Opinie

Het conflict met 50+ en werk

Go to fullsize image

 

Vanaf april zal VDAB alle nieuwe werklozen, die géén 55j zijn ‘verplicht begeleiden’.  Uiteraard -daar ga ik toch van uit- met de bedoeling dat deze ‘ouderen’ opnieuw aan de slag kunnen. In een ‘deftige’ job, waarbij rekening wordt gehouden met ‘wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik’

Maar, tot op vandaag staat de barometer inzake ‘kansen voor 50+’ op bijzonder slecht weer. Er worden veel te weinig vacatures ingevuld door ouderen èn tegelijk worden deze ouderen nog veel te makkelijk aan kant geschoven. Maar lees mee wat ik erover denk.  Uw reacties en meningen, maar zeker ook uw ervaringen, zijn  zeer welgekomen. Via deze site of via mail : dreblogt@gmail.com  Op dat zelfde adres kan je ook terecht als je wat meer cijfergegevens wil kennen.  Alvast bedankt!

Ouderen en de arbeidsmarkt – Altijd al een moeilijke verhouding geweest

*Het debat over ‘ouderen en langer werken’ haalt de laatste jaren veelvuldig het nieuws. Je zou denken dat het een recent probleem is. Niets is echter minder waar.
In de jaren 70 reeds ontstonden er vervroegde uittredingsstelsels voor ouderen.
 
Zo is het (wettelijk) brugpensioen er gekomen in 1974.
Mede als gevolg van de toen heersende economische crisis (oliecrisis in 1973) was er grote werkloosheid die vooral de jongeren trof. Om die jongerenwerkloosheid op te vangen bedacht men het brugpensioen, waardoor ‘ouderen’ vervroegd konden stoppen. Er was toen wel een vervangingsplicht. Naast het wettelijke stelsel van BP, kwamen er ook meer en meer ‘conventionele’ afspraken tot stand inzake brugpensioen. (CAO per sector en/of onderneming) In deze cao’s werden andere leeftijdvoorwaarden bedongen (58j; 55j…)
Brugpensioen is de afgelopen decennia meer en meer gebruikt om ‘een sociaal bloedbad’ bij herstructureringen te vermijden. Een van de laatste bedrijven in de Kempen, waarbij brugpensioen werd afgesproken op 50j, was bij de sluiting van Belgonucleaire te Dessel. Er was toen nog geen sprake van het generatiepact.
 
*Maar ondertussen bleef er een grote instroom van +50 in de werkloosheid. Zelfs zo groot dat de overheid in 1991 besliste tot een ‘vrijstelling’ van 50+ in de werkloosheid, wat betekende dat deze mensen niet langer ‘bemiddelbaar’ waren en géén verplichtingen meer hadden om werk/begeleiding te zoeken. Deze groep ‘verdween’ dan ook uit de werkloosheidscijfers en zo kon België ‘betere’ cijfers voorleggen voor Europa.

Kentering

*Het is pas bij het aantreden v/d ‘paars-groene’ meerderheid, in 1999 dat de overheid, alweer onder impuls van Europa- anders is gaan denken over werkloosheid en activering. De regering Verhofstadt bevatte ook de architecte van het generatiepact. (Freya Van Den Bossche)
Met het afschaffen v/d ‘automatische vrijstelling’ voor 50+ (per 1/72002) werd –althans beleidsmatig- de omslag inzake activerend beleid, ook voor ouderen, ingezet.
 
*Met de invoering van het generatiepact is men in de eerste plaats de toegang tot het brugpensioen gaan bemoeilijken. Sinds 2005 moet elke ‘kandidaat-bruggepensioneerde’, in het kader van een herstructurering, gedurende (minstens) 6 maanden outplacement volgen. Hij of zij blijft voortaan ook ‘ter beschikking staan van de arbeidsmarkt’ (behalve als je minstens 38 jaar werkte of reeds 58 jaar oud bent)
Daarnaast worden ook alle nieuwe werklozen van 50+ door VDAB verplicht om een informatiesessie te volgen, waarbij ze informatie krijgen over hun rechten, plichten en kansen. Ook de vakbonden –via bijblijven- werken hieraan mee.

Werkzaamheid en werkbaarheid zijn geen tegenpolen

*Werkzaamheidsgraad optrekken ?
Het ACV is het volledig eens met het principe van ‘langer werken’ ook en vooral om onze sociale zekerheid en de pensioenen betaalbaar te houden.
Maar, daartoe moeten –voorafgaandelijk- 2 belangrijke voorwaarden worden vervult
1)     Het moet ‘mogen’. Wat nu niet het geval is omdat 50+ veel te snel uit het arbeidsproces worden gezet
2)     Het moet kunnen, fysisch en psychisch.
Met andere woorden : de overheid en werkgeversorganisaties focussen nu erg eenzijdig op de werkzaamheidgraad, maar niet of veel te weinig op werkbaarheidsgraad. Pas wanneer die 2 ‘parameters’ hand-in-hand worden gebruikt, zal er een begin van oplossing komen, inzake het activeren van ‘ouderen’. En het zijn net deze 2 voorwaarden die aan werkgeverskant moeten worden ingevuld !!
De cijfers tonen ook aan dat de huidige arbeidsmarkt géén of minstens erg onvoldoende vacatures heeft voor 50+. Er is een dringende mentaliteitswijziging nodig bij werkgevers om ‘ouderen’ opnieuw een kans te geven of hen langer in dienst te houden.
 

Vanaf 1 april iedereen door hetzelfde bad ?

 
*Vanaf april zal VDAB alle nieuwe werklozen van -55 jaar, verplicht gaan begeleiden. Ook hieraan zullen we als ACV meewerken, maar met een nog meer kritische reflex dan voorheen.
Immers tonen de werkloosheidscijfers nog steeds een groei aan van de 50+. Als voorbeeld neem ik de (centrum)stad Turnhout : sinds 2007 stijgt de werkloosheid met 6%, maar bij de 50+ met bijna 18%. (zie bijgevoegde cijfers)
Als er de volgende maanden in deze cijfers géén kentering komt, vrezen we dat begeleiden snel zal omslaan in ambeteren ! Dat is voor het ACV on-aanvaardbaar !!
 
*Tenslotte
Een oproep aan VDAB om correcter om te gaan met wat zij noemen ‘het labelen’ van een 50+. Ik doe nu al 6 jaar info’s voor 50+, welke door VDAB daartoe worden uitgenodigd.
Minstens 20 à 25% van de aanwezigen hadden die uitnodiging niet hoeven te krijgen.
Het is ook niet prettig als je een uitnodiging ontvangt voor een ‘verplichte info’ en dat bij afwezigheid dit zal worden gemeld aan RVA, terwijl je niet eens werkloos bent maar nog een verbreking krijgt tot ergens in 2013
Of wanneer je net hebt voldaan aan je plicht inzake ‘verplicht gesprek na outplacement’, thuis komt en meteen een nieuwe brief van VDAB in je bus treft voor (nogmaals) een ‘verplichte info 50+’
Of een 62 jarige die dezelfde verplichte uitnodiging heeft gekregen maar vrijgesteld is wegens +58 jaar, iets wat de computer van VDAB toch ook wel merkt, denk ik dan
 
Standaard

3 gedachtes over “Het conflict met 50+ en werk

  1. walter zegt:

    werkzou men eerst niet beter proberen al die onder de 45jaar zijn aan werk te helpen.mensen van boven 45 a 50 jaar nemen ze al minder snel aan.onlangs nog van iemand vernomen van 56 jaar uw werk is tip top maar je bent te oud de jongeren werken sneller,die willen werken toch.en wat gaat die begeleiding van de 50+ weeral kosten en hoeveel van deze mensen kan men aan werk helpen.

    Like

  2. RE: Het conflict met 50+ en werk@Ludo : lees wat ik daarover schreef als reactie op het Nieuwsblad (zondag 3/4 ll)Dergelijke uitspraken stuiten ongelofelijk tegen de borst van elke rechtgeaarde Vlaming en/of Belg. Immers, met werknemers van 50+ of ouder die worden uitgestoten door bedrijven als Opel, Carrefour, Philips enz il zowel RVA als VDAB dat deze mensen outplacement volgen gericht op het vinden van een job. Zij moeten ook van RVA èn VDAB op een passend jobaanbod ingaan. Nog maar sinds 1 april heeft VDAB besloten deze verplichte begeleiding uit te breiden tot elke nieuwe werkloze die géén 55 jaar is. Dus, dames heren politici wat belet jullie om ook Laurent deze kansen te bieden i.p.v. zijn genereuze dotatie. En ja, hij doet wel eens ‘iets’ voor het milieu. Maar dat doen -pakweg- de hardwerkende installateurs van zonnepanelen ook ! Als Laurent liever een strikt persoonlijke aanpak prefereert, kan hij zelfs terecht bij een bijblijfconsulent van de vakbond. Hij mag mij bellen voor een afspraak ! (lees ook : http://www.dewereldmorgen.be/blog/dre-wolput/2011/03/30/het-conflict-tussen-5

    Like

Reacties zijn gesloten.