Geen categorie

Politionele handhaving

Statistieken zeggen niet alles, wat criminaliteit betreft, maar wel heel veel. Zo werden in het eerste semester van 2021, -3.659- feiten vastgesteld in de politiezone Turnhout waarvan 2.249 in Turnhout-stad. Dat zijn ruim 20 criminele feiten/dag, waarvan 12,5/dag in stad Turnhout.

Zoals u weet bevat deze zone, behalve Turnhout ook de gemeenten Baarle-Hertog, Vosselaar, Beerse, Lille, Kasterlee, en Oud-Turnhout.

Goed voor een totale bevolking (op 1/1/2021) van 128.071 inwoners, waarvan 45.777 in Turnhout.

Enkele thema’s uit de statistieken

Het eerste cijfer is dat van de politiezone, het andere dat van Turnhout

Diefstal zonder VZO* = 473/337; diefstal mèt VZO = 211/98. Vandalisme = 273/156; opzettelijke brandstichting = 18/9; drugs = 488/404; oplichting = 220/95; fietsdiefstal = 115/83; identiteitsfraude = 28/14; intra-familiaal geweld = 146/82

Trajectcontroles-cijfers 2021 volledig

De trajectcontroles (snelheid) in de politiezone zijn samen goed voor 32.367 PV’s. De toppers vinden we terug in Wechelderzande met 6.756 PV’s in de zone 50. En op de Antwerpsesteenweg-CentrumVosselaar werden ook maar liefst 5.026 PV’s uitgedeeld, eveneens in zone 50.

De ring rond Turnhout (zone 70) was goed voor 4.126 PV’s vanuit de trajectcontrole maar ook de trajectcontrole op de Kastelein, Steenweg op Baarle-Hertog (zone 70) leverde 3.250 overtredingen op.

32.367 snelheidsovertredingen, vastgesteld via de module trajectcontrole is best wel veel. Ruim 88 PV’s elke dag van het jaar, of 620 per week…

Whitelistcontrole

  • Waarmee de politie het volgende bedoeld : Op plaatsen waar er een verbod geldt, het toegangsverbod voor gemotoriseerde voertuigen in voetgangerszones (winkelstraten), met uitzondering van de toegelaten voertuigen, beter controleren;

Gasthuisstraat = 2.410 overtredingen en de voetgangerszone op de Markt (=noordkant) telde 2.800 overtredingen. Samen dus 5.210 of een gemiddelde van 14/dag

Dat camera’s zowel voor trajectcontrole als opsporing van misdadige feiten zeer nuttig zijn, daar twijfelt ondertussen niemand meer aan, denk ik.

Voldoende blauw op straat

Maar de handhaving -al dan niet met harde hand- vergt daarnaast vooral voldoende mensen, agenten, op straat.

Zo bijvoorbeeld : als er tegen de zomer -eindelijk- een reglement zal zijn op het gebruik van elektrische steps, dan zal de handhaving daarvan vooral mensenwerk zijn. En om dat en veel andere zaken ook effectief en goed te doen moet ervoor worden gezorgd dat onze politiezone ook de nodige menskracht kan binnenhalen.

*diefstal met of zonder VZO : Er bestaan een aantal verzwarende omstandigheden bij diefstal. Een aantal voorbeelden van een verzwarende omstandigheid zijn dat de diefstal bij nacht wordt gepleegd, door braak of inklimming of door twee of meer personen

Standaard
Geen categorie

Waar je bent geboren, bepaalt de kansen in je leven.*

*Dat is wat de leider van groen-links –Jesse Klaver, goeie vriend van Kristof Calvo, in de -Nederlandse- Volkskrant van 10/10/2020 verklaarde.

Een onbetwistbaar belangrijk element om je toekomst te bepalen is de thuistaal vanaf je geboorte.

Ik ben voor u even gaan oplijsten, wat de situatie -in 2020-is in  Turnhout en de overige Vlaamse centrumsteden.

Dan tellen we in onze stad 139 geboortenationaliteiten. In slechts 56,5% is de thuistaal het Nederlands. En in 42,5% een andere taal dan het Nederlands of Frans.

Met dit resultaat behaalt Turnhout alweer een podiumplaats, samen met Antwerpen (174 geboortenationaliteiten en slechts 43,1% waar Nederlands de thuistaal is bij geboorte, en 54,3% een andere taal dan Nederlands of Frans) en Oostende (waar de cijfers respectievelijk de volgende zijn : 150 nationaliteiten, 53,8% Nederlands en 43,4% andere taal dan Nederlands of Frans)

Wat de overige 5 gemeenten van de stadsregio betreft, scoort Oud-Turnhout, met 11,9%, het hoogste percentage waar de thuistaal bij geboorte noch het nederlands, noch het frans is

Nog wat ruimer gemeten in het arrondissement zien we ook in Hoogstraten hogere cijfers. Daar zou bij 31,5% een andere thuistaal worden gebezigd.

De strijd tegen (kans)armoede in Turnhout lijkt steeds meer, op dweilen met de kraan open.

De presentatoren van ‘Hier spreekt men Nederlands’ (v.l.n.r.): Joos Florquin, Fons Fraeters en Annie Van Avermaet.

En ja, Vooruit-voorzitter Conner Rousseau heeft absoluut gelijk wanneer hij zegt (in Humo) ‘Als ik door Molenbeek rijd, voel ik me ook niet in België’. Dat zinnetje wordt meteen de kop van het artikel. Hij heeft het wel niet over huidskleur, maar zegt dat de meesten hier geboren zijn en het belangrijkste is dat ze onze taal leren en werken.”  https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/04/26/ging-vooruit-voorzitter-rousseau-uit-de-bocht-met-zijn-molenbeek/

Het Nederlands niet kennen en/of gebruiken in Vlaanderen als thuistaal, legt vanaf de geboorte een zware hypotheek op de toekomst van het kind. Zowel wat de onderwijskansen als de latere kansen, op de arbeidsmarkt betreft.

Maar in het bloedrode -woke- PS-bastion van Brussel (19) zijn politici al jaren blind, stom en doof tegelijk als het erop aankomt de realiteit onder ogen te zien èn er ook nog iets aan te willen doen !

Standaard
Geen categorie

Er SAMEN aan werken

Een maand geleden werd de uitbreiding van de stadsregio Turnhout (Turnhout, Beerse, Vosselaar en Oud-Turnhout) met Lille en Kasterlee, een feit. Deze uitbreiding werd bedacht met de nieuwe -voorlopige- benaming RIT wat zowel kan staan voor Regiovorming In Turnhout als Regio In Transitie.

Tot daar het goede nieuws van een versterkt samenwerkingsverband.

Samenwerken is een WERKWOORD

De voorbije dagen werd terug overgeschakeld naar de bekrompenheid van de vroegere samenstelling. Want de oude stadsregio met Turnhout, Beerse, Vosselaar en Oud-Turnhout heeft een gezamenlijk mobiliteitsplan, wat reeds door de Oud-Turnhoutse gemeenteraad werd goedgekeurd…

De deur dichtslaan voor ze open is

Verwonderd en ontstemd omdat er blijkbaar géén enkele link werd gemaakt met Kasterlee en Lille. Uiteraard is er nog voor de uitbreiding van de stadsregio voorbereidend werk geleverd om dit mobiliteitsplan vorm te geven.

Maar…de focus van dit plan ligt op 2035 om een en ander te realiseren. Er was dus zeker nog voldoende tijd om dit plan te aligneren (afstemmen) met Lille en Kasterlee.

Mocht ik beleidsverantwoordelijke zijn in Kasterlee of Lille, zou ik me in deze absoluut gepasseerd weten, helemaal miskend…temeer omdat Ward Kennes, burgemeester van Kasterlee, bij de persvoorstelling van RIT, mobiliteit als een gezamenlijk thema vermeldde…We zitten al in dezelfde brandweer- en politiezone en werken ook samen rond noodplanning. We denken dat we op domeinen zoals woonbeleid, mobiliteit en Huis van het Kind goed kunnen samenwerken. https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20220324_92958232

Ik noem dit dan ook de deur dichtslaan nog voor ze goed en wel open is…maar mogelijk èn hopelijk hebben politici in Kasterlee en Lille, een dikker vel dan het mijne !

Standaard
Geen categorie

Sammy, de Messias voor CD&V

Naast de verslaggeving over de gruwelijke oorlog in Oekraïne, focust de pers de laatste weken ook erg vaak op de teloorgang van cd&v. Zij speculeren dan gretig over het ‘of en wanneer’ Coens zal opstappen en dat Sammy Mahdi veel kans maakt om hem op te volgen.

Wat echter niet aan bod komt is de asielproblematiek wat toch de absolute bevoegdheid en opdracht is van Mahdi. De problemen die zich daar momenteel stellen, zijn duidelijk géén onderwerp voor de media.

wat de media niet doen, doe ik via deze blog.

*Tijdens het eerste kwartaal van 2022 hebben zich al 8.194 asielzoekers aangeboden in België. (Januari = 2.665; februari = 2.290 en maart = 3.239) Voor alle duidelijkheid gaat het NIET over Oekraïense vluchtelingen -ondertussen al zowat 35.000- waarvoor een andere beschermingsspoor werd uitgewerkt.

Goed om weten is dat in het jaar van de grote asielcrisis -2015- zich 35.476 asielzoekers hebben gemeld in België. Einde maart 22 is dus al bijna 25% van dat aantal, gerealiseerdWe stevenen dit jaar mogelijk af, op een nog hoger aantal dan in 2015 !

*Wonderboy Sammy Mahdi kreeg al meermaals de kans om in de pers te fulmineren tegen Theo Francken die verantwoordelijk zou zijn voor een tekort aan opvangplaatsen en voor het stijgend aantal dossiers die men de werklast noemt.

Omdat zowel Mahdi als de pers vergeten zijn dat Theo Francken en NVA op 8 december 2018 -nu dus al 3,5 jaar geleden- uit de regering zijn gestapt, wil ik toch samen met u wat cijfers bekijken.

2018, het laatste jaar van Francken, liep de werklast (begrijp : achterstallige dossiers)  op tot slechts 5.015 dossiers. Dit als gevolg van de beslissing in 2015, om 120 extra medewerkers aan te werven.

2019, het eerste jaar van Maggie De Block is de werklast opnieuw opgelopen tot 10.362 dossiers…

2020 is de werklast al ruim 12.663 dossiers om in 2021 -het eerste volledige jaar onder Mahdi- op te lopen tot 15.685 dossiers. In 2021 boden zich bijna 26.000 asielzoekers aan in ons landje…

2022 in maart van dit jaar beloopt de werklast al meer dan 16.400 dossiers, waar -4.200- als een normale werklast wordt beschouwd. In maart werden 680 Afghanen afgewezen. Het betreft allemaal oude dossiers van Afghanen die reeds in augustus vorig jaar in België zijn toegekomen. Daardoor lag de beschermingsgraad maar op 28,5%…maar de verwachting is, dat het aantal erkende dossiers de komende maanden opnieuw zal stijgen.

Toch ook nog even meegeven dat enkel al in 2020, 11.000 asielzoekers -van de 16.910 aanmeldingen- GEEN verblijfsvergunning kregen en in 2021 betreft het 12.050 van de 26.000 aanmeldingen…

Of en hoeveel van deze 23.000, zijn teruggekeerd, dan wel in ons land (illegaal) zijn gebleven ?…God zal het misschien weten…maar Sammy Mahdi weet het NIET !

In maart van dit jaar was maar 28,5% van de genomen beslissingen positief. Reken voor elke asielzoeker een doorlooptijd van 370 dagen, met een gemiddelde BBB kost van 50 €/dag…dan kan je zelf de rekening maken.

Ruim 70 % van de asielzoekers betreft mannen. En wat de Afghaanse vluchtelingen betreft, dat zijn bijna 90% mannen. Afghaanse asielzoekers voeren ook al ettelijke jaren de toptien aan van landen waaruit de meeste asielzoekers komen.

Ik zou u nog meer cijfers kunnen geven van de voorbije jaren maar wil enkel nog de beschermingspercentages (=positieve beslissingen) meegeven :2012=22,5%; 2013=28,1%; 2014=37,7%; 2015= 52,7%; 2016=57,7%; 2017=50,7% 2018=49,1%; 2019=36,9%; 2020=34,1% en 2021=43,5%.

Ik raad Sammy Mahdi en alle criticasters van deze en andere blogs, alvast de lezing aan van het boek –Tussen Demagogie en Hypocrisie- van Marc Bossuyt, die in november 1987 aantrad als allereerste commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en Staatslozen in ons land, Zijn stelling is erg duidelijk : Als we huidig migratiebeleid niet bijsturen, worden we overspoeld’

Zelf kan ik alvast géén argumenten vinden om zijn visie tegen te spreken !

In plaats van Messias die de CD&V zou kunnen redden, is Sammy Mahdi misschien eerder wel op zoek naar een elegante uitweg uit zijn mandaat als staatssecretaris voor asielbeleid…

*Alle geciteerde cijfers -en nog veel meer- zijn raadpleegbaar op de website van het CVGS https://www.cgvs.be/nl

Standaard
Geen categorie

Staatsgreep via fusie

De bijna staatsgreep van Open VLD’er Bart Somers in Mechelen en Boortmeerbeek om tot een fusie te komen, valt niet in goede aarde. Het protest van de bevolking in -vooral- Boortmeerbeek liegt er dan ook niet om. De Mechelse oppositie verwijt dan weer dat de meerderheid de democratie verkracht. https://www.hln.be/boortmeerbeek/boortmeerbeekse-burgemeester-spreekt-haar-burgers-toe-maar-krijgt-de-wind-van-voren-u-bent-de-marionet-van-bart-somers~a83df1c8/

Het zal ongetwijfeld het taboe wat rust op een fusie tussen Turnhout, Oud-Turnhout, Beerse en Vosselaar nog vergroten.

Maar het kan evenzeer een voorproefje zijn van wat talrijke kleinere gemeenten te wachten staat. Is het niet nog voor de verkiezingen van 2024, dan zal daarna zeker het fusioneren van gemeenten met minder dan 15.000 inwoners een verplichting worden.

Concreet betekent dit een hertekening voor 15 van de 27 gemeenten in het arrondissement Turnhout. Deze 15 hebben immers een bevolking van minder dan 15.000 inwoners. 5 gemeenten tellen zelfs minder dan 10.000 inwoners.

Daarnaast zijn er ook nog 5 gemeenten die in de gevarenzone zitten met minder dan 20.000 inwoners. De 7 steden/gemeenten met meer dan 20.000 inwoners blijven wellicht buiten het bereik van het fusiekanon.

Recent hebben Lille en Kasterlee gekozen voor een verregaande samenwerking met Turnhout en de stadsregio. Maar voor alle duidelijkheid, dit heeft de appetijt voor een fusie niet aangewakkerd.

Turnhout blijft verweesd achter

In de feiten is het vandaag nog altijd zo dat niemand wil fusioneren met Turnhout.

Als ik mijn blik op de al dan niet nabije toekomst werp zie ik onze stad, centrumstad en hoofdstad van de Kempen, verweesd achterblijven.  Meer nog, Turnhout zal wellicht niet langer de grootste stad blijven van de Kempen.

Zo zie ik Oud-Turnhout (14.385 inw.)eerder fusioneren met Retie (11.655 inw.) en/of met Ravels (15.265 inw). Een fusie tussen Beerse (18.371 inw.) met Rijkevorsel (12.319 inw.) en/of Merksplas (8.679 inw.) is ook al niet onwaarschijnlijk.

Mol (37.576 inw.) zal samengaan met Dessel (9.684 inw.) en zou dan op dit ogenblik meer inwoners hebben dan Turnhout.

Meerhout (10.257 inw.) en Laakdal (16.458) zouden ook kunnen samengaan tenzij Meerhout en Geel (41.115 inw.) voor mekaar kiezen. Wat dan meteen de grootste stad zou worden.

Standaard
Geen categorie

Bonnie kom je buiten spelen*

Heel de namiddag al, hangt dit liedje als een oorwurm in mijn hoofd. En dat heeft alles te maken met het feit dat we een tijdje hebben geterrast op de Turnhoutse Markt.

Er was immers ook op deze locatie voorzien in allerlei animatie voor de buitenspeeldag welke op vijf verschillende plaatsen in onze stad werd gehouden.

Schitterend weer, veel jong volk en dus een groot succes, voor wat de Markt betreft. En wellicht ook op de andere locaties.

Voor herhaling vatbaar !!

Standaard
Geen categorie

Toen in Turnhout

Graf van Grootjuffer
 Johanna de Boer. Laatste begijn. Geboren Rotterdam 27.01.1908 – overleden Turnhout 28.01.2002.

In een recent gesprek vroeg ik me af, tot wanneer de Turnhoutse brandweerkazerne gevestigd was op de De Merodelei en waar juist. In mijn zoektocht op internet kwam ik bij het stadsarchief terecht, ‘Turnhout in het verleden’ wat werd opgemaakt door Erik Adriaensen

En zo kwam ik te weten dat de nieuwe brandweerkazerne (langs de Parklaan) op 26/5/2000 feestelijk werd ingehuldigd.

Maar ook 20 jaar geleden, in 2002 zijn er een aantal opmerkelijke zaken die 20 jaar later zeker nog eens onder de aandacht mogen worden gebracht.

Zoals het gegeven dat de Vlaamse regering in 2002 besliste om Turnhout toe te voegen aan het lijstje van de 13 Vlaamse centrumsteden. Waar  Turnhout zich, 20 jaar later, positioneert inzake (kans)armoede kon of kan je lezen in deze uitgebreide studie. https://wolput.com/2022/04/14/turnhout-onder-de-scanner/

Met nieuwjaar werd de invoering van de Euro in de EU een feit. (behalve in GB, die 20 jaar later de EU hebben verlaten) De waarde van de euro werd vastgelegd op 40,3399 BF.

De oprichting van de politiezone regio Turnhout dateert eveneens van 2002. Net zoals de opening van het 4e grootste complex van Utopolis in België, op 16/12/2000. Ondertussen noemen ze zich de UGC-cinema’s in Turnhout.

Einde 2002 telde Turnhout 39.222 inwoners, waarvan 36.899 Belgen. 20 jaar later spreken we over 46.000 inwoners, waarvan 29.306 Belgen van herkomst.

Stadskantoor

Op 28/1/2002 overleed de laatste begijn van Turnhout –Grootjuffer Johanna De Boer– op de gezegende leeftijd van 94 jaar.

Waar Turnhout in die periode 76 verschillende nationaliteiten herbergde zijn er dat in 2021,  al 123 geworden.

Twintig jaar geleden, op 6/2/2002 engageerde het schepencollege zich voor de huisvesting van de stadsdiensten in de Blairon-kazerne. De geboorte van het stadskantoor !

Voor de Turnhoutse politiek en samenleving was 2002 een belangrijk scharnierjaar !

Standaard
Geen categorie

Turnhout onder de scanner

In het recente verleden heb ik al meerdere blogs geschreven over de problemen waarmee Turnhout te kampen heeft. Vooral wat betreft armoede en inwoners van vreemde herkomst.

Meermaals ook kreeg ik de reactie van dat zijn typische problemen van een centrumstad. Maar er is wel een  zeer groot verschil vast te stellen in de hoegrootheid van de problemen.

Waar de meeste van mijn blogs focussen op één of enkele indicatoren inzake armoede in de stad, krijg je in deze blog een complete samenvatting van alle relevante cijfers. Een scan -opname van de binnenkant- van de stad als het ware.

Klein en groot

Om te beginnen is Turnhout, met 46.000 inwoners, de kleinste van de 13 Vlaamse centrumsteden. Daarna volgen Roeselare met 63.800 inwoners en Genk met 66.700 inwoners.

De drie grootste zijn Antwerpen met 530.000 inwoners, Gent telt 264.000 inwoners en Brugge, 118.500 inwoners. Samen zijn de 13 centrumsteden goed voor een bevolking van 1.671.323 inwoners, of 25% van de Vlaamse bevolking.

Werkloosheid

De werkloosheidsgraad is met 12,1%  het hoogste in Antwerpen, terwijl Turnhout met 10,3% op de tweede plaats staat, gevolgd door Oostende met 10%.

Als we het aantal werklozen bekijken in functie van de bevolking, vinden we uiteraard Antwerpen opnieuw op de eerste plaats met 5,4%; Turnhout opnieuw als tweede met 4,72%, gevolgd door Gent met 4,4%.

De laagste cijfers vinden we in Brugge (2,57%) Kortrijk (2,8%) en Roeselare (2,96%)

Alle werklozen samengeteld in de 13 centrumsteden = 69.294 werklozen of 40% van het aantal werklozen in Vlaanderen. De  overige 60% werklozen wonen  verspreid over de andere 287 Vlaamse gemeenten/steden

Leefloon

Volgens de meest recente cijfers inzake aantal leefloners per duizend inwoners staat Gent op kop, met 26,63/1000; Oostende = 25,51/1000 en Turnhout = 23,28/1000.

Brugge heeft met 9,38/1000 het laagste aantal leefloners gevolgd door Genk (10,13/1000) en Aalst met 12,61/1000.

Fiscale inkomsten

Met een netto-belastbaar-inkomen per persoon van 18.073 €, scoort Turnhout op de 3e laagste plaats en laat Genk (17.538 €) en Antwerpen (17.491 €) nog voorgaan.

Met 21.534 € staat Leuven op de eerste plaats, Hasselt op een verdienstelijke 2e plaats met 21.496 € en neemt Brugge met 21.149 de derde plaats in.

Vergeleken met 2016 -jaar na de vluchtelingencrisis in ons land- noteert Turnhout met slechts 4,5% de kleinste aangroei van het inkomen/persoon. Sint-Niklaas staat met 5,96% op plaats twee en Aalst op de 3e plaats met een groei van 6,2%. Bij de grootste groeiers vinden we op de eerste plaats -verrassend- Antwerpen met +11,3%; Genk op plaats 2 met +10% en Gent op plaats 3 met +8,2%

Verhoogde tegemoetkoming gezondheidszorgen

Met 21 op 100 inwoners in onze stad, welke recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming gezondheidszorgen -maar ook op het sociaal tarief gas en elektriciteit- steken ondermeer Antwerpen (28,5/100) en Oostende (25/100) Turnhout de loef af.

Bevolkingsaangroei

Wat het aantal inwoners van vreemde herkomst betreft noteert Genk, met 57,3% het hoogste cijfer, gevolgd door Antwerpen met 53,3% en Turnhout met 36,5%.
De laagste cijfers zijn voor rekening van Brugge (16%) Roeselare (19,2%) en Kortrijk (21,5%) Vlaanderen klokt af op iets meer dan 24%.

De bevolkingsaangroei sinds 2011 is met +11,2% het grootst in Turnhout, Sint-Niklaas vult met +10,2% de tweede plaats in, gevolgd door Roeselare met +9,4%

De kleinste groei met +1,4% is voor Brugge, Genk +2,6% en Kortrijk met +2,9%

Al deze cijfers samen, beïnvloeden of bepalen de welvaartsindex. (basis = 100) Deze heeft met 88 het laagste cijfer in Antwerpen, 92 voor Genk en 95 voor Turnhout. Aan de hogere kant vinden we Leuven en Hasselt –Ex aequo– met 113. Dan volgt Aalst met 106 en Mechelen met 105.*

Onderwijs en kansarmoede

In het onderwijs hanteert men de zogenaamde OKI’s, of onderwijs kansarmoede-indicatoren. Deze -4-risicokenmerken zijn de volgende : laagopgeleide moeder; schooltoelage; een andere thuistaal dan het Nederlands en wonen in een buurt met veel schoolse vertraging. Deze OKI’s worden zowel gemeten in het basisonderwijs als in het secundair onderwijs. Met een oki van 1,49 in het basisonderwijs gaan 5 centrumsteden onze stad vooraf met een hogere meting, net als In het secundair onderwijs, waar Turnhout een OKI van 1,58 meet. Brugge met een OKI van 0,77 in het basisonderwijs en 0,79 in het secundair heeft de minste problemen in het onderwijs. Ook Hasselt (0,98-0,99) en Leuven (1,04-1,0) behoren tot de beste leerlingen van de klas. Roeselare en Turnhout noteren, zowel in het B.O als het S.O, de hoogste stijgingen van de OKI’s sinds 2015 ! Wie zich graag nog meer wil verdiepen in het thema onderwijs en (kans)armoede raad ik zeker de lezing van het rapport onderwijs van Turnhout aan. https://provincies.incijfers.be/jive/report/?id=rapport_onderwijs&input_geo=gemeente_46021,

Geboorten in een kansarm gezin.

Met 26% staat Turnhout, na Antwerpen (29,6%) en Oostende (28,9%) op de derde -alweer- podiumplaats. Het kleinste aantal geboorten in een kansarm gezin valt te noteren in Aalst (12,5%) Mechelen (14,1%) en Brugge (15,4%)

Turnhout nader bekeken

Ik kom terug op de grote bevolkingsaangroei (+11,2%) in onze stad. Een groei die uitsluitend te wijten is aan de instroom van mensen van vreemde herkomst. Deze bevolkingsgroep groeide sinds 2011 aan met meer dan 80%, (+7.536 sinds 2011, totaal 2021 = 16.764) terwijl het aantal inwoners van Belgische herkomst in deze periode met 10% verminderde (-2.927 sinds 2011, totaal = 29.308)

De bevolkingsexplosie is mede oorzaak van het oplopen van de wachttijden voor een sociale woning in onze stad. Meer dan 3.000 dagen en een wachtlijst van 2.500 unieke gezinnen !

Inzake OKI’s in het basisonderwijs scoort Turnhout (1,49) een 4e plaats, in de provincie Antwerpen, na…Antwerpen stad; Mechelen en Boom. Wat het secundair betreft : met 1,58 staat Turnhout eveneens op de 4e plaats, eveneens na Antwerpen, Mechelen en Boom.

In het arrondissement Turnhout

Staat Turnhout op een eenzame eerste plaats. En dit zowel in het basisonderwijs, (1,49) waar de andere steden met een centrumfunctie vèr onder de 1 blijven…Herentals = 0,93; Mol = 0,89; Hoogstraten = 0,63 en Geel = 0,65 maar eveneens in het secundair onderwijs (1,58) waar enkel Herentals, met 1,04 net boven de grens van 1 komt piepen. Ik wil er eveneens nog bij bij vermelden dat Turnhout, met maar liefst 33% de sterktste stijging kent -sinds 2015- van de 13 centrumsteden, wat de OKI in het secundair betreft. Voor 30% van de leerlingen in het basisonderwijs is Nederlands NIET de thuistaal en voor ruim 27% in het secundair spreekt men thuis ook géén Nederlands.

Geboorten in kansarm gezin

Met 26%, in 2020 is er een lichte stijging vast te stellen in onze stad. (25,5% in 2019) Slechts15,1% van de kinderen geboren in kansarm gezin, heeft een Belgische moeder; 20,9% een mama uit de EU en 64% een moeder van buiten de EU.

AL Deze cijfers illustreren -ten overvloede- wat ik al meermaals al in mijn blogs heb geschreven : de aangroei van de bevolking met inwoners van vreemde herkomst is tè snel en tè groot om in een kleine centrumstad als Turnhout te kunnen absorberen. Dat merk je dan ook aan de cijfers inzake leefloon, werkloosheid, welvaartsindex, onderwijs (kans)armoede…enz.

Heizijdse Velden en noorden telt 2.853 bewoners, wat een aangroei betekent van +513 sinds 2011. In 2020 waren er 38 geboorten en 45 overlijdens.

De bevolkingsdichtheid is er 1,1 per hectare op 110 per km². Dat is het kleinste aantal per km² voor het grootste gebied van Turnhout, namelijk 31 km². We spreken dan ook terecht over het groene noorden van de stad.

Stedelijk wonen West waar 9.443 mensen wonen (+1.356 sinds 2011) 112 geboorten en 112 sterfgevallen. De bevolkingsdichtheid is er 21,9 per Ha of 2.190 KM²

Stedelijk wonen Oost bevat 10.203 inwoners wat +1.724 is op 10 jaar. 133 geboorten en 72 sterfgevallen. Er wonen 31,4 inwoners per Ha, of 3.140 per km²

Turnhout centrum herbergt het grootste aantal inwoners met 15.054, een aangroei op 10 jaar met 1.487. 215 geboorten en 162 sterfgevallen. De bevolkingsdichtheid is in deze wijk het hoogst met 58,8 per Ha of 5.880 km².

Zuidelijke wijken (Parkwijk en Schorvoort) waar 6.462 mensen wonen of ruim 330 minder dan 10 jaar eerder. 46 geboorten en 42 sterfgevallen. De bevolkingsdichtheid is er 16 per Ha of 1.600 km².

Zevendonk en zuiden telt 1.927 inwoners, meteen ook het kleinste aantal van de Turnhoutse wijken. Ook hier stellen we een vermindering vast van -105 mensen. 9 geboorten en 15 sterfgevallen. De bevolkingsdischtheid is er, met 1,2 Ha of 120 per km², vergelijkbaar met Heizijde en het noorden.

Met 811 inwoners km² Turnhout staat Turnhout op de 3e plaats voorafgegaan door Hasselt (772) en Genk met 762. Maar zoals uit het overzicht per wijk blijkt woont het grootste aantal inwoners op het kleinste stukje Turnhout, stad die een totale oppervlakte heeft van 56,7 km².

Tot slot nog even de cijfers van drie -zogenaamde- statistische sectoren in onze stad. Zo blijkt dat Lu(oe)chtenberg maar liefst 86,5 inwoners heeft per ha, of 8650 per km². Den Bremt telt 78,7 inwoners per ha of 7870 per km² en de sector Gildenstraat 69,1 per Ha of 6910 per km². In deze sectoren leeft men echt wel op mekaars lip !

Welke straten tot welke wijk behoren kan je vinden op deze pagina van de website van de stad Turnhout.https://www.turnhout.be/conformiteitsattest-2

Moraal van dit verhaal

Als kleinste centrumstad staat Turnhout ALTIJD in de top drie van centrumsteden met de grootste problemen. Zoals bijvoorbeeld wat het leefloon betreft. Ondanks enkele dure programma’s van begeleiding naar de arbeidsmarkt neemt het aantal gerechtigden maar zeer langzaam af.

Zo waren er in 2018, 25,06/1000 inwoners gerechtigd op leefloon. In 2019 was dat 24,4/1000 en in 2020, 23,17/1000.  Een jaar later, in 2021 is er opnieuw een stijging tot 23,28/1000… In absolute aantallen waren in 2018, -1.108- inwoners leefloongerechtigd waar dat in 2021, – 1.072- personen zijn, of -36 dus

Ofwel helpen al die begeleidingsprogramma’s voor géén zier, ofwel blijft de instroom van inwoners van vreemde herkomst -vluchtelingen en gezinsherenigers- nog steeds sterk aangroeien en is het dweilen met de kraan open. Ofwel is het een combinatie van beide aspecten !

Wanneer ik in 2014 al een blog schreef Turnhout importeert armoede, stel ik vandaag vast dat daar nog niets wezenlijk aan veranderde of verbeterde. https://wolput.com/2014/11/10/turnhout-de-cijfers-achter-de-cijfers/

En zolang iedereen zich in ons land mag vestigen waar hij of zij dat wil, kan of zal er ook de volgende jaren niet veel verbeteren aan de Turnhoutse problematieken !

Reken daarbij ook nog eens de toenemende onzekerheden inzake energieprijzen en stijgende prijzen van de winkelwaar -mede als gevolg van de oorlog in Oekraïne- waardoor de armoede in onze stad niet zal afnemen…integendeel.

Ik had u graag een positievere, een blijde boodschap willen meegeven… maar de cijfers laten niet(s) aan duidelijkheid te over…helaas ! En mezelf en/of mijn lezers bedriegen met luchtkastelen…dat ligt helemaal NIET in mijn aard

Bronnen : provincies in cijfers-cijfers 2020 en 2021; Arvastat maart 2022, lokale integratiescan

Standaard
Geen categorie

Een bank

Hallo, ik ben een houten bank, zo’n pandemie-ding,

Maar ruim twee jaar later  nog steeds het kind van de rekening;

Je kan op mijn bank komen zitten

Om te picknicken

Of gewoon om rond te kijken

En je door de bewoners te laten bekijken

Maar blijkbaar enkel met je bubbel…

Of zie ik nu wat dubbel ?

Want het is wel een beetje raar,

Loeren en gluren vanaf al die terrassen daar.

Maar ook het omgekeerde is zeker waar.

Natuur is hier niet echt veel te vinden,

Behalve een beetje gras en af en toe een vlinder

Er zijn natuurlijk wat bloemen op sommige terrassen,

Dat zou je wel een beetje kunnen verrassen

Maar eigenlijk heb ik liever dat ze mij verkassen

Als je mij gebruikt als bank, doe het dan met respect

Laat niets achter of rondslingeren, hou het proper en maak het niet te vet

Loeren en gluren naar de buren, is dat niet tegen de privacywet ?

Of werd die omwille van mij als bank, gewoon opzij gezet ?!

Zelf zou ik op zo’n plaats mijn bank niet zetten,

Maar ik heb het ook niet kunnen beletten.

Standaard
Geen categorie

Turnhoutse overwegingen

Je zou het niet verwachten, maar Turnhout kan zich verheugen op een sterk stijgend aantal bezoekers uit den vreemde.

Dat merk je duidelijk als je in Turnhout wandelt en of fietst. Steeds meer vreemde nummerplaten in de straten, rijdend of geparkeerd, uit Polen, Roemenië, Oekraïne, Frankrijk, Nederland…en andere.

Allemaal extra bezoekers en klanten van de Turnhoutse winkels, horeca…

Althans…ik ga ervan uit dat dit allemaal bezoekers zijn aan onze stad. Immers, van zodra je hier gedomicilieerd bent, mag je niet langer met een buitenlandse nummerplaat rondrijden. Tenzij enkele uitzonderingen zoals een bedrijfswagen.

En dat is een zaak van de politie, die dit systematisch (zou moeten controleren) controleert, op aangeven van de wijkagenten. Nu krijgen die bewoners van buitenlandse herkomst nog wel een gratis parkeerkaart !

De pest van de step

In oktober vorig jaar schreef ik onder deze titel een blog. Over het toenemend gebruik èn gevaar van steps en van en voor hun bestuurders. https://wolput.com/2021/10/21/de-pest-van-de-step/

Ondertussen is er regelgeving op komst van wie (leeftijd) waar (niet langer op het fietspad) nog mag steppen, dat een step een éénpersoonsvoertuig is… https://gocar.be/nl/autonieuws/mobiliteit/elektrische-step-in-belgie-dit-zijn-de-nieuwe-regels

Alhoewel het de goede week is, zal deze regelgeving duidelijk vijgen na Pasen worden. Vandaag is België een van de laatste Europese landen waar geen wetgeving voor elektrische steps bestaat.  

Ik vraag me af hoe en op welke wijze de politie deze regelgeving nog zal kunnen afdwingen, nu het gebruik van steps steeds verder verbreid is ?!

Ofwel zullen politiekorpsen regelmatig gerichte controles moeten doen, ofwel zal de op komst zijnde regelgeving dode letter blijven. Wat nog meer ergernissen zal veroorzaken !

Standaard