Geen categorie

Ik voel me klote

Nee, deze blog gaat niet over de Vlaamse Parlementsvoorzitter, noch over zijn gevoel na betrapt te zijn, achter het stuur van zijn auto,  met enkele pinten te veel op. Dit gevoel overviel me toen ik een gesprek had met enkele mensen uit de Grimstedestraat die vechten voor het behoud van een echte en enig(e) groene long, midden in de stad.

Geen respect voor het bronsgroen eikenhout.

Nee, ook niet over die strontvervelende processierups. Wel inzake een prachtig stukje groene oase met nog een weelderige fauna en flora, op enkele honderden meter van de Turnhoutse Markt. In de tuin van Natuurpunt bovendien.

Dat zou nu grotendeels moeten verdwijnen om een project ontwikkelaar tegemoet te komen in zijn ijver om hier een 5-tal appartementsblokken met 50 wooneenheden, neer te poten.
Ik ga u, lezer en mezelf niet vermoeien om een chronologische weergave te doen van wat door wie en waar of waneer gezegd geweest is in deze zaak. Dit loopt bovendien al over meerdere jaren en ook over meer dan één legislatuur.

Waarom ik me klote voel ?

Omdat ik mij niet van de indruk kan ontdoen dat de huidige bewoners van het binnengebied in de Grimstedestraat meermaals op een verkeerd been werden gezet. Vooral ook omdat de inspraak -als die er al is geweest- niet of nooit ernstig is genomen.

Onderbouwde argumenten werden volgens mij te vaak en te snel als niet terzake dienend in de vuilbak gegooid.
Het buurtcomité heeft al flink wat euro’s geïnvesteerd om bezwaren en bezwaarschriften in te dienen. Juridisch onderbouwd.

Voor alle duidelijkheid : ze zijn niet tegen bijkomende wooneenheden. Maar vinden de plannen die op tafel liggen te groots. Daardoor zien ze met lede ogen aan dat deze groene long in het centrum grotendeels naar de filistijnen zal worden geholpen…
Einde van deze maand mogen zij een antwoord van de provinciale overheid verwachten op hun ingediende bezwaarschrift. Ook dat antwoord, welke richting het ook mag uitgaan, zal zeker juridisch worden onderbouwd.

Maar het emotionele, ja zelfs het morele aspect van wat de ernstige aantasting van dit unieke groene pareltje zal betekenen kan je uiteraard met géén enkel juridisch discours goed maken !

Wie weet ziet de kritische nieuwssite APACHE wel brood in het verhaal en de belevenissen van de actiegroep. Want dit lijkt meer en meer een verhaal van David tegen Goliath, maar dan in de versie waarin David het -zo te voorspellen- onderspit met delven

Standaard