Opinie

Iemand een schaamlapje?

Sommigen zeggen/verwijten me, een erg kritische houding aan te nemen t.a.v. het beleid in Turnhout. In mijn vorige blog trachtte ik, onder ‘lopen-de zaken in Turnhout’ een gemeende positieve noot te plaatsen. Helaas, driewerf helaas : binnen enkele uren reeds werd ik door de realiteit teruggefloten.

 

Zo wat betreft het zwembad, wat recent gedurende 300 dagen gesloten was en wat ons elke van die 300 dagen een massa geld heeft gekost aan ‘herstelwerkzaamheden’ en verlies aan inkomsten. Eventjes terug open en nu weer ‘voorlopig definitief’ dicht’. Gazet Van Antwerpen belooft ons morgen 2 pagina’s ‘mèt kritische noot’ Is er een andere dan ‘kritische noot’ mogelijk, wat het zwembad betreft ?!
 
Vandaag vernam ik dan via GVA dat ook inzake de planning van de heraanleg van de Markt er ook wat zal veranderen. Belgacom wil nu nieuwe kabels leggen en daarvoor moet er opnieuw worden gegraven langs de kant v/h Stadhuis, waar men anders al opnieuw de ‘wegbedekking’ had kunnen aanbrengen. De pers maakt ook melding van het feit dat de kosten voor de Markt oplopen met +100.000 euro o.w.v. ‘het hekken’ Als dit beleid beter had geluisterd naar wat mensen zeggen en vragen was er geen aanpassing v/d plannen nodig geweest !!!
 
En dan is er ook nog de ‘dienst mobiliteit’ die APCOA opdracht gaf om (dure) controles te doen op het parkeren op privé-terrein. Is dergelijke beslissing ingegeven door een ‘meteloze haat tegen auto’s en hun bestuurders ? Voorlopig geeft deze dienst géén antwoord. Dit voorval doet erg denken aan de beslissing die werd genomen einde 2009 om op de zandvlakte van Loechtenberg ook controles toe te passen. Dit is wel grond v/d Stad. Alleen…de vele bezoekers aan Turnhout in die eindejaarsperiode wisten niet dat men op dergelijke, hobbelige zandvlakte ook nog moest betalen. Bezoekersvriendelijk hé !!
 
Van gesloten zwembad (prestigeproject wat ruim 10 miljoen euro heeft gekost) tot (géén) mobiliteitsplan en een ‘snertparkeerbeleid’ met een gebroken meerderheid : zeg me,  welke stad is er slechter bezig dan Turnhout ? Ik weet niet of het taalkundig juist is, maar dit beleid van CD&V en SP.a (voorlopig toch nog)  kan in 2012 enkel een negatief palmares voorleggen. In dat klimaat zou er wel eens een ‘wildgroei’ van allerlei nieuwe ‘politieke groeperingen’  kunnen ontstaan. Wie zal daar, na 2012 dan weer beter van worden.
 
En…hoe zou het nog met Turnova zijn ?
 
Er is bij Turnhout 2012 een vacature voor een nieuwe en voltijdse medewerker die de baan op moet om sponsors te vinden. Stel je voor dat je morgen die job wil gaan doen, terwijl deze stad -0 geloofwaardigheid heeft. Dat is pas een uitdaging. Maar, misschien, héél misschien kan Turnhout 2012 ‘het schaamlapje’ worden waaraan deze meerderheid een zeer grote behoefte heeft.
 
Het was een voorname CD&V er die ooit zei ‘wie gelooft deze mensen nog ?’ 

Afspraak  op 14 oktober 2012. In het stemhokje. Dan zal blijken of er nog (voldoende) ‘gelovigen’ zijn.

 

Standaard