Geen categorie

Draagkracht niet in verhouding

oude weegschaal - Antiek en Kunst | 2dehands

In opvolging van mijn vorige blog – de-staat-van-de-stad- zet ik de cijfers, wat betreft Belgische en bewoners van vreemde herkomst, in een breder perspectief

13 Vlaamse centrumsteden

*Zo wat betreft de 13 Vlaamse centrumsteden, waarvan Turnhout de kleinste is.  Antwerpen tekent de kleinste toename op, van het aantal inwoners van vreemde herkomst, sinds 2015, met +17,8%, gevolgd door Mechelen met +18,6% en op de derde plaats Gent met + 19,4%

*Aan de kant van de grootste groeiers vinden we Sint-Niklaas op de eerste plaats met +47,1% en Turnhout en Aalst op een gedeelde tweede plaats met +45,2%.

Wat betreft de stadsvlucht van inwoners van Belgische origine boekt Antwerpen met 9,6% het grootste verlies en nemen Turnhout en Oostende een gedeelde tweede plaats in met -6,3%

De laagste cijfers inzake stadsvlucht vinden we in Hasselt met -2%; Gent met -2,9% en Mechelen verliest 3,2%

En de stadsregio

*Wat betreft de stadsregio : waar in Turnhout, sinds 2015, 1.965 Belgen afscheid namen van onze stad, boekten de gemeenten Beerse, Vosselaar en Oud-Turnhout samen een winst van 453 inwoners van Belgische origine.

Turnhout telt nu 29.308 inwoners van Belgische origine. Oud Turnhout 10.922, Beerse 15.521 en Vosselaar = 9.784. Samen tellen deze 3 gemeenten 36.227 Belgische inwoners.

Een nadere blik op de bevolkingssamenstelling : In Turnhout wonen 8.676 mensen die van een niet Europese herkomst. In Beerse klokken ze af op 927, Oud-Turnhout = 748 en Vosselaar = 552. Wat het aantal Nederlanders betreft telt Turnhout 4.256 inwoners, Beerse = 1.173; Oud-Turnhout = 1.984 en Vosselaar = 778.

Het hoogste aantal Oost-Europese inwoners vinden  we in Turnhout, namelijk 2.865 uit de EU en 1.072 die niet uit de EU afkomstig zijn. Beerse heeft volgende cijfers : 310 EU en 92 niet EU; Oud-Turnhout = 322 EU en 101 niet EU, terwijl Vosselaar 162 EU en 63 niet EU’ers telt

De 7 gemeentes van de politiezone

Wat de politiezone regio Turnhout betreft, bekijken we ook eens de cijfers van Kasterlee :16.888 van Belgische origine wat +364 is sinds 2015; 846 inwoners van niet-Europese herkomst; 844 Nederlanders en 260 uit Oost-Europa  EU en 118 niet EU.

Lille : 15.015 Belgen, 165 minder dan in 2015; 575 van niet Europese herkomst; 595 Nederlanders; 175 uit Oost-Europa EU en 128 niet EU

Baarle-Hertog : 856 Belgen is 31 minder dan in 2015, 178 van niet EU herkomst; 1.786 Nederlanders; 114 uit Oost-Europa EU en 10 niet EU

Samengevat voor de politiezone, uitgezonderd Turnhout, wonen er 68.986 mensen van Belgische origine; 3.826 van niet EU-herkomst; 7169 Nederlanders; 1.343 Oost-Europeanen uit een EU land en 512 uit een niet EU land.

Of dit een billijke verdeling is en concreet voor de stad Turnhout de draagkracht ferm te boven gaat, laat ik aan uw eigen beoordeling over.

Standaard