Opinie

Turnhout maakt Vinci rijk

In de berichtgeving in de pers, omtrent dit ‘dynamisch parkeren’ gaat men allemaal voorbij aan het feit dat dit systeem alweer een cadeau is van de stad aan Vinci. U en ik draaien op voor de kostprijs van dit ding. Zo een bedrag tussen de 850.000 en 1 miljoen euro. In de concessieovereenkomst tussen de stad en Vinci zijn er nog meerdere zaken voorzien die wij met z’n allen betalen.

 

1) zoals vermeld MOET de stad op haar (onze) kosten dit parkeergeleidingssysteem uitbouwen

2) in datzelfde Vinci-contract is ook voorzien dat de stad op permanente basis minimum 100 parkeerplaatsen afhuurt tussen 8.00 en 17.00u, tegen 100 euro per maand+btw +index. Kostprijs per jaar zo een 150.000 euro. Voor de avonduren kan Vinci deze 100 plaatsen nog eens inzetten voor ‘gewone betalende parkeerders’

3) de stad (wij dus alweer) stelt een jaarlijks budget van 20.000 euro+btw ter beschikking van Vinci, voor marketingacties en promotiecampagnes van Vinci

4)naast het betalend maken van de Hannuitparking+ voorbehouden voor kaarthouders dienden ook alle straten in het centrum binnen wandelafstand (400m in vogelvlucht) parkeervrij te worden gemaakt. Net als het volledig parkeervrij maken van de Grote Markt.

Het is ondermeer dit 4e punt wat mede aanleiding was tot het grote verzet tegen het parkeerbeleid in Turnhout.

Het is trouwens goed om weten dat al die ‘flankerende maatregelen’ samen, goed zijn voor een bedrag van 450.000 euro. Per jaar wel te verstaan. Daar komt dan deze zware investering van het parkeergeleidingssysteem bovenop. Eenmalig maar met een regelmatige onderhoudskost. Tel daarbij nog het feit dat er van elke 100 euro die in de parkeermeters terecht komen er 60 naar Apcoa gaan (rond de 1 miljoen euro per jaar) en je weet wat dit parkeerbeleid aan de Turnhoutse belastingbetaler kost. Het adagium geef de straten terug aan de bewoners smaakt dan wel erg wrang en bijzonder duur. En dat potje heeft Dimitri Gevers wel zelf gebroken. Alhoewel hij graag het tegendeel heeft beweerd.

Vraag is dan ook wanneer maar vooral in welke mate de nieuwe bestuursploeg deze veel te dure parkeer-kost zal bijsturen?! Of anders gezegd : wie stopt deze waanzin waarbij de belastingbetaler nog vele jaren zal opdraaien om een privé-firma (Vinci) te verrijken.

 

Standaard