Geen categorie

Naar school

De Leerplaneet - CORONA - Gemeente De Panne

Woensdag 1 september zullen meer dan 8.000 kleuters en jongeren uit Turnhout, zich naar school begeven. De eerste maal naar de kleuterklas, naar het eerste leerjaar of naar het eerste jaar secundair voor een belangrijk deel onder hen.

Ik wens ze allemaal, maar ook de leerkrachten, directies en ondersteunende diensten een veilig, gezond en vooral vruchtbaar schooljaar toe. En voor vele papa’s en mama’s zal het ook weer even wennen zijn.

Hopelijk heeft de pandemie bij niet al te veel jongeren voor een (grote) leerachterstand gezorgd. Dat zal alvast één van de belangrijkste aandachtspunten worden denk ik. En een uitdaging voor de leerkrachten, die ze zeker zullen aangaan

Turnhout onderwijsrapport

In het onderwijsrapport 2020, van Turnhout ben ik op zoek gegaan naar een aantal interessante gegevens. Ik beperk me wel tot hen die in Turnhout wonen.

In totaal tellen we 8.180 kleuters en leerlingen. 5.052 in het basisonderwijs (=kleuter- en lager onderwijs) en 3.128 in het secundair. 1.867 (22,8%) in het gewoon kleuteronderwijs en 20 (0,2%) in het buitengewoon.

2.917 lln in het gewoon lager onderwijs (35,7%) en 248 in het buitengewoon onderwijs (3%)

In het gewoon voltijds secundair onderwijs vinden we 2.831 ll, terug, samen goed voor 34,6%, 105 lln in het deeltijds beroeps-secundair (1,3%) en 192 lln in het Buso (2,3%)

Productief Turnhout

Het aantal lln in het basisonderwijs stijgt met 29,6% sinds 2010. (2010=100; 2015=112,8 en 2020=129,6) Voor de provincie is er een stijging van 13,7% en in het Vlaams gewest +10%.

Wat het secundair onderwijs betreft spreken we in diezelfde periode van een stijging van 14,% (2010=100; 2015=101,7 en 2020=114) waar dit voor de provincie +2,3% is en voor Vlaanderen een verwaarloosbare stijging van 0,6%

Bekeken naar de verschillende richtingen zijn er 73 ll, in het Okan (onderwijskansen anderstaligen, In totaal zijn er 178, wat dus betekent dat er ook nog 105 van buiten Turnhout komen)

Risicokenmerken voor kansarmoede

Hiertoe hanteert men volgende 4 factoren : laagopgeleide moeder; schooltoelage, andere thuistaal dan het Nederlands en wonen in een buurt met veel schoolse vertraging.

De cijfers inzake andere thuistaal. In het basisonderwijs is dat voor 28,8% v/d kleuters en lln het geval. 24,8% in de provincie en 20% in Vlaanderen. Wat het gewoon secundair onderwijs betreft zijn de cijfers respectievelijk 25,9%; 19,8% en 16,7%

Vermits de invloed van de buurt waar men woont en opgroeit erg groot is, geef ik ook deze cijfers (Turnhout, provincie,Vlaanderen) Voor het basisonderwijs respectievelijk 32,7%; 32,1% en 21,8%. In het secundair onderwijs liggen de cijfers nog hoger met 36,8%; 32,4% en 22,9%

Alle 4 indicatoren samengeteld en gedeeld door het aantal leerlingen geeft dan de onderwijs kansarmoede-indicator (OKI) Die ligt dus tussen O en 4. Hoe hoger deze OKI, hoe groter de kans op kansarmoede.

Kansarmoede indicator zeer sterk toegenomen

In het basisonderwijs Turnhout evolueerde deze OKI van 1,13 in 2010 naar 1,15 in 2015 en naar 1,49 in 2020. Dit is een stijging van 30% op 5 jaar !! Voor de provincie stijgt deze van 1 naar 1,24 en voor Vlaanderen van 0,81 naar 1,01.

In het secundair evolueerde de OKI ook van 1,13 naar 1.07% in 2015 en 1,47 in 2020. Een stijging van 37% op 5 jaar !! Binnen de provincie van 0,98 naar 1,22 en in Vlaanderen van 0,81 naar 1

Hoe valt deze tsunami van sterk toenemende kansarmoede in het onderwijs, nog te stoppen in Turnhout ??!!

Om deze stijging voor een belangrijk deel te verklaren, moet je één en ander samenlezen met de cijfers van het aantal inwoners van vreemde herkomst in Turnhout. Voor 2010 = 8.589; 2014 = 10.902; 2015 = 11.467 en 2020 = 15.828.

Voor de duidelijkheid nog even vermelden dat alle cijfers betrekking hebben op in Turnhout wonende kleuters en leerlingen.

Er is ongetwijfeld heel veel werk aan en in de Turnhoutse onderwijswinkel !

Bron : https://provincies.incijfers.be/dashboard/dashboard

Standaard