Voetgangers altijd voorrang ?

Bijna de gehele Turnhoutse binnenstad is zone 30. Veel mensen denken dat voetgangers hier overal voorrang hebben. Dit is echter niet juist. Binnen een zone 30 gelden dezelfde verkeersregels als erbuiten. Voetgangers hebben enkel voorrang om de rijbaan over te steken op zebrapaden. Er zijn uiteraard uitzonderingen, zoals bij een woonerf, waarbij de voetgangers de volledige baanbreedte mogen innemen. Je leest er meer over op deze website https://www.politie.be/5388/vragen/verkeersreglementering/heb-ik-als-voetganger-overal-in-de-zone-30-voorrang-als-ik-wil

Ik vermoed dat nogal wat zwakke weggebruikers -voetgangers èn fietsers- de voorrangregels verwarren, of zelfs in de plaats stellen van de objectieve aansprakelijkheid.

En dat begrip in de wetgeving komt er op neer dat bij een ongeval met een zwakke weggebruiker de verzekering van de automobilist die hierbij betrokken is, ook al is de zwakke weggebruiker in fout, ‘de rekening moet betalen’…maar dat heeft met voorrang niets te maken…

Meer informatie kan je lezen in https://www.euromex.be/safety-world/wat-is-een-zwakke-weggebruiker#:~:text=Bij%20een%20ongeval%20moet%20de,passagier%20word%20je%20sowieso%20vergoed.

Ik heb niet de pretentie om belerend te willen zijn. Wel zie ik de noodzaak om een en ander te verduidelijken. Alvast bedankt voor de correcte toepassing ervan in het verkeer.

Standaard
Geen categorie

Regenboogpad

Vandaag werd het regenboogpad, ter hoogte van Turnova opnieuw aangebracht, nadat het op 4 mei ll, met veel gedruis werd weggewerkt.

Maar, helaas blijft de schepen van mobiliteit, de hooggeachte heer Boogers, net als zijn diensten -die hem sturen- volharden in de erg onveilige en dus domme, visie om hier géén echt zebrapad van te maken.

Met genoegen stel ik vast dat GVN van GVA, niet enkel mijn bekommernis en visie, maar die van heel veel Binken verwoord als hij in de Gazet vandaag schrijft : ‘Dit regenboogpad blijft voor verwarring zorgen, omdat de meeste weggebruikers het wel als een zebrapad beschouwen. Hoe nobel het opzet ook is, voor de verkeersveiligheid in de stad blijft het een gemiste kans‘. Zelf snap Ik echt niet dat het college van burgemeester en schepenen dit zomaar laten passeren…

https://www.gva.be/cnt/dmf20230516_94304670

Voor de volledigheid, maar vooral voor de veiligheid van alle inwoners èn bezoekers aan Turnhout plaats ik hierbij nog eens integraal de mededeling van de Politie Regio Turnhout die ze 3 jaar geleden, op 14 mei 2020 op hun facebook-pagina plaatsten en die -dat is belangrijk- nog steeds en onverkort van toepassing is. En laat de discussie over wel of niet zebrapad nu eindelijk ook maar eens ophouden !! Want het is absoluut GEEN zebrapad !!

Politie regio Turnhout 14/5/2020

Sinds vanmiddag geeft een gloednieuw 'regenboogpad' ter hoogte van de ingang van de Turnova-site extra kleur aan de Grote Markt in Turnhout. Op die manier wil het stadsbestuur van Turnhout alle homoseksuele, lesbische en biseksuele inwoners en transgenders in de stad een hart onder de riem steken.
Ook bij de Politie Regio Turnhout vinden we dit uiteraard een mooi initiatief, want nog te vaak worden mensen omwille van hun seksuele voorkeur gediscrimineerd in onze samenleving. Dat kan absoluut niet!
Toch willen we iedereen die ter hoogte van de ingang van Turnova de Grote Markt oversteekt, waarschuwen dat dit zogenaamde 'regenboogpad' geen officiële oversteekplaats is en dus op verkeersvlak geen enkele betekenis heeft. Het geeft je dus absoluut niet dezelfde voorrang als bij een klassiek zebrapad (dat in witte of gele verf is aangebracht volgens wettelijke bepalingen). Ga er dus niet zomaar van uit dat automobilisten hier te allen tijde zullen stoppen om je als voetganger voorrang te verlenen wanneer je de straat wil oversteken.


Standaard
Geen categorie

Onbehoorlijk bestuur en een blaam

De stad schuift de verantwoordelijkheid van zeker 35 ondergelopen kelders na een riolerinsgproject van zich af. De bewoners van onder meer de Boomgaardstraat en de Tijl- en Nelestraat kregen na de vernieuwing van de rioleringen in de straten plots water in hun kelder. Maar de stad of Aquafin heeft geen fout gemaakt. De getroffen bewoners moeten hun kelder gewoon waterdicht maken, zegt de stad. Een tegemoetkoming zit er ook niet in. Zo staat te lezen en te beluisteren op RTV dd 11/5/2023

Wel, van zo een bericht, daar zakt mijn broek van af. Bovendien, schepen Boogers -u kent hem  wellicht ook van het feit dat hij voor elke scheet inzake mobiliteit en wegenbeheer, de pers optrommelt- weigert om voor de camera van RTV te reageren.

Van zijn korte verklaring

Krijg je al helemaal grijs haar…

Er komt blijkbaar ook geen antwoord op de meest voor de hand liggende vragen zoals : wisten de opdrachtgevers, zijnde stad Turnhout en Aquafin van de mogelijke gevolgen voor de bewoners van dit nieuwe rioolstelsel en -bovendien – werden de bewoners vooraf ook in kennis gesteld van het risico op natte kelders ?

Hoe dan ook is de conclusie voor mij erg duidelijk : dit is een daad van onbehoorlijk bestuur en ontvluchten van verantwoordelijkheid door schepen Boogers !!

Een grote buis en zware blaam.

Diezelfde schepen Boogers kreeg de volgende dag (vrijdagavond 12/5 ll.) ook al de wind van voor in het VTM nieuws van 19.00u. naar aanleiding van hun onderzoek over fiets(on)veiligheid in Vlaanderen. Er werden maar liefst 18.800 onveilige punten gemeld. Gevraagd naar de steden die er echt uitspringen als slechte of goede fietsstad was het antwoord dat Turnhout er als slechtste uitkomt inzake fietsveiligheidsgevoel.

https://vtm.be/vtmgo/afspelen/0ffeca33-c187-4491-96cb-817c1e29898e

https://www.hln.be/turnhout/zo-veloveilig-is-turnhout-lees-hier-het-fietsrapport-van-uw-gemeente~a8bd31e6/

Wat een blaam voor Boogers die zich oh zo graag ook profileert als een notoir lid van de fietsersbond…en de man die er alles aan doet om van Turnhout een fietsstad te maken, de man die de ene fietsstraat na de andere inricht, maar vooral de man die de afgelopen jaren géén enkele eurocent investeerde in het nodige fietscomfort in de Turnhoutse binnenstad…

Standaard
Geen categorie

Met dichtgeknepen billen

Donderdag, 11 mei èn vrijdag 12 mei werden -opzienbarende- resultaten gepupliceerd inzake politieke peilingen…

Opzienbarend in meer dan één opzicht.

Zo is de ontevredenheid over het  beleid groter dan ooit, waardoor veel Vlamingen (60%) wel wat zien in een bestuur door experten in plaats van politici.

En ontevredenheid  geldt voor het beleid van zowel de Vlaamse regering, de federale regering, de Europese Commissie als de lokale besturen.

Enkel de lokale besturen krijgen nog van iets meer dan de helft (53%) een positieve score. Alle andere beleidsniveau’s hangen amper rond de 40%…

En wat die lokale besturen betreft weet slechts 43% van de kiesgerechtigden dat zij zeker zullen gaan stemmen op 13 oktober 2024. Pro memorie : de opkomstplicht voor die lokale verkiezingen is afgeschaft !
Anders is het voor de verkiezingen van zondag 9 juni volgend jaar. Dan ben je nog wel verplicht om een stem uit te brengen voor de federale, Vlaamse en Europese verkiezingen.

Met dichtgeknepen billen

Als je de resultaten van De Stemming, naar de politieke partijen toe bekijkt, dan is het duidelijk dat de meeste partijen, met kromme tenen 9 juni en 13 oktober tegemoet kijken.

Enkel de extremisten van links -PVDA- en van rechts -VB- zitten in een zetel. NVA blijft in de peilingen zakken. Enkel Vooruit maakt flinke winst tegenover 2019. De federale regeringspartijen, CD&V, Open VLD en groen, peilen ruim onder de 10%…

Goed om weten is dat op het ogenblik van de peiling, het B-post schandaal nog niet tot in de Wetstraat was doorgedrongen.

https://www.standaard.be/cnt/dmf20230512_95027674

Context

De verkiezingen van 2024 zullen allemaal verlopen in de context van we hebben veel te weinig geld om grootse zaken te realiseren.

Daarnaast zal het pensioendossier van politici, waarbij zowat iedereen uit de lucht kwam vallen, zeker een negatief effect ressorteren.

En dan blijkt ook nog dat migratie zowat voor 1 op 4 kiezers het meest heikele thema zal zijn. En nee, dat is niet de verdienste van het VB maar vooral van de wijze waarop ons land is afgegleden naar een ware asielchaos -op alle vlakken- in het land wat door te veel vluchtelingen wordt aanzien als van melk en honing…

Er zullen, zo vrees ik oprecht, weinig vreugdekreten worden geslaakt op de avonden van 9 juni en 13 oktober. Bovendien zal de opkomst voor de gemeenteraadsverkiezingen wellicht zo laag zijn dat je moeilijk zal kunnen spreken van een draagvlak bij de bevolking.

Standaard
Geen categorie

Vervuiling in ’t stad

Er werden 202 overtredingen vastgesteld. Het ging voornamelijk over sigarettenpeuken, maar af en toe ook het niet bijhebben van een hondenpoepzakje, of het wegwerpen van een eetverpakking.

Zo staat te lezen in HLN van 3 maanden geleden. Deze 202 overtredingen zijn het resultaat van 700 controles die in het stadscentrum werden gehouden door OVAM-vaststellers.

Uit een telling, die de stad eerder deed, bleek dat meer dan de helft van het zwerfvuil sigarettenpeuken betrof. De zwerfvuilcampagne werpt zijn vruchten af volgens het stadsbestuur van Turnhout. Bij een recente telling van zwerfvuil blijkt dat het zwerfvuil op alle eerder gemeten locaties met minstens 50% gedaald is. https://www.hln.be/turnhout/controleurs-betrapten-in-stad-al-meer-dan-200-mensen-die-zwerfvuil-achterlaten-zwerfvuil-met-minstens-50-gedaald~ad0abba4/

Helaas…

Ik wandelde deze namiddag ruim 45 minuten door diverse straten in Turnhout. Op die tijd telde ik massaal veel sigarettenpeuken. Ook op de Turnhoutse Markt…Alles samen goed voor minstens 3 à 400 stuks…

Je kan ze overal vinden, die sigarettenpeuken, individueel of in groep, zoals uit deze foto’s, die ik deze namiddag heb genomen, blijkt

Minder stadsduiven, dankzij de anticoceptiepil…zo lees ik heden in een bericht op RTV. https://www.rtv.be/artikels/anticonceptiepil-zorgt-voor-minder-duiven-turnhout-a130510

Helaas…

Zoals uit volgende foto’s -allemaal zeer recent genomen- blijkt is de -weliswaar natuurlijke- duiven- en vogelstront-vervuiling in onze (centrum)straten er niet minder op geworden. Zij er al plannen bij de groene schepen van groenbeheer om deze erg vieze, visuele vervuiling aan te pakken en regelmatiger te verwijderen ??

Standaard