Opinie

De puntjes op de i

Trajectcontrole onwettelijk : Dré Wolput heeft gelijk. Dat had de titel kunnen zijn van deze blog. Maar dat klinkt wellicht veel te pretentieus. Nee, ik wil met deze blog vooral de puntjes op de i zetten.

  1. Rechtbank spreekt een bende mensenhandelaars vrij wegens procedurefout (in huiszoekingsbevel) Mijn rechtvaardigheidsgevoel komt zwaar in opstand!  http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=VB3HAG3V

2.  Opgepakte drugsboer in West-Vlaanderen moet worden vrijgelaten en zijn in beslag genoemn goederen moeten worden teruggegeven. Reden : een procedurefoutje (huiszoekingsbevel)

3.  November 2011 : Minister Crevits laat via de 7e dag weten dat er nog steeds geen geldige PV’s kunnen worden opgesteld ingevolge trajectcontrole op de E17 te Gentbrugge. Reden : er is nog géén KB wat de homologatie (lees : goedkeuring, ijking en installatie van de meettoestellen, de camera’s) regelt.

4.  En wat dan met de reeds maanden lopende trajectcontrole in Turnhout. Is die dan wel rechtsgeldig? Dat ‘vervelende’ (sic) rechtvaardigheidsgevoel van me speelt weer eens op. Maar ik zal voor de zekerheid de vraag stellen aan de Minister Van Justitie, Declerck. Ondertussen maak ik alvast een blog hierover

http://www.gazetvanturnhout.be/opinie/opinieblogs/dre-wolput/7890-1000-maal-bedrogen

5.  Een Adviseur van het Ministerie van Justitie laat weten dat er een KB werd opgesteld om de homologatie te regelen en dat de PV’s die in Turnhout werden opgesteld, duidelijk buiten dit betreffende KB vallen. Met andere woorden : ‘onwettelijk’. Servais Verherstraeten stelt zelfs in Gazet Van Antwerpen ‘ dat betekent zo goed als zeker dat de vroegere boetes ongeldig zijn, maar dat de politierechter hierover zal oordelen.

http://www.gazetvanturnhout.be/nieuws/allerlei/8135-regio-miste-trajectcontrole-wettelijke-basis

6.  Mijn blog vindt behoorlijk wat weerklank. Er zijn zelfs mensen die me advies vragen of het zinvol is om in beroep te gaan tegen een voorgestelde ‘onmiddellijke inning’. Ik adviseer positief omdat ik sterk overtuigd ben dat een PV welke voortspruit uit niet gehomologeerde meetapparatuur, weinig tot géén rechtsgeldigheid heeft. Er komen voor het eerst dan ook zaken in beroep voor bij de Politierechter(s). Deze vonnissen verschillend. De ene keer krijgt de ‘overtreder’ gelijk en een andere keer dan weer ongelijk. Het is dus afwachten wat de rechter in beroep zal oordelen. En nu is er sinds 20 oktober 2011 een vonnis in beroep, wat stelt dat de gedane vaststellingen niet kunnen weerhouden worden bij gebrek aan homologatie van de meetapparatuur-camera’s.

 

En wat zijn nu ‘mijn’ conclusies?

1.  Ik ben een absolute voorstander van trajectcontrole, zelfs in veelvoud van wat nu is. Maar zorg dat alles wettelijk correct omkaderd is. Enkel een akkoord tussen parket en politie is onvoldoende en neigt heel sterk naar klasse-justitie

2.  Ben ik het dan eens dat ‘iemand’ ongestraft 96km/uur mag rijden waar 50 is toegelaten? Uiteraard niet! Maar laat dat nu net de kern van de discussie vormen. Niemand kan aantonen dat de apparatuur die de vaststellingen heeft gedaan correct werd geïnstalleerd èn afgesteld. Als er -bij wijze van voorbeeld- een verschil is tussen de 2 gebruikte ‘tijdsklokken’ krijg je een totaal fout en overtrokken beeld.

3.  Sta ik dan niet stil bij het feit dat -gezien de gunstige ongevalcijfers- trajectcontrole de verkeersveiligheid ten goede komt en er zo minder menselijk leed te rapen valt. Jawel hoor. Ik vind dat ook een zeer belangrijk element. Maar ook mensenhandelaars, drugsboeren, drugstelers en -handelaars veroorzaken ongelofelijk veel menselijk leed. Als zij ‘recht’ hebben op een correcte en wettelijk bepaalde procedure, dan moet dat ook zo zijn voor snelheidsovertreders.

4.  Had de politie deze trajectcontroles dan (eerder) moeten stopzetten? Ja, minstens sinds in december, uit het antwoord v/h Ministerie van Justitie is gebleken dat er meer dan gerede twijfel was/is over de gevolgde procedure in onze politiezone. En niet alleen het KB was er (nog) niet. De politiechef had eerder verklaard ‘te zijn ingedekt door zowel de Procureur als de Procureur-Generaal’. Deze laatste ontkende evenwel ook maar enigzins op de hoogte te zijn van de afspraak met het parket in Turnhout.

5.  En de rol van ‘de politiek’ dan ? Ook wat dit betreft meen ik dat de politieraad/college, bestaande uit democratisch verkozen en lokale politci, ernstig in gebreke is gebleven. Op de laatste gemeenteraad van december 2010 antwoordde Burgemeester Stijnen op een vraag over de on-wettelijkheid van trajectcontrole nog ‘dat dit eerder een vraag was voor de politieraad en dat er met de camera’s niets onwettelijk aan de hand is(geweest)’ Het vonnis van 20 oktober zegt heel duidelijk andere dingen dan wat de Burgemeester beweerde in december. Zij hadden hun verantwoordelijkheid moeten nemen en de trajectcontrole laten stilleggen tot er een wettelijke zekerheid was. Maar blijkbaar zijn sommigen onder hen meer begaan met een begane parkeerovertreding die door een foutieve persoon werd vastgesteld

http://www.gazetvanturnhout.be/nieuws/politiek/8204-turnhout-agenda-gemeenteraad-van-vanavond.   

 

 

 

Standaard