Geen categorie

Wie schrijft…

De toetsenbordindeling wijzigen van QWERTY naar AZERTY - Decomputer.be

De meesten verwachten dat na wie schrijft, die blijft volgt. Maar ik wil er liever van maken : wie schrijft…die wil vooral gelezen worden. Dat is zo voor auteurs, journalisten en bloggers. Met andere woorden : ikzelf wil niet aan die logica ontsnappen.

En in alle bescheidenheid gezegd : ik mag echt niet klagen wat betreft ‘ik wil gelezen worden’. Integendeel. Momenteel mag ik mij verheugen in meer dan 31.100 lezers dit jaar, voor mijn blogs. Dat is gemiddeld -4.442- per maand. Ter vergelijking : over het hele jaar 2018 waren 31.700 lezers geïnteresseerd in mijn schrijfsels.

Armoede aanpakken

Ruim 30 jaar geleden was ik deelnemer aan de stuurgroep (binnen het OCMW) over de besteding van de gelden die aan Turnhout werden toegekend in het kader van armoedebestrijding. Meer bepaald over de S.I.F.-middelen (sociaal impulsfonds)

Trefpunt Toreke

In die periode leerde ik ook Paul Dierckx kennen. Paul Dierckx en Magda Strauven startten in 1989 met hun project op Klein Engeland met als doelstelling kansarmen een plaats te geven waar zij zelf konden en kunnen meewerken aan de uitbouw van de locatie, trefpunt Toreke genaamd. Heden ten dage beter gekend als de Klein Engelandhoeve.

Paul is een fervent aanhanger van ‘Père Joseph’, de Franse priester Joseph Wresinski die in 1957  de internationale beweging ATD/Vierde wereld oprichtte, tegen armoede en uitsluiting in de wereld.  Naar aanleiding van het 30-jarig bestaan van deze vereniging, op 17 oktober 1987, ontstond zo de jaarlijkse actie ‘werelddag van verzet tegen extreme armoede’

In het overleg rond armoede-aanpak in onze stad, was Paul steeds weer de pleitbezorger van

*ervaring en kennis te delen

*medestander te zijn met armen in het kader van beleidsbeïnvloeding.

Kennis delen

Het is omwille van het belang van die kennis te delen dat ik vele jaren geleden ben begonnen met  opiniestukken te schrijven op de toenmalige “Gazet Van Turnhout”

Nog voor die tijd werd me gevraagd om in het nieuwsprogramma wat Paul Van Zummeren (zaliger) verzorgde op een vrije radio in Turnhout, een wekelijks rubriekje te wijden aan de sociale wetgeving.

Later, na de oprichting van Radio Tos, heb ik dat daar nog enkele jaren in een eigen programma gedaan.

Officiële cijfers

Vandaag is het delen van kennis nog steeds een wezenlijk onderdeel van mijn blog op wolput.com. Zo bijvoorbeeld wat het opvolgen van de grote demografische (lees : bevolking) verschuivingen in  Turnhout betreft. Of een bijna maandelijks overzicht van de evolutie en verschuivingen in de werkloosheidscijfers. Met Arvastat als bron. Ook beleidsbeïnvloeding is nooit ver weg !

Ook heel wat statistische uitgaven die Vlaanderen opmaakt worden door mij wel eens uiteen gezet in een blog. Zo bijvoorbeeld de stadsmonitor, de lokale Inburgerings- en Integratiemonitor en de statistieken inzake verhuisbewegingen van erkende vluchtelingen. Ook de provinciale databank is een dankbaar instrument om mijn lezers van allerlei nuttige en relevante informatie te voorzien.

Een ander voorbeeld, wat veel verder reikt dan Turnhout is een cijfermatig onderbouwde blog over de ‘hardnekkigheid van PS-voorzitter Magnette’. Het is deze blog die momenteel voor 2020 op nummer 1 staat (met bijna 1.600 lezers)

De samenleving in onze stad is in die afgelopen 30 jaar heel sterk van ‘aangezicht’ veranderd. Vandaar ook dat mijn blogs ondertussen over veel meer gaan dan enkel de ‘pure armoedeproblematiek van de  Binken’

Te oordelen naar de nog steeds stijgende belangstelling voor mijn blogs, zijn er heel wat mensen die duidelijk behoefte hebben aan concreet en correct cijfermateriaal.

Al blijkt juist het gegeven van  die cijfers, door sommige anderen dan weer te worden bestempeld als ‘vergif’ voor Turnhout…Maar die laatste ‘categorie’ van enkelingen die mij liever ‘het zwijgen willen opleggen’ is  nu net het minste van mijn zorgen.

Zo lang zo veel mensen mijn blogs blijven lezen en waarderen, zal ik doorgaan met de waarheid onder mijn lezers-ogen te brengen.

Standaard